Ziedu tirdzniecība Alūksnes kapusvētkos 3., 4. un 5.augustā

19.07.2012.


     Sakarā ar ziedu tirdzniecības vietu pieprasījumu un to organizēšanas nodrošināšanu, ir mainīti ielu tirdzniecības noteikumi Alūksnes pilsētā:

     1. Tirdzniecības vietas ir marķētas. Vienas tirdzniecības vietas (3 metri) maksa 3. un 4.augustā Ls 3.00 – 10.00 un 5.augustā – Ls 6.00 – 20.00.

     2. Tirdzniecības vietu rezervācija no 2012.gada 18.jūlija (darba dienās no plkst.8.00 – 12.00 un no plkst.13.00 - 16.00, piesakoties pa tālr. 26161235 pašvaldības aģentūras „SPODRA” kapsētas pārzinim.

Pamatojums: Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi „Par pašvaldības nodevām Alūksnes novadā” un Alūksnes novada domes 24.05.2012. lēmums Nr.183 „Par maksas noteikšanu ielu tirdzniecības vietās”..


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

https://www.renault.niko.ua

www.topobzor.info/vernee-apollo-lite/

http://rs-clinic.com.ua