Sēžu darba plāns

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde 5. decembrī 10.00
Tautsaimniecības komitejas sēde 10. decembrī 10.00
Finanšu komitejas sēde 13. decembrī 10.00
Domes sēde 20. decembrī 10.00

Sēdes notiek Uzvaras ielā 1, Alūksnē.

Finanšu komiteja 7 deputātu sastāvā:
Arturs DUKULIS - Komitejas priekšsēdētājs
Dzintars ADLERS
Aivars FOMINS
Ainars MELDERS
Līga LANGRATE
Druvis MUCENIEKS
Modris LAZDEKALNS

Tautsaimniecības komiteja 7 deputātu sastāvā:
Dzintars ADLERS - komitejas priekšsēdētājs
Modris LAZDEKALNS - komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Laimonis SĪPOLS
Askolds ZELMENIS
Viola Aija KAPARŠMITE
Ainars MELDERS
Jānis ZELTIŅŠ

Sociālā, izglītības un kultūras komiteja 7 deputātu sastāvā:
Aivars FOMINS - komitejas priekšsēdētājs
Druvis MUCENIEKS - komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Maruta KAULIŅA
Verners KALĒJS
Mārtiņš AUGSTKALNIETIS
Jānis ZELTIŅŠ
Jana ZILKALNE

profvest.com/2017/09/biostry-hyip-otzivi-obzor.html

https://alfaakb.com

www.alfaakb.com/category/avto-akkumulyatory-westa/