Alūksnes novada Sociālais dienests

Alūksnes novada Sociālais dienests 
Lielā Ezera ielā 11
Alūksnē, LV 4301

Vadītāja: Regīna KALNIŅA
Tālruņi:
64381347 – vadītāja
64335009 – vadītāja vietniece
64335010 – sociālās palīdzības nodaļas vadītāja
64335006 – biroja „Aprūpe mājās” vadītāja
e-pasts – [email protected]

Alūksnes novada Sociālā dienesta kontakttālruņi un apmeklētāju pieņemšanas laiki

Dienesta darba laiks:
PIRMDIENĀS 8.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00
OTRDIENĀS 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
TREŠDIENĀS 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
CETURTDIENĀS 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
PIEKTDIENĀS 8.00 - 12.00 un 13.00 - 16.00

Alūksnes novada Sociālā dienesta nolikums

Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā

Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā

Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Alūksnes novadā

„Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā"

Par Alūksnes novada Sociālā dienesta sniegtā higiēnas pakalpojuma – dušas izmantošana, maksas noteikšanu

Par dienas aprūpes centra pakalpojuma maksas noteikšanu

Informācija par pakalpojumu izmaksām
Pakalpojumi Maksa par pakalpojumu (EUR)
Specializētā autotransporta pakalpojums 0,14 par katru pārvadājuma kilometru
Alūksnes novada Naktspatversmes pakalpojums personai, kurai pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes novadā 0,57 par vienu nakti
Alūksnes novada Naktspatversmes pakalpojums personai, kurai pēdējā deklarētā dzīvesvieta nav Alūksnes novadā 9,96 par vienu nakti
Maksa par mantu glabāšanu Alūksnes novada Naktspatversmē 2,85 mēnesī
Maksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Sociālās aprūpes centrā „Alūksne” klientam vai likumiskajam/iem apgādniekam/iem līdz 106,72 mēnesī
Veļas mazgāšanas pakalpojums 1,28 par vienu mazgāšanas ciklu
Dušas izmantošana (Jāņkalna ielā 18, Alūksnē) 3,40 (ar PVN)

Dienas aprūpes centra „Saules stars” dienas aprūpes centra pakalpojums

Pēc pakalpojuma samaksas ģimenes rīcībā jāpaliek ne mazāk kā šādai summai:
aprūpējamai personai - min.alga x 0,75
katram nākamajam ģim.loceklim - min.alga x 0,5

8,77 dienā;
0,75 dienā, ja personas ienākumi nepārsniedz summu - 1,2 x min.alga

Sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā

Pēc pakalpojuma samaksas ģimenes rīcībā jāpaliek ne mazāk kā šāda summa:
aprūpējamai personai - min.alga x 0,75
katram nākamajam ģim.loc. - min.alga x 0,5

4,34 stundā;
0,65 stundā, ja pers. ienākumi nepārsniedz summu - 1,2 x min