Vakances pašvaldībā

 


JAUNALŪKSNES PAGASTA PĀRVALDE

(reģistrācijas kods  90009489889)

izsludina pretendentu pieteikšanos uz

Jaunalūksnes bibliotēkas vadītāja amatu

 

Darba pamatpienākumi:  

-       plānot, vadīt un nodrošināt bibliotēkas darbu;

-       veikt bibliotēkas lietotāju apkalpošanu, sniedzot iedzīvotājiem bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus;

-       nodrošināt bibliotēkas krājuma organizēšanu un tā popularizēšanu;

-       veidot novadpētniecības materiālu krājumu, nodrošināt tā popularizēšanu un pieejamību;

-       sniegt konsultācijas un veikt bibliotēkas lietotāju apmācību dažādu informācijas resursu, e-pakalpojumu izmantošanā un IT pamatprasmēs;

-       organizēt bibliotēkas  un literatūras popularizēšanas, lasīšanu veicinošus, tematiskus pasākumus, izstādes.

Prasības:

-       augstākā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā izglītība pedagoģijā, humanitārajās, sociālajās zinātnēs (priekšroka pretendentiem ar augstāko izglītību bibliotēku darba jomā);

-       teicamas prasmes informācijas meklēšanā;

-       prasme strādāt ar datoru un citu biroja tehniku pieredzējuša informācijas lietotāja līmenī, spēja orientēties jauno informācijas tehnoloģiju pielietošanas iespējās;

-       par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE;

-       interese, zināšanas par literatūru un kultūru;

-       radoša un patstāvīga pieeja darbam;

-       labas organizatoriskās, komunikācijas un prezentācijas prasmes, spēja sadarboties;

-       prasme strādāt ar dažāda vecuma bibliotēkas apmeklētājiem;

-       teicamas latviešu valodas zināšanas.

Iesniedzamie dokumenti:

-       pieteikums (motivācijas vēstule);

-       īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);

-       izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus iesniegt līdz 2018. gada 26. martam plkst.16:00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldē, „Dālderos”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, personīgi vai nosūtot  uz e-pastu [email protected] ar norādi “Pieteikums vakancei”.

 

Kontaktpersona Inta Cinglere, tālrunis 29219720.

 

 

 

(reģ. Nr. 90000018622)

izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto

Tūrisma gida pakalpojumu sniedzēja amatu Tempļakalna parkā

(uz noteiktu laiku)

 

Prasības pretendentiem:

 • Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • Vēlamas angļu un/vai krievu valodas zināšanas;
 • Vēlama pieredze darbā ar kases aparātu;
 • Iniciatīva un radoša pieeja darbam ar apmeklētājiem.

 

Amata pamatpienākumi:

 • Veikt izglītošanas, informēšanas un konsultēšanas pasākumus par Tempļakalna parku, uguns novērošanas skatu torni un citiem tajā esošajiem apskates objektiem;
 • Organizēt apmeklētāju plūsmu ugunsnovērošanas skatu tornī, ievērojot tā izmantošanas un kārtības noteikumus;
 • Veikt Alūksnes novadu reprezentējošu suvenīru tirdzniecību;
 • Veikt citus atbalsta pasākumus tūristiem, tajā skaitā informēšanu par apskates un atpūtas iespējām Alūksnes novadā;
 • Veikt uguns novērošanas skatu torņa apkārtnes un paviljona ikdienas uzturēšanu un uzkopšanu.

 

Motivācijas vēstuli, dzīves un darba aprakstu (CV) līdz 2018.gada 3.aprīļa plkst. 16.00 var nosūtīt pa e-pastu [email protected], pa pastu vai iesniegt personīgi kancelejā,  Dārza ielā 11, 306.kab., Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. Kontaktpersona:  Iveta Veļķere, tālr.25779965.

 

 

 

AS “SIMONE” (reģistrācijas Nr. 43203003117) aicina darbā Tehniskās daļas vadītāju (darba vieta Alūksne)

Amata galvenie darba pienākumi:

 • Organizēt, plānot un kontrolēt uzņēmuma siltumtīklu ekspluatāciju, rekonstrukcijas un modernizācijas darbu izpildi;
 • plānot un organizēt tīklu drošības un efektivitātes paaugstināšanu, organizatorisko un tehnisko pasākumu plāna izstrādi un izpildi;
 • koordinēt jauno klientu siltumenerģijas pieslēguma procesu;
 • organizēt  lietotājam uzstādīto siltumskaitītāju ekspluatācijas kontroli un metroloģiskas pārbaudes.
 • Vadīt un koordinēt katlumāju darbību;
 • Nodrošināt katliekārtu nepārtrauktu un drošu darbību

Prasības amata ieņēmējam:

 • Augstākā tehniskā izglītība, vēlams siltumenerģijas nozarē
 • Darba pieredze līdzīgā amatā
 • sertifikāts siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā un/vai projektēšanā tiks uzskatīts par priekšrocību
 • valsts valodas zināšanas
 • Spēja organizēt savu darbu;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Patstāvīgi veikt uzticētos darba pienākumus;
 • Spēja uzņemties atbildību;
 • Augsta atbildības sajūta;

Mēs piedāvājam:

 • stabilu darba vietu
 • motivējošu atalgojumu un sociālās garantijas
 • Veselības apdrošināšanu
 • Iespēju attīstīties un pilnveidoties profesionāli

Kontaktinformācija: valdes loceklis, Mārtiņš Kaļva, 28665428