Uzaicinājums piedalīties fokusgrupu diskusijās par ES fondu komunikācijas jautājumiem

28.09.2011.


     SIA „Safege Baltija” Finanšu ministrijas uzdevumā veic „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidusposma komunikācijas pasākumu izvērtējumu”. Tā ietvaros visos reģionālajos ES struktūrfondu informācijas centros tiek organizētas fokusgrupu diskusijas ar finansējuma saņēmējiem un sociālajiem partneriem (NVO, darba devēju organizāciju pārstāvjiem) par to, kā tiek īstenoti komunikācijas pasākumi, lai informētu sabiedrību par ES struktūrfondu projektu ieviešanu.
     • 3.okt. plkst.12 – Vidzemes reģiona fokusgrupa Alūksnē, Alūksnes novada domes telpās, Dārza ielā 11;
     • 4.okt. plkst.11 – Kurzemes reģiona fokusgrupa Saldū, Kurzemes reģionālajā ES struktūrfondu informācijas centrā, Striķu ielā 2;
     • 5.okt.plkst.11 - Zemgales reģiona fokusgrupa Jelgavā, Zemgales reģionālajā ES struktūrfondu informācijas centrā, Uzvaras ielā 8;
     • 6.okt.plkst.12 – Latgales reģiona fokusgrupa Daugavpilī, Latgales reģionālajā ES struktūrfondu informācijas centrā, Saules ielā 15

      Ja Jūs organizācija ir realizējusi kādu ES struktūrfondu finansētu projektu vai ir pieteiksies ES struktūrfondu finansējuma saņemšanai, aicinām Jūs piedalīties šajās fokusgrupu diskusijās un paust savu viedokli par sabiedrības informētību par iespēju saņemt ES fondu finansējumu, kā arī par to, kas būtu jāuzlabo, lai sabiedrību labāk informētu par ES fondu pieejamību.
Ja Jūsu organizācijas pārstāvim ir interese piedalīties šajā fokusgrupā, lūdzam, mums to paziņot, atsūtot ziņu uz e-pastu [email protected] vai arī zvanot t. 67333092.

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

Š’ŠµŠ»Š¾ŃŠøŠæŠµŠ“ Fuji

http://etalon.com.ua

http://pureshop.com.ua