Iedzīvotāju pieņemšana

 

Apmeklētāju pieņemšana maijā

Saskaņā ar nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems 7. un 21. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems 7. un 21. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems 7. un 21. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems 7. un 21. maijā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un 11. un 25. maijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.


Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki maijā

Deputāts Datums Laiks Vieta
Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 14.05.2018. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Verners KALĒJS 25.05.2018. 15.00-16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Viola Aija KAPARŠMITE 15.05.2018. 10.00-11.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā
Maruta KAULIŅA 28.05.2018. 11.00-12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Līga LANGRATE 31.05.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Modris LAZDEKALNS 21.05.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Ainars MELDERS 24.05.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Druvis MUCENIEKS 10.05.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Laimonis SĪPOLS 21.05.2018. 13.00-14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Druvis TOMSONS 16.05.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Askolds ZELMENIS 21.05.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 317.telpā
Jānis ZELTIŅŠ 24.05.2018. 9.00-10.00

11.00-12.00

Malienas pagasta pārvaldē

Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā