Alūksnē pašvaldība atbalsta vēl divus jaunos komersantus

07.02.2012.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnes novada pašvaldība noslēgusi līgumus ar diviem projektu konkursa „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alūksnes novadā” otrās kārtas uzvarētājiem par finansiālu atbalstu jauniešu iecerēto biznesa ideju īstenošanai.

     Aizvadītajā gadā pašvaldība izsludināja konkursu jauniešu biznesa ideju atbalstam un pirmajā kārtā finansiālu atbalstu saņēma viens jaunietis. Konkursa otrajā kārtā pieteikumus bija iesnieguši trīs jaunieši, diemžēl viens no viņiem – pēc norādītā termiņa. Pašvaldība līgumus par atbalstu jauniešu biznesa ideju īstenošanai noslēgusi ar Aleksandru Bilinčuku un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Projekts EAE”, kuru pārstāv valdes loceklis Edgars Krūmiņš.
     Aleksandra Bilinčuka iecerējusi īstenot ideju par Kalifornijas slieku audzēšanu un bio-humusa ražošanu.      Saskaņā ar līgumu, ko pašvaldība noslēdza ar jaunieti, biznesa idejas īstenošanai pašvaldība apgrozāmo līdzekļu iegādei jaunajai saimnieciskās darbības veicējai piešķir 1300 latus.
     Otrs pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs – SIA „Projekts EAE” plāno piedāvāt ceļu un ielu projektēšanas pakalpojumus. Pašvaldība šīs idejas īstenošanai nepieciešamo pamatlīdzekļu iegādei piešķir 2000 latus.
     Abiem jaunajiem komersantiem pašvaldība sākotnēji pārskaitīs 70% līdzekļu, bet pēc atskaites par to izlietojumu iesniegšanas un akceptēšanas – atlikušos 30% piešķirtā finansējuma. Izpildot visas līguma prasības un īstenojot projektā paredzēto, pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums biznesa ideju īstenošanai jauniešiem nebūs jāatmaksā.
     Jauniešu biznesa ideju konkursu komercdarbības uzsākšanai Alūksnes novada pašvaldība izsludināja pērn, lai veicinātu jaunu komersantu rašanos novada teritorijā, motivējot jauniešus sava biznesa veidošanai.      Konkursā tika aicināti piedalīties Alūksnes novada jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kas iepriekš nav veikuši komercdarbību un nav īpašnieki jau esošam uzņēmumam, taču būtu gatavi finansējuma piešķiršanas gadījumā uzsākt komercdarbību vai saimniecisko darbību. Maksimālā summa, ko vienam pretendentam bija iespējams saņemt, ir 2000 lati un to varēja saņemt, lai segtu izmaksas, kas tieši saistītas ar komercdarbības izveidi, sākotnējiem ieguldījumiem pamatlīdzekļos, kā arī citām pamatotām vajadzībām.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

biceps-ua.com/

Buy CJC-1295 online in USA

Buy Clenbuterol-Ver online in Canada