Sabiedrības līdzdalība

Aktuālās sabiedriskās apspriešanas

Alūksnes novada dome 2018. gada 4. septembra sēdē pieņēma lēmumu Nr. 323 “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes Tourism, pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanās termiņš noteikts no šā gada 10. septembra līdz 19. oktobrim.

Lokālplānojuma pirmā redakcija pieejama zemāk pievienotajos failos,  administratīvās ēkas (Dārza ielā 11, Alūksnē) 202. kabinetā, no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 8:00-17:00 un piektdienās plkst. 8:00-16:30, un Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās (Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē, 2. stāvā) 9. oktobrī plkst. 17:30 notiks publiskās apspriešanās sanāksme.

Rakstiskus priekšlikumus un komentārus par lokālplānojuma pirmo redakciju var iesniegt personīgi vai pa pastu līdz 2018. gada 19. oktobrim (pasta zīmogs) kancelejā: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes Tourism, LV-4301, kā arī elektroniski uz e-pasta adresi: [email protected], Fiziskajām personām jānorāda savs vārds, uzvārds, adrese, juridiskā personām – nosaukums, reģistrācijas dati, adrese.

Pielikumi:

  1. Paskaidrojuma raksts
  2. Grafiskā daļa
  3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
  4. Kopsavilkums par lokālplānojuma izstrādi

Alūksnes novada attīstības programmas 2018. – 2022. gadam izstrāde

Tematiskās tikšanās Jaunannā un Strautiņos

Paziņojums par sabiedrības līdzdalību Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022. gadam izstrādē 

Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022.gadam APTAUJAS ANKETA 

Rezultātu apkopojums

Aicina uz attīstības programmas sarunām pagastos

Iedzīvotāju sanāksmju rezultātu apkopojums

Tematisko darba grupu rezultātu apkopojums

 

Noslēgušās sabiedriskās apspriešanas

Alūksnes novada iedzīvotāju idejas Latvijas simtgadei veltītajā forumā

Publiskai apspriešanai tiek nodota Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam  pirmā redakcija

источник maxformer.com

ссылка

www.granit-sunrise.com.ua/