Pašvaldībai atļauts slēgt līgumu par Pils ielas rekonstrukciju

07.08.2012.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi pašvaldībai pozitīvu atbildi no Iepirkumu uzraudzības biroja par viena no atklātā konkursa „Būvdarbu veikšana projektā „Tranzīta maršruta „Pils iela” rekonstrukcija Alūksnes pilsētā” pretendentiem sūdzību. Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija uzskata, ka minētā pārsūdzība nav pamatota un tajā izteiktie lūgumi noraidāmi, līdz ar to pašvaldībai ir atļauts slēgt iepirkuma līgumu ar atklātā konkursā noteikto uzvarētāju.

     Kā jau esam informējuši, Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu komisija, izvērtējot atklātajam konkursam par Pils ielas rekonstrukciju iesniegtos piedāvājumus, apstiprināja otru lētāko būvnieku - piegādātāju apvienību SIA „Matthai” un „Matthai Bauunternehmen GmbH&Co.KG”, bet, izmantojot likumīgās tiesības, viens no pretendentiem, kura piedāvājums bija dārgāks – SIA „Limbažu ceļi”, iesniedza sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā. Šī iemesla dēļ pašvaldība nedrīkstēja uzsākt līguma slēgšanu ar izvēlēto pretendentu līdz atbildes no Iepirkumu uzraudzības biroja saņemšanai un būvdarbu uzsākšana kavējās.
     - Žēl, ka mūsu valstī normatīvie akti paredz pārāk daudz šādu birokrātisku, bet varbūt arī pamatotu iespēju, kas kavē pašvaldībām sasniegt plānotos mērķus. Diemžēl šajā situācijā pašvaldībai nebija iespējams līgumu par būvdarbu veikšanu noslēgt ātrāk, jo pretendenti izmantoja savas tiesības pārsūdzēt pašvaldības iepirkumu komisijas lēmumu, cerot, ka viņu sūdzību apmierinās, vienlaikus zinādami, ka tā ir nepamatota. Nepatīkami, ka cietēji šajā situācijā ir pašvaldība un Alūksnes iedzīvotāji, - norāda Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers.
     Šobrīd, kad gaidītā atbilde ir saņemta, un IUB iesniegumu izskatīšanas komisija secinājusi, ka sūdzības iesniedzēja iesniegums nav pamatots un tajā izteiktie lūgumi noraidāmi, pašvaldība slēgs līgumu par būvdarbu veikšanu ar izvēlēto pretendentu, kā arī pieprasīs būvatļauju darbu veikšanai, lai augusta otrajā pusē jau uzsāktu pirmos darbus Pils ielā.

Ieguldījums tavā nākotnē!
br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

https://best-mining.com.ua

?????? ?????? ry-diplomer.com

https://farm-pump-ua.com