Paziņojums par Alūksnes novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2012.-2030. gadam gala redakcijas pieņemšanu

27.08.2012.

Alūksnes novada dome 23.08.2012. ar lēmumu Nr.271 (prot.Nr.14, 9.punkts) ) ir pieņēmusi Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012. – 2030.gadam gala redakciju.
Ar dokumentu var iepazīties pašvaldības interneta mājas lapā www.aluksnetourism.info.

ALŪKSNES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2012. – 2030.GADAM

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par „Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012. – 2030. gadam”br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

???????? chemtest.com.ua

www.pillsbank.net

read here progressive.ua