ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA STIPENDIJU KONKURSU
kokkopja – arborista profesijas apgūšanai

30.07.2012.


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA STIPENDIJU KONKURSU
kokkopja – arborista profesijas apgūšanai Ērgļu arodvidusskolā 2012./2013. mācību gadā


Stipendijas apmērs – Ls 100 mēnesī.

Personai ir tiesības pretendēt uz stipendiju, ja tā atbilst šādiem kritērijiem:
- apgūst kokkopja – arborista profesiju Ērgļu arodvidusskolā;
- visos mācību priekšmetos ir sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles) un tai nav neattaisnotu mācību kavējumu.

Lai pieteiktos uz stipendiju, pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:
- pašvaldībai adresēts personīgs pieteikums, kurā norādīts – vārds, uzvārds, iegūstamā mācību kvalifikācija, mācību programmas nosaukums, mācību iestāde un kontaktinformācija: adrese, tālrunis, e-pasts;
- izziņa no mācību iestādes par mācību faktu;
- pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba tiesiskajās attiecībās pēc mācību pabeigšanas ar Alūksnes novada pašvaldību uz laiku ne mazāku kā 3 (trīs) gadi;
- pretendenta CV, vidējās izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopija;
- motorzāģa, krūmgrieža operatora apliecība (ja tāda ir).

Pieteikšanās konkursam līdz 2012.gada 10.oktobrim.

Dokumenti iesniedzami personīgi Alūksnes novada pašvaldības administrācijas kancelejā, 306. kabinetā Dārza ielā 11, Alūksnē vai sūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV 4301.
Stipendiju konkursa nolikums pieejams www.aluksnetourism.info.
Sīkāka informācija pa tālruni 26668502 vai e-pastu [email protected].

NOLIKUMS

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

surrogacycmc.com

http://medicaments-24.com

чŠøтŠ°Ń‚ŃŒ Š“Š°Š»ŃŒŃˆŠµ ry-diplomer.com