Izmaias V. irpa Ates muzeja darba laik

07.11.2011.


     Kalncempju pagasta Viktora irpa Ates muzeja darba laiks ziemas sezon no 1. novembra ldz 30. aprlim:

Pirmdiena SLGTS
Otrdiena 10:00 – 16:00
Trešdiena 10:00 – 16:00
Ceturtdiena 10:00 – 16:00
Piektdiena 10:00 – 16:00
Sestdiena 10:00 – 16:00
Svtdiena SLGTS

     rpus darba laika apmekltjus pieemam pc iepriekšja pieteikuma pa tlruni 29400393

     Papildus informciju varat iegt:

     • mjas lap lv/site/?page_id=403
     • pa telefoniem 29400393; 26563597
     • rakstot uz e-pastu [email protected]

Kalncempju pagasta Viktora irpa Ates muzej ir izmaias darba laik.

     26.11.2011. muzejs bs slgts. Muzeja darbinieki dosies pieredzes apmaias braucien.

     12.11.2011. muzejs strds k katru sestdienu.

     18.11.2011. muzejs slgts. Latvijas Republikas proklamšanas diena.

Alksnes novada pavaldba
Drza iel 11, Alksn, LV-4301
tlr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

profvest.com/2015/04/Kreditnoe-plecho.html

У нашей компании важный портал с информацией про mini weather station http://poliv.ua/
Наш интересный интернет-сайт со статьями про дипломные работы.