"Cālis" svin Miķeļdienu

29.09.2009.

Evita APLOKA,
sabiedrisko attiecību speciāliste


br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]