Pagastu pārvaldes

Alsviķu pagasta pārvalde
„Pagastnams”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4333
[email protected]
Vadītāja Ingrīda Sniedze 26468713; [email protected]
Lietvede Zinaida Silirava 29143271; [email protected]
Grāmatvede uzskaitvede Antra Apine [email protected]
Teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone 20236044; [email protected]
Alsviķu komunālās saimniecības vadītājs Aivars Logins 26611353; [email protected]nfo
Alsviķu kultūras nams, vadītāja Marina Ramane 28330421; [email protected]
Alsviķu bibliotēka, vadītāja Sarmīte Meļķe 26371358; [email protected]
Strautiņu bibliotēka, vadītāja Svetlana Vēvere [email protected]
PII „Saulīte”, vadītāja Inita Gailīte 64354145; 29162206; [email protected]
Strautiņu pamatskola, direktore Ingrīda Pedece 64300830; 64300876; 64300843 (pirmsskola); 25615640; [email protected]
Alsviķu feldšeru vecmāšu punkts, ārsta palīgs Ligita Podziņa 64354160; 26394745; [email protected]
Strautiņu feldšeru-vecmāšu punkts, ārsta palīgs Vija Riekstiņa [email protected]
Sociālā darbiniece (Alsviķos) Ligita Podziņa 64354160, 26394745; [email protected]
Sociālā darbiniece (Strautiņos) Nellija Rezgoriņa 29269701; [email protected]
Bāriņtiesas locekle Kristīne Puķīte 26427655; [email protected]
Annas pagasta pārvalde
„Smiltis”, Anna, Annas pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4341
[email protected]
Vadītāja Vēsma Čugunova 26375360; [email protected]
Lietvede Skaidrīte Līdaciņa 64381660; 26405503; [email protected]
Teritorijas attīstības speciāliste Vija Zaķe 22042791; [email protected]
Komunālās saimniecības pārzinis Māris Skunstiņš
Annas bibliotēka, vadītāja Ina Balaņuka 64354221; [email protected]
Annas kultūras nams
Annas feldšeru -  vecmāšu punkts, ārsta palīgs Ivita Krevica 64381658
Sociālā darbiniece Sabīne Līce 29419893; [email protected]
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone 29153516; [email protected]
Ilzenes pagasta pārvalde
"Dailes", Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4344
[email protected]
Vadītāja Ingrīda Sniedze 26468713; [email protected]
Sekretāre Rudīte Pehlaka 26164881
Grāmatvede Ieva Bolovņikova 27325124; [email protected]
Teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone 20236044; [email protected] aluksnetourism.info
Komunālās saimniecības vadītājs Gints Rozenbergs 25779981; [email protected]
Ilzenes bibliotēka, vadītāja Nora Ceriņa
29140752; [email protected]
SKIM centrs „Dailes”, vadītāja Jolanta Kazaine 26523025; [email protected]
Ilzenes feldšeru punkts, ārsta palīgs Iluta Medne [email protected]
Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa 29269701; [email protected]
Bāriņtiesas locekle Kristīne Puķīte 26427655; [email protected]
Jaunalūksnes pagasta pārvalde
„Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4350
[email protected]
Vadītāja Inta Cinglere 29219720; [email protected]
Sekretāre Rudīte Pole 64354064; 25447781
Grāmatvedības uzskaitvede Aija Roķe 64354028; [email protected]
Teritorijas attīstības speciāliste Violeta Kļaviņa 20232692; [email protected]
Komunālās saimniecības pārzinis Vitālijs Gerasimins 64354064
Jaunalūksnes bibliotēka, vadītāja Anita Zača 64354064; [email protected]
Bejas bibliotēka, vadītāja Mudīte Rusakova 64354401; [email protected]
Kolberģa tautas nams, vadītāja Rudīte Simanoviča 64354097; 25775584; [email protected]
Bejas novadpētniecības centrs, pārzine Ligija Priede 25664432; [email protected]
Bejas feldšeru-vecmāšu punkts, ārsta palīgs Ārija Simanoviča 64354418; [email protected]
PII „Pūcīte”, vadītāja Ligita Belova 64354009; [email protected]
Bejas pamatskola, direktore Silvija Aizupe 64354406; 25664429 [email protected]
Sociālā darbiniece Dagmāra Melece (Jaunalūksnes pagasta pārvaldes ēkā) 64354064; 26309177; [email protected]
Sociālā darbiniece Ārija Simanoviča (Bejā, "Rūķos") 64354418; 28333347; [email protected]
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Gunta Vanaga 64354064; 29214599; [email protected]
Jaunannas pagasta pārvalde
„Liepzari”, Jaunannas pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4340
[email protected]
Vadītāja Vēsma Čugunova 26375360; [email protected]
Sekretāre Ieva Vimba 64381664; fakss 64381667
Grāmatvedības uzskaitvede Sanita Baltiņa 64381665; 25664417; [email protected]
Teritorijas attīstības speciāliste Vija Zaķe 22042791; [email protected]
Jaunannas bibliotēka, vadītāja Velga Ločmele 64381668; [email protected]
Jaunannas tautas nams, vadītāja Iveta Baltā-Vanaga 28366016; [email protected]
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, direktore Janīna Pužule 26489927; 27807155; [email protected]
Sociālā darbiniece Ieva Vimba 64381664; 29480075; [email protected]
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone 29153516; [email protected]
Jaunlaicenes pagasta pārvalde
„Ezerrozes”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4336
[email protected]
Vadītāja Iveta Vārtukapteine 64381146; 29379590; [email protected]
Sekretāre - kasiere Sandra Otsa Tālr/fakss 64381146; 29379811
Grāmatvede-uzskaitvede Rimma Mellenberga 64381146; [email protected]
Teritorijas attīstības speciāliste Aiga Mūrniece 20239937; [email protected]
Saimniecības pārzine Judīte Kaktiņa 64381146; 29489910; [email protected]
Jaunlaicenes bibliotēka, vadītāja Iveta Šķepaste 27295910; [email protected]
Jaunlaicenes tautas nams, vadītāja Agija Pauģe 64354977; 29123994; [email protected]
Jaunlaicenes muižas muzejs, vadītāja Sandra Jankovska 29356277; [email protected]
Bāriņtiesas locekle Sanita Bukane 64381146; 26595113; [email protected]
Sociālā darbiniece Maija Podegrade 64381146; 29478789; [email protected]
Kalncempju pagasta pārvalde
„Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4342
[email protected]
Vadītāja Vēsma Čugunova 26375360; [email protected]
Sekretāre - lietvede Dina Ozola 64381641; 26447102
Teritorijas attīstības speciāliste Vija Zaķe 22042791; [email protected]
Kalncempju bibliotēka, vadītāja Dina Ozola [email protected]
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs, vadītāja Janita Šolina 25664436; 25563597; [email protected]
Feldšeru-vecmāšu punkts, ārsta palīgs Mārīte Vērse 28630755
Sabiedriskais centrs, vadītāja Zeltīte Kākere 26365885
Sociālā darbiniece Maija Strade 29421540; [email protected]
Bāriņtiesas locekle Kristīne Puķīte 26427655; [email protected]
Liepnas pagasta pārvalde
„Liepziedi”, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4354
[email protected]
Vadītāja Iveta Priede 26437421; [email protected]
Lietvedības sekretāre Ilze Paia 29147011
Grāmatvede - uzskaitvede Rudīte Bistrova 64329134; [email protected]
Teritorijas attīstības speciāliste Laima Kaņepe 20237325; [email protected]
Komunālās saimniecības speciālists Eduards Voilaks [email protected]
Liepnas bibliotēka, vadītāja Inese Paia [email protected]
Liepnas tautas nams, vadītāja Lienīte Trivole 29438300; [email protected]
Liepnas vidusskola, direktore Ilona Kazimirjonoka 64307075; 64307074; 26131191; [email protected]
Sociālā darbiniece Benita Štrausa 29269572; [email protected]
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Gunta Vanaga 29214599; [email protected]
Malienas pagasta pārvalde
„Brenci”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4359
[email protected]
Vadītāja Inta Cinglere 64354278; 29219720; [email protected]
Sekretāre Svetlana Prenka-Mihailova Tālr/fakss 64354278; 26426090
Grāmatvedības uzskaitvede Inga Jaunzema Tālr/fakss 64354278; [email protected]
Teritorijas attīstības speciāliste Violeta Kļaviņa 20232692; [email protected]
Komunālās saimniecības pārzinis Jānis Pūpols 25445529
Malienas bibliotēka, vadītāja Daina Baltā 64354906; [email protected]
Malienas tautas nams, vadītāja Aivita Ezeriņa 64354303; 25660081; [email protected]
Malienas pamatskola, direktore Ieva Baltā-Pilsētniece 64354315; 28674060; [email protected]
PII „Mazputniņš”, vadītāja Ieviņa Āboltiņa 64354314; [email protected]
Sociālā darbiniece Maija Strade 29421540; [email protected]
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone 29153516; [email protected]
Mālupes pagasta pārvalde
„Doktorāts”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4358
[email protected]
Vadītāja Iveta Priede 64354830; 26437421; [email protected]
Lietvedības sekretāre Mudīte Muceniece 64354830; 25660034
Grāmatvede - uzskaitvede Daiga Mihailova 64354830; [email protected]
Teritorijas attīstības speciāliste Laima Kaņepe 20237325; [email protected]
Komunālās saimniecības pārzinis Dainis Ertmanis 64354830; [email protected]
Mālupes bibliotēka, vadītāja Daiga Babule 64354900; [email protected]
Mālupes Saieta nams, vadītāja Iveta Zvejniece 26585594; [email protected]ksnetourism.info
Mālupes feldšerpunkts, ārsta palīgs Ivita Krevica 25663337; [email protected]
Sociālā darbiniece Ieva Vimba 29480075; [email protected]
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone 29153516; [email protected]
Mārkalnes pagasta pārvalde
„Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4351
[email protected]
Vadītāja Daiga Vītola 64322116; 26597354; [email protected]
Sekretāre - lietvede Iveta Driņina 64322116; 25620818; [email protected]
Teritorijas attīstības speciālists Viesturs Zaķis 64322116; 20236801; [email protected]
Komunālās saimniecības pārzine Gunita Berkule 26455814
Mārkalnes bibliotēka, vadītāja Sanita Silirova 25662273; [email protected]
Mārkalnes tautas nams, vadītāja Astra Strazda 26544098; [email protected]
Feldšeru feldšeru punkts, ārsta palīgs Ārija Simanoviča 29398438
Sociālā darbiniece Iveta Bondare 64322116; 29476553; [email protected]
Bāriņtiesas locekle Sanita Bukane 64322116; 26595113; [email protected]
Pededzes pagasta pārvalde
„Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes Tourism, LV – 4352
[email protected]
Vadītāja Daiga Vītola 26597354; [email protected]
Sekretāre - lietvede Mirdza Korne 64324309; 25661148
Grāmatvedības uzskaitvede Valentīna Bogdanova 64324309; 25661148; [email protected]
Teritorijas attīstības speciālists Viesturs Zaķis 64324309; 20236801; [email protected]
Pededzes bibliotēka, vadītāja Antoņina Girs 64324329; 25608756; [email protected]
Pededzes tautas nams, vadītāja Tatjana Steklova 29176039; [email protected]
Pededzes pamatskola, direktore Selga Bībere 64324339; 26596817; [email protected]
Pededzes lauku ambulance, ārsta palīgs Ņina Možarova 64324334
Sociālā darbiniece Iveta Bondare 29427814; [email protected]
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Inga Ozoliņa 26411168; inga.ozolina@aluksnetourism.info
Veclaicenes pagasta pārvalde
„Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4335
[email protected]
Vadītāja Iveta Vārtukapteine 64329018; 29379590; [email protected]
Sekretāre Strauta Klaipa 64329018, 29296302; tālr/fakss 64329028
Teritorijas attīstības speciāliste Aiga Mūrniece 20239937; [email protected]
Lauku tūrisma speciālists Jānis Prangels 26520232; [email protected]
Saimniecības pārzinis Jānis Dambis 64329018, 29296302; [email protected]
Veclaicenes bibliotēka, vadītāja Līga Pjuse 64329031; [email protected]
Veclaicenes tautas nams, vadītāja Maija Rozīte 64329020; 26633547; [email protected]
Veclaicenes vēstures krātuve, krājuma glabātāja Maija Bleiferte 29347398; veclaicene[email protected]
Sociālā darbiniece Maija Podegrade 29478789; [email protected]
Bāriņtiesas locekle Sanita Bukane 26595113; [email protected]
Zeltiņu pagasta pārvalde
„Strazdiņi”, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4345
[email protected]
Vadītāja Ingrīda Sniedze 26468713; [email protected]
Lietvede Elita Laiva 64354610; 26520677
Grāmatvede - kasiere Ieva Bolovņikova 27325124; [email protected]
Teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone 20236044; [email protected]
Ceļu meistars Didzis Zaķis 64354610; [email protected]
Zeltiņu tautas nams, vadītāja Gunita Paleja 29492284; [email protected]
Zeltiņu bibliotēka, vadītāja Agita Žīgure 25745577; [email protected]
Zeltiņu vēstures krātuve, vadītāja Sandra Magaziņa 29499352; [email protected]
Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa 29269701; [email protected]
Bāriņtiesas locekle Kristīne Puķīte 26427655; [email protected]
Ziemera pagasta pārvalde
„Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4332
[email protected]
Vadītāja Iveta Vārtukapteine 64381299; 29379590; [email protected]
Sekretāre - kasiere Anna Veļķere 64381119; [email protected]
Grāmatvedības uzskaitvede Rimma Mellenberga 64381118; [email protected]
Teritorijas attīstības speciāliste Aiga Mūrniece 20239937; [email protected]
Autoceļu remonta un uzturēšanas organizators, darba aizsardzības speciālists Aivars Augulis [email protected]
Saimniecības pārzinis, mikroautobusa šoferis Gunārs Hercogs [email protected]
Māriņkalna bibliotēka, vadītāja Rudīte Jaunzema 64321685; [email protected]
Māriņkalna tautas nams, vadītāja Inta Tolstiha 26413370; [email protected]
Ziemeru pamatskola, direktore Ilze Andronova 64381298 (direktore); 6432696 (metodiskais kab.); 26630322; [email protected]
Sociālā darbiniece Inga Strauta 64321686; 29419893; [email protected]
Bāriņtiesas locekle Sanita Bukane 26595113; [email protected]
www.chemtest.com.ua/

Buy TEST C 250 online

kobzarenko.com.ua