Mainās Jāņkalna ielas rekonstrukcijas projekta izmaksas

03.01.2012.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste


Alūksnes novada domes ārkārtas sēdē 3. janvārī deputāti no jauna apstiprināja projekta ,,Tranzītceļa P43 rekonstrukcija Alūksnes pilsētas teritorijā” iesniegumu Eiropas Savienības finansējuma saņemšanai atklātā projektu konkursā.

Minētais projekts paredz Jāņkalna ielas rekonstrukciju 1,75 km garumā. Dome apstiprināja projekta kopējās izmaksas Ls 1 620 821,57 un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu Ls 405 367,47 apmērā.
Lēmumu par šī projekta apstiprināšanu dome pieņēma jau decembrī, taču pēc sēdes saņemtajā projekta tehniskās ekspertīzes atzinumā attiecībā uz izmaksu aprēķinu norādīts, ka projektā ir pārāk zemas pieskaitāmās izmaksas (virsizdevumi un peļņa). Līdz ar to paaugstinot pieskaitāmās izmaksas līdz ekspertīzes atzinumā ieteiktajiem mūsdienu situācijai atbilstošajiem 10%, par 56 tūkstošiem latu pieaug kopējās projekta izmaksas un palielinās arī pašvaldības līdzfinansējums.
Ja projektu atbalstīs, pašvaldība nodrošinās tā priekšfinansēšanu no 2012., 2013. un 2014. gada budžeta līdzekļiem.
br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

https://avtopoliv-gazonov.kiev.ua

http://biceps-ua.com/

profshina.kiev.ua/shiny/zimnie