Par papīra un koka atkritumu dedzināšanu

19.04.2012.


     17.04.2012. Alūksnes novada domes Tautsaimniecības komiteja ir pieņēmusi lēmumu nodot izskatīšanai Alūksnes novada domes sēdē lēmumu „Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr. 31/2010 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā””. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek noteikts, ka atkritumu radītājiem aizliegts:
     „6.2. Dedzināt atkritumus, izņemot papīru un koku (tajā skaitā zarus, koku un krūmu atgriezumus) māju un speciāli iekārtotās āra kurtuvēs, kā arī izņēmuma gadījumos - ugunskuros teritoriju sakopšanas laikā rudenī un pavasarī, ievērojot ugunsdrošības noteikumus un neradot neērtības apkārtējiem, kā arī ierakt zemē jebkāda veida atkritumus”.
     Alūksnes novada pašvaldība paziņo, ka šī saistošo noteikumu norma tiek piemērota arī teritoriju sakopšanas laikā 2012.gada pavasarī un aicina Alūksnes novada iedzīvotājus, teritoriju sakopšanas laikā dedzinot ugunskuros papīra un koka atkritumus, ievērot šos nosacījumus.


br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

www.techno-centre.niko.ua

на сайте sweet-smoke.com.ua

www.medicaments-24.net