Pļaujas svētki Atē

22.08.2011.


Latvijā esot divi lieli svētceļojumi – viens uz Aglonu, otrs - visas Latvijas svētceļojums uz darba tikumu Kalncempjos uz Viktora Ķirpa Ates muzeju.
Pļaujas svētki, saukti arī par Appļāvībām, Apjumībām, Jumja dienu, ir latviešu rudens ražas novākšanas svētki. Šī diena ieņēma ievērojamu vietu zemkopja darbu gaitā un visā gada ritumā, kad pēc gara darba cēliena, rudens ražas bagātības apņemti, svinēja ražas novākšanu.
Arī Viktora Ķirpa Ates muzejā Pļaujas svētkus svin ik rudeni septembra otrajā sestdienā, kad aicina tuvākus un tālākus ciemiņus uz kopā sanākšanu rudens darbos Vidzemes lauku sētā. Laika gaitā Pļaujas svētki ieguvuši savu noturīgu vietu Vidzemes un visas Latvijas kultūras notikumu kalendārā. Šajā dienā kopā ar vietējiem iedzīvotājiem, muzeja draugiem un atbalstītājiem rādīsim dažādus latviešu zemnieka rudens un ikdienas senos darbus un arodus. Ikvienu apmeklētāju un interesentu laipni aicinām piedalīties un iemēģināt arī savu roku labības kulšanā un malšanā, vilnas un linu apstrādāšanā, veļas mazgāšanā, maizes cepšanā un citos senajos darbos un arodos, kā arī visi kopā atpūtīsimies dziedot, dejojot un baudot teātra izrādi.
Pļaujas svētkus kuplinās Alūksnes, Gulbenes, Balvu un Valmieras novadu folkloras kopas, Tautas lietišķās mākslas studijas, kā arī Vidzemes amatnieki, kuru piedāvājums saturīgi līdzvērtīgs Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejam kā senču darba tikuma mantojums un ir Vidzemes lauku sētas neatņemama sastāvdaļa.
Aicinām ikvienu seno amatu pratēju, amatnieku, folkloras kopu, kapelu un citus interesentus 2011.gada 10.septembrī būt par šo svētku dalībniekiem, piesakoties uz tālruņiem – 29400393 vai 26563597. Vairāk informācijas lasiet muzeja mājas lapā – www.atesmuzejs.lv.

Cerot uz atsaucību un sadarbību –
Svētku organizatori

Viktora Ķirpa Ates muzeja kolektīvs un režisore Ina Rubene

Aicinām apmeklēt Pļaujas svētkus Atē!

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste


     Nākamās nedēļas nogalē – sestdien, 10. septembrī ikvienu aicinām apmeklēt Pļaujas svētkus Viktora Ķirpa Ates muzejā Kalncempjos. Tiem, kas nevarēs turp doties ar savu transportu, būs iespēja no Alūksnes uz Ati un atpakaļ aizbraukt organizēti.


     Pļaujas svētkus Viktora Ķirpa Ates muzejā jau tradicionāli organizē septembra otrajā sestdienā, rādot muzeja eksponātus darbībā un aicinot apmeklētājus iesaistīties dažādu latviešu zemnieka rudens darbu veikšanā. Šogad Pļaujas svētkus kuplinās novadu folkloras kopas, Tautas lietišķās mākslas studijas un amatnieki.
     Pļaujas svētki Viktora Ķirpa Ates muzejā sāksies pulksten 11 ar atklāšanas pasākumu un piemiņas brīdi muzeja dibinātājam. Pēc tam līdz pat pulksten 13.30 Vidzemes lauku sētā ritēs dažādi darbi, ko varēs gan vērot, gan līdzdarboties – te būs labības kulšana ar spriguļiem un kuļmašīnu, linu apstrāde – atpoguļošana, malšana un mīstīšana, kulstīšana, sukāšana un vērpšana, graudu malšana ar rokas dzirnavām, kalšana, koka grebšana un citi saimniecības darbi. Saimnieces rādīs mājsaimniecības darbus – gatavos stērķeli, ceps gardas pankūkas, seperēs pienu, plucinās un sukās vilnu, vērs un šķeterēs dziju, mazgās veļu un velēs to uz veleknes, audīs, adīs un izšūs. Dažādas izdarības par un ap pirti ierādīs pirtnieki. Šogad Pļaujas svētkos varēs vērot arī medus sviešanu, klūdziņu pīšanu, bet Piebalgas porcelāna darbnīca rādīs porcelāna apgleznošanu.
     Kad lauku sētā darbi būs apdarīti, pulksten 13.30 visa lielā Pļaujas svētku saime varēs vērot īsteni latviskai videi piedienošo Rūdolfa Blaumaņa lugu „Trīnes grēki” Gulbenes Tautas teātra izpildījumā.
Tos, kas Pļaujas svētkos vēlas doties uz Ati, taču nav sava transporta, aicinām līdz 8. septembrim pieteikties Alūksnes tūrisma informācijas centrā, zvanot pa tālruni 64322804 vai 29130280, jo būs organizēts brauciens uz šo pasākumu. Izbraukšana uz Pļaujas svētkiem notiks pulksten 10.30 no laukuma pie Bībeles muzeja, savukārt izbraukšana uz Alūksni plānota pulksten 13.00. Brauciena maksa būs viens lats vienā virzienā.      Lūdzam braucienam pieteikties iepriekš, jo vietu skaits var būt ierobežots.
     Vairāk informācijas par Pļaujas svētkiem un arī citu muzeja piedāvājumu lasiet muzeja mājas lapā – www.atesmuzejs.lv.

Septembra otrajā sestdienā nu jau tradicionāli Viktora Ķirpa Ates muzejā notiek Pļaujas svētki Evitas Aplokas foto
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

http://www.ka4alka.com.ua/

www.gefest-sv.kiev.ua

https://progressive.ua