Sēžu darba plāns

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde 8. aprīlī 14.00
Tautsaimniecības komitejas sēde 15. aprīlī 10.00
Finanšu komitejas sēde 18. aprīlī 10.00
Domes sēde 25. aprīlī 10.00

Sēdes notiek Uzvaras ielā 1, Alūksnē.

Finanšu komiteja 7 deputātu sastāvā:
Arturs DUKULIS - Komitejas priekšsēdētājs
Dzintars ADLERS
Aivars FOMINS
Ainars MELDERS
Līga LANGRATE
Druvis MUCENIEKS
Modris LAZDEKALNS

Tautsaimniecības komiteja 7 deputātu sastāvā:
Dzintars ADLERS - komitejas priekšsēdētājs
Modris LAZDEKALNS - komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Laimonis SĪPOLS
Askolds ZELMENIS
Viola Aija KAPARŠMITE
Ainars MELDERS
Jānis ZELTIŅŠ

Sociālā, izglītības un kultūras komiteja 7 deputātu sastāvā:
Aivars FOMINS - komitejas priekšsēdētājs
Druvis MUCENIEKS - komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Maruta KAULIŅA
Verners KALĒJS
Mārtiņš AUGSTKALNIETIS
Jānis ZELTIŅŠ
Jana ZILKALNE

profvest.com/2017/09/biostry-hyip-otzivi-obzor.html

аккумуляторы веста