Iedzīvotāju pieņemšana


Apmeklētāju pieņemšana martā

Saskaņā ar nolikumu, domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30, pašvaldības izpilddirektora pieņemšanas laiki ir noteikti katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no pulksten 15.30 līdz 17.30 un katra mēneša otrajā un ceturtajā piektdienā no pulksten 8.00 līdz 11.00. Izmaiņas pieņemšanas laikos var notikt sakarā ar amatpersonu prombūtni.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs DUKULIS apmeklētājus pieņems
5. un 19. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars ADLERS apmeklētājus pieņems
5. un 19. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars FOMINS apmeklētājus pieņems
5. un 19. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA apmeklētājus pieņems
5. un 19. martā no plkst. 15.30 līdz plkst. 17.30 un
9. un 23. martā no plkst. 8.00 līdz plkst. 11.00 Dārza ielā 11, 3.stāvā, Alūksnē

Uz pieņemšanu lūdzam iepriekš pieteikties pašvaldības kancelejā vai pa tālruni 64381496.


Alūksnes novada domes deputātu pieņemšanas laiki martā

Deputāts Datums Laiks Vieta
Mārtiņš AUGSTKALNIETIS 06.03.2018. 14.00-15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Verners KALĒJS 23.03.2018. 15.00-16.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Viola Aija KAPARŠMITE 14.03.2018. 14.00-15.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 117.telpā
Maruta KAULIŅA 26.03.2018. 11.00-12.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Līga LANGRATE 22.03.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Modris LAZDEKALNS 14.03.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Ainars MELDERS 15.03.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Druvis MUCENIEKS 09.03..2018.
16.03.2018.
15.30-16.30
15.30-16.30
Jaunannas pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Laimonis SĪPOLS 14.03.2018. 13.00-14.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Druvis TOMSONS 07.03.2018. 9.00-10.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā
Askolds ZELMENIS 26.03.2018. 16.00-17.00 Dārza ielā 11, Alūksnē, 317.telpā
Jānis ZELTIŅŠ 27.03.2018.
27.03.2018.
9.00-10.00
11.00-12.00
Malienas pagasta pārvaldē
Dārza ielā 11, Alūksnē, 305.telpā