Ekonomiskā situācija ietekmē māju apsaimniekotāju

04.11.2009.

Evita APLOKA,          
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Ekonomiskās situācijas izmaiņas un iedzīvotāju maksātspējas samazināšanos arvien vairāk izjūt arī Alūksnes novada pašvaldības komercsabiedrība SIA „Alūksnes nami”, kas apsaimnieko daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alūksnē.

Iedzīvotāju parāds pieaug

SIA „Alūksnes nami” valdes loceklis Mihails Kosinovs norāda, ka iedzīvotāju nenomaksātās apsaimniekošanas maksas parāds, salīdzinot ar pagājušā gada 1. oktobri šobrīd ir pieaudzis par 13 tūkstošiem latu.
- Pagājušā gada 1. oktobrī iedzīvotāji ar mums nebija norēķinājušies par 20 468 latiem. Šī summa bija izveidojusies vairāku gadu garumā, bet jau šogad 1. oktobrī parāda summa bija pieaugusi līdz 33 349 latiem. Tātad viena gada laikā parāda summa palielinājusies ievērojami un tas mūs dara bažīgus. Taču ne jau tikai par māju apsaimniekošanu iedzīvotāji maksā sliktāk – kļūst sliktāka arī norēķināšanās par saņemto siltumenerģiju, ūdeni un kanalizāciju, - stāsta M. Kosinovs.
Ņemot vērā to, ka iedzīvotāju maksātspēja samazinās un prognozējams, ka tai būs tendence vēl pasliktināties, SIA „Alūksnes nami” oktobrī lūdza AS „Simone” pārskatīt starp abiem uzņēmumiem noslēgto līgumu. Pašreiz spēkā esošais līgums paredz, ka SIA „Alūksnes nami” iekasē no iedzīvotājiem maksājumu par siltumenerģiju, bet, neskatoties uz to, vai iedzīvotāji norēķinājušies pilnībā vai tikai daļēji, „Alūksnes nami” „Simonei” pārskaita visu summu, par kādu iedzīvotājiem piegādāta siltumenerģija. Kaut arī ne visi iedzīvotāji samaksā par siltumu, apsaimniekotājam ar siltumražotāju jānorēķinās simtprocentīgi. Turpmāk SIA „Alūksnes nami” ierosina maksāt AS „Simone” tikai to summu par piegādāto siltumu, kādu iedzīvotāji samaksājuši – tātad, norēķināties pēc faktiski samaksātā.
- Šis līgums ar AS „Simone” ir noslēgts pirms pieciem gadiem. Kopš tā laika ir mainījusies ne tikai ekonomiskā situācija, bet arī daudzi normatīvie dokumenti, kas regulē attiecības starp viņiem kā siltuma ražotājiem un mums kā apsaimniekotājiem. Lai noslēgtais līgums saskanētu ar normatīvo aktu prasībām, tas jebkurā gadījumā ir jāpārstrādā, - norāda M. Kosinovs.
SIA „Alūksnes nami” juriste Leontīne Miķelsone norāda, ka jaunajā līgumā jāatrunā Ministru Kabineta noteikumu Nr. 876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” nosacījumi, lai nerastos pārpratumi starp siltumražotāju un apsaimniekotāju. Piemēram, esošajā līgumā noteikts, ka visus izdevumus, kas saistīti ar siltumenerģijas skaitītāju iegādi, uzstādīšanu un verifikāciju sedz lietotāji, bet Ministru kabineta noteikumi paredz, ka tos sedz siltumenerģijas piegādātājs.
- Ņemot vērā esošo līgumu, līdz šim maksājām „Simonei” ne mazāk kā 90% summas apkures sezonā, bet simtprocentīgi norēķinājāmies līdz jaunās apkures sezonas sākumam. Arī šogad „Simonei” par iepriekšējo sezonu esam samaksājuši 100% maksu par siltumu, taču iedzīvotāji mums ir parādā 40 tūkstošus latu. Tā kā ir jāiegulda zināmi darba un laika resursi, lai apstrādātu un sagatavotu rēķinus, „Simone”, tāpat kā SIA „Rūpe” un SIA „Latvijas propāna gāze” maksā administrēšanas izdevumus, kas AS „Simone” gadījumā ir 2% no pārskaitītās summas, - skaidro M. Kosinovs.

Bez parāda – divas mājas

M. Kosinovs norāda, ka SIA „Alūksnes nami” vairs nevar turpināt maksāt par siltumenerģiju to iedzīvotāju vietā, kas nemaksā. Pēc 1. oktobra datiem lielākās parādsaistības (virs tūkstots latiem) par apkuri ir šādām SIA „Alūksnes nami” apsaimniekotajām mājām: Apes 4 - 2 – Ls 1144,71, Apes 6 – Ls 1196,33, Apes 8 – Ls 3746,72, Dārza 19 – Ls 1371,92, Ganību 1 – Ls 4104,12, Helēnas 28 - Ls 2147,08, Laurencenes 2 – Ls 1913,68, Laurencenes 4 – Ls 1970,10, Merķeļa 17A – Ls 1208,70, Pils 34 – Ls 1256,52, Pils 38 – Ls 2289,38, Pils 40 – Ls 1084,30, Torņa 1 – Ls 2091,99, Torņa 7 – Ls 1603,91, Torņa 11 – Ls 2475,93, Torņa 13 – Ls 1100,95. Pilnībā par apkuri 1. oktobrī bija norēķinājušies tikai divu māju iedzīvotāji – Helēnas ielā 43 un Merķeļa ielā 19.
- Par cilvēku maksātspēju runājam jau no pagājušā gada, ar katru mēnesi tā samazinās. Ja nemainīsim norēķinu kārtību ar „Simoni”, tad rezultātā mums nebūs, ko piemaksāt, lai segtu trūkstošo starpību, ko nenomaksā iedzīvotāji. Šobrīd mūsu uzņēmumam ir peļņa, bet reāli tā visa ir atdota „Simonei”. Mūsu uzdevums ir sniegt pakalpojumu mājām, bet tā vietā lāpām caurumus „Simonē”. Pilnīgi neiebilstam pret to, ka „Simone” maksu par siltumenerģiju iekasētu pati. Lai viņi to dara, ja var, bet tik un tā viņiem jāslēdz līgums ar SIA „Alūksnes nami” kā māju apsaimniekotāju, kurā jānorāda, kāda būs apmaksas kārtība, - uzskata M. Kosinovs.
Lai no parādniekiem piedzītu nenomaksāto naudu, SIA „Alūksnes nami” izmanto īsāko un lētāko procesu, piedzenot parādus saistību piespiedu izpildes brīdinājuma kārtībā. Ik mēnesi 5 līdz 10 lietas tiek virzītas parāda piedziņai, diemžēl daudzus parādniekus nevar sameklēt un daudziem nav oficiālu ienākumu, no kā parādu piedzīt, jo ne visi ir ļaunprātīgi nemaksātāji. Līdz ar to iznāk, ka uzņēmums ir ieguldījis līdzekļus, lai nesamaksāto naudu atgūtu, taču rezultāta nav. Ir arī daži tiesas procesi par parādnieku izlikšanu no dzīvokļa.
- Deviņdesmitajos gados arī iedzīvotāji bija parādā un tika izlikti no dzīvokļiem. Šobrīd dzīvokļi ir privatizēti un ir citi izlikšanas nosacījumi - privatizētu dzīvokli parādniekam var atņemt, ja parāda summa ir sasniegusi dzīvokļa kadastra vērtību. Tiesu izpildītājs rīko izsoli, ja tajā neviens nepiedalās, tad dzīvokli piedāvā mums. Varam to pārdot, lai segtu bijušā īpašnieka parādus, bet, ja tas neizdodas, tad mums joprojām ir gan parādi, gan dzīvoklis, par kuru vēl pašiem jāmaksā, - skaidro M. Kosinovs.
Līdz ar iedzīvotāju norēķinu spējas samazināšanos grūtības rodas arī daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas maksas uzkrājumos.
- Kredītu ņem māju iedzīvotāji, bet tas tiek noformēts uz apsaimniekotāja vārda. Tātad – vienalga, vai iedzīvotāji maksā vai nemaksā, pret banku kredītsaistības mēs pildām. Diemžēl ir mājas, kur iedzīvotāju iemaksātā nauda nesedz kredīta maksājumu un pašreizējos izdevumus, līdz ar to uzkrājuma fonds samazinās. Ir arī tādas mājas, kas šobrīd jau ir mīnusos, taču, protams, vēl ne reizi neesam tām atteikuši palīdzību avārijas situācijā vai steidzama remonta nepieciešamībā. Mēs nedrīkstam atteikt. Ja vienai mājai naudas nav, bet citai ir, tad tā avārijas situācijā otrai palīdz, - stāsta M. Kosinovs.


Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

Buy Sustaver online in Canada

there thailand-option.com

rtic koozie