Komunālie pakalpojumi

 

Atkritumu apsaimniekošana

 

Centralizētā siltumapgāde

Akciju sabiedrība „SIMONE”
Parka ielā 2C, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Tālrunis: 64321703
e-pasts: [email protected]
www.aluksnesenergija.lv

AS "SIMONE" sniedz šādus pakalpojumus:
Siltumenerģijas ražošana, realizācija un pārdošana Alūksnes pilsētā
Siltumenerģijas tarifs   55,05 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Namu apsaimniekošana

SIA „Alūksnes nami”
Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Tālrunis: 64321456
e-pasts: [email protected]
www.aluksnesnami.lv

SIA "Alūksnes nami" sniedz šādus pakalpojumus:
Nekustamo īpašumu apsaimniekošana;
Būvniecība;
Ēku tīrīšana un uzkopšana, piemājas teritoriju tīrīšana;
Telpu un autotransporta noma;
Santehniskie pakalpojumi.
SIA "Alūksnes nami" pakalpojumu cenrādis

Centralizētā ūdensapgāde

SIA „RŪPE”
Brūža ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Tālrunis: 64381086
e-pasts: [email protected]
www.rupe.lv

SIA „RŪPE” sniedz šādus pakalpojumus:
Dzeramā ūdens ieguve, attīrīšana un sadale
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Septisko tualešu iztukšošana
Bioloģisko tualešu iznomāšana pasākumiem
Informācija par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem

https://pills24.com.ua

www.pills24.com.ua/vimax/vimax-t

bestseller-sales.com