Paziņojums par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

28.12.2010.

 

     Atbilstoši Alūksnes novada domes 2010.gada 23.decembra lēmumam Nr.752 „Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.20, 37.p.), tiek organizēta novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

     Ar Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam 1.redakcijas materiāliem var iepazīties no 2010.gada 30.decembra līdz 2011.gada 3.februārim darba dienās no 8.00-12.00 un 13.00-17.00:
     - Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 3.stāvā, 306.kabinetā;
     - Alūksnes novada pašvaldības pagastu pārvaldēs
un Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksnetourism.info
     Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Alūksnes novada attīstības programmas 1.redakciju var iesniegt Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, 3. stāvā 306.kabinetā vai elektroniski uz e-pasta adresi: [email protected] līdz 2011.gada 3.februārim.
     Novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks 2011.gada 3.februārī plkst.18.00 Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas lielajā zālē, Dārza ielā 11, Alūksnē.
     Kontaktpersonas: Arita Prižavoite, Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja, tālr. 64381475, e-pasts: [email protected], Evita Aploka, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 64381502, e-pasts: @aluksnetourism.info

Alūksnes novada attīstības programma

 


br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

www.pills24.com.ua

ry-diplomer.com/kupit-diplom-yurista

www.tokyozakka.com.ua