Alūksnes pašvaldības pārstāvji piedalījās sadraudzības pašvaldību forumā Baltkrievijā

04.04.2012.


     No 28. līdz 30. martam Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji – domes priekšsēdētājs Aivars Fomins un deputāts Laimonis Sīpols piedalījās 1. Baltkrievijas un Latvijas sadraudzības pilsētu forumā „Baltkrievijas un Latvijas reģionālās un sadraudzības pilsētu sadarbības perspektīvie virzieni”, kas notika Vitebskas apgabala Novopolockā.

     Foruma mērķis bija veicināt abu valstu sadarbības attīstību, paplašināt un nostiprināt starpreģionālos sakarus tirdzniecības un ekonomikas, investīciju un kultūras jomās, aktivizējot partneru attiecības starp abu valstu pašvaldībām. Pasākuma laikā notika plenārā sēde, kurā apsprieda Baltkrievijas un Latvijas sadarbības aktuālos jautājumus, investīciju forums un kontaktu birža. Pasākuma dalībnieki apmeklēja arī vairākus vietējos uzņēmumus.
     Kā zināms, Alūksnes novada pašvaldība 2011. gadā noslēdza vienošanos par sadarbību ar Ļahoviču pašvaldību Baltkrievijas Republikā un šajā forumā piedalījās abu pašvaldību pārstāvji.
Domes priekšsēdētājs Aivars Fomins atzīst, ka Latvijas pašvaldību pārstāvniecība forumā bijusi liela un tā laikā izdevies rast arī jaunus kontaktus, jo tikšanās un komunikācija ar citu pašvaldību vadītājiem šādos pasākumos ir vērtīga.
     - Forumā tikāmies ar mūsu sadarbības partneriem - Ļahoviču pašvaldības pārstāvjiem, kuri izteica konkrētus sadarbības priekšlikumus iespējamiem investoriem. Viņi ir ieinteresēti piesaistīt investorus, kas vēlētos atvērt kopuzņēmumus Baltkrievijā, īpaši kokapstrādes jomā. Uzņēmējdarbības veidošanai ir pieejami arī nepieciešamie telpu resursi. Savukārt no Gomeļas izskanēja interese par zivju rūpniecību. Attīstot darbību Baltkrievijā, uzņēmējiem rastos iespēja strādāt Krievijas un Kazahstānas valstu tirgum, kas ir vienota ekonomiskā zona, - norāda A. Fomins.
     Foruma laikā veiksmīga bijusi arī tikšanās ar Ķekavas pašvaldību, kas mērķtiecīgi strādā ar saviem sadarbības partneriem dažādās valstīs. Tā kā Alūksnes novada pašvaldībā ir aktualizēts jautājums par nepieciešamību aktivizēt sadarbību arī ar citām sadraudzības pašvaldībām rietumvalstīs, ne tikai Krievijas un Baltkrievijas partneriem, A. Fomins uzskata, ka ķekavnieku piemērs būtu vērā ņemams.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins (no labās), Latvijas un Baltkrievijas Lietišķās sadarbības padomes priekšsēdētājs Aivars Ločmelis, Ļahoviču rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieks Vladimirs Dežurnijs un Alūksnes novada domes deputāts Laimonis Sīpols


br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

http://etalon.com.ua/

https://oncesearch.com

medicaments-24.com/viagra-sildenafil/viagra-150-mg/