Pašvaldības vadītāji apmeklē pagastu pārvaldes

06.11.2009.

Evita APLOKA,          
sabiedrisko attiecību speciāliste

Otrdien, 3. novembrī Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins un pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova apmeklēja Jaunalūksnes, Mārkalnes, Pededzes un Liepnas pagastu pārvaldes.

A. Fomins un J. Čugunova pagastu pārvaldēs tikās ar to vadītājiem un pārvalžu darbiniekiem, iepazinās ar situāciju katrā pārvaldē.
Pašvaldības vadītāji interesējās par pārvalžu darbinieku un pagastu iedzīvotāju noskaņojumu un vajadzībām, kā arī runāja par iespējām rīkot iedzīvotāju sanāksmes pagastos, kurās piedalīties tiktu aicināti arī domes deputāti. Tāpat tika pārrunāts, kā pārvaldēs nodarbina bez darba palikušos iedzīvotājus Nodarbinātības valsts aģentūras projektā par darba praktizēšanu pašvaldībās.
Pašvaldības vadītāji jau ir apmeklējuši lielāko daļu pagastu pārvalžu un plāno apciemot arī pārējās pārvaldes.

Jaunalūksnes pagasta pārvaldes vadītāja Benita Jušvajeva (no kreisās) iepazīstina izpilddirektori Janīnu Čugunovu un domes priekšsēdētāju Aivaru Fominu ar pārvaldes budžeta plāniem nākamajam gadam


br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

www.jaamboo.com.ua

www.best-cooler.reviews/

www.yarema.ua