Pirmā tikšanās ar bibliotēku

30.04.2008.

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” skolotāja-logopēde Līga SMOĻAKA

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 26.02.2008. notika vecāku pēcpusdiena – projekts „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”, kurā piedalījās bērni no 3-4 gadu vecumam, viņu vecāki un Alūksnes bibliotēkas bērnu nodaļas bibliotekāres Dzidra BAUERE, Laila ZAĶE.
Pasākumu vadīja „Burtmājas” grāmatas pelītes – Grieta (Laima RIMŠA), Dārta (Līga SMOĻAKA), Minka (Guntra ŪDRE) un skolotāja Ināra GREBŪNE. Bērniem uzskatāmi tika parādīti notikumi, kas risinājās „Burtmājā”. Ar skaitāmpantiem un jaukām dziesmām (Vitas VĒRDIŅAS pavadījumā) bērni rādīja, ka :

”Burtiņš nedzīvo viens pats,
Viņš ir citiem burtiem rada.
Kā bitītes vienā stropā,
Grāmatiņā burtiņi turas kopā.”


Pasākuma noslēgumā uz sarunu ar vecākiem un bērniem tika aicinātas bibliotekāres.

Nāc un pastāsti mums ar,
Ko tur katrs burtiņš dar!

Projekta ietvaros katram bērnam bibliotekāres dāvināja Māras Cielēnas grāmatu „Burtmāja”.

Visās malās burti krājas,
Bagātas nu peļu mājas!

Paldies vecākiem un bērniem par peļu „Burtmājas” apmeklējumu. Aicinām arī mājās atšķirt „Burtmājas” lappuses un iepazīt jaunus tās noslēpumus.


Alūksnes pilsētas dome
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 43 81496, fakss 43 81150 e-pasts: [email protected]

https://ka4alka-ua.com

http://pills24.com.ua

www.tokyozakka.com.ua