Tranzīta ielu uzturēšanai arī šogad par maz naudas

03.01.2012.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste


Alūksnes novada pašvaldība pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanai 2012. gada vienā mēnesī var izlietot apmēram 2 tūkstošus latu, kas ļauj ielas piecas reizes notīrīt un tikpat bieži – nokaisīt ar pretslīdes materiālu.

Tas nozīmē, ka, sākoties puteņiem un biežai snigšanai vai atkalām, mēnesī atvēlamās naudas summas var nepietikt tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbiem – to tīrīšanai, kaisīšanai.
- Tranzīta ielu ikdienas uzturēšanai Alūksnē šogad ir 28 tūkstoši latu, tajā skaitā gandrīz 16 tūkstoši no pašvaldības budžeta un nedaudz vairāk par 12 tūkstošiem – no valsts budžeta. Ceturksnī tranzīta ielu ikdienas uzturēšanai varam izlietot apmēram 6 tūkstošus latu, bet mēnesī – apmēram divus. Šīs naudas ir stipri par maz, lai varētu normālā stāvoklī uzturēt pilsētas tranzīta ielas, - norāda Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova.
Līgumu par Alūksnes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošanu Alūksnes novada pašvaldība saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem noslēdza ar AS „Latvijas Autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons. Ņemot vērā pieejamo finansējumu tranzītielu uzturēšanai, ceļu uzturētājs, ar ko noslēgts šis līgums, vērtēs katru konkrēto situāciju.
Jāpiebilst, ka Alūksnes pilsētā tranzīta ielas ir Pils, Rīgas, Pleskavas, Tālavas, Jāņkalna, Helēnas un Bērzu ielas 10,150 km kopgarumā, kuru ikdienas uzturēšanu finansē gan no pašvaldības, gan valsts budžeta naudas, kā arī 0,535 km garš Pils ielas posms no Miera ielas krustojuma, kas iekļauts valsts vietējā autoceļā V386 Alūksne – Ziemeri – Veclaicene un kuru pašvaldība uztur tikai par saviem līdzekļiem.
Savukārt to pašvaldības ielu un autoceļu, kas nav tranzīta maršruti, uzturēšanai pēc Satiksmes ministrijas sniegtās informācijas Alūksnes novada pašvaldībai 2012. gadā no valsts pamatbudžeta valsts autoceļu programmai piešķirto līdzekļu daļas būs piešķirta mērķdotācija Ls 200697, kas ir 67,7% no 2011. gadā piešķirtās mērķdotācijas jeb par Ls 96110 mazāk nekā pērn.
br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

www.best-cooler.reviews/best-thermoelectric-cooler-reviews/

www.ry-diplomer.com/diplom-v-lipetske

http://www.booker.in.ua/