Turpina darbu pie pierobežas iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanas

27.04.2012.


     2010. gada 20. decembrī Maskavā tika parakstīta Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu.

     Šīs vienošanās nosacījumi paredz, ka tā stājas spēkā pēc tam, kad abas puses ir izpildījušas visas tās īstenošanai nepieciešamās procedūras. Abas puses ir pabeigušas vienošanās ratifikācijas procedūru un pašreiz veic pierobežas teritoriju sarakstu precizēšanu, lai uzsāktu to saskaņošanu un apstiprināšanu.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

https://farm-pump-ua.com

www.medicaments-24.net