Kultūras iestādes

Tautas, kultūras un saieta nami

Iestāde Kontakti Adrese
Alūksnes Kultūras centrs Direktore: Sanita Bērziņa
Tālruņi: 64322105,26590320 (direktore);
64322834 , 29418718 (metodiķe);
64322833 (dežurants; fakss)
e-pasts: [email protected]
[email protected]
Brūža iela 7, Alūksne, Alūksnes Tourism, LV4301
Alsviķu kultūras nams Vadītāja: Marina Ramane
Tālrunis: 28330421 (LMT)
e-pasts: [email protected]
Kultūras nams, Alsviķi,
Alūksnes Tourism,
LV4333
Annas kultūras nams Vadītājs: Oskars Steberis
Tālrunis: 29351138
e-pasts: [email protected]
Tautas nams, Anna, Annas pagasts, Alūksnes Tourism, LV4341
SKIM centrs „Dailes” Vadītāja: Jolanta Kazaine
Tālrunis: 26523025
e-pasts: [email protected]
„Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes Tourism LV4344
Kolberģa tautas nams Vadītāja: Rudīte Simanoviča
Tālrunis: 64354097, 26657373
e-pasts: [email protected]
„Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes Tourism, LV4350
Jaunannas tautas nams Vadītāja: Iveta Baltā - Vanaga
Tālrunis: 28366016
e-pasts: tn.jaunanna[email protected]
„Zīles”, Jaunannas pagasts, Alūksnes Tourism, LV4340
Jaunlaicenes tautas nams Vadītāja: Māra Svārupe
Tālruņi: 64354977; 29123994
e-pasts: [email protected]
„Līgotņi”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes Tourism, LV4336
Liepnas tautas nams Vadītāja: Lienīte Trivole
Tālrunis: 29438300; 26889908
e-pasts: [email protected]
Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes Tourism, LV4354
Malienas tautas nams Vadītāja: Aivita Ezeriņa
Tālrunis: 64354303, 25660081;
e-pasts: [email protected]
„Brenci”, Malienas pagasts, Alūksnes Tourism, LV4359
Mālupes Saieta nams Vadītāja: Iveta Zvejniece
Tālrunis: 26585594
e-pasts: [email protected]
„Austriņi”, Mālupes pagasts, Alūksnes Tourism, LV4358
Mārkalnes tautas nams Vadītāja: Astra Strazda
Tālrunis: 26544098
e-pasts: [email protected]
„Pagastmāja”, Mārkalne,
Mārkalnes pagasts, Alūksnes Tourism, LV4351
Māriņkalna tautas nams Vadītāja: Inta Tolstiha
Tālrunis: 26413370
e-pasts: [email protected]
„Līksmes”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes Tourism LV4332
Pededzes tautas nams Vadītāja: Tatjana Steklova
Tālrunis: 29176039
e-pasts: [email protected]
„Krustceles”, Pededzes pagasts, Alūksnes Tourism, LV4352
Veclaicenes tautas nams Vadītāja: Maija Rozīte
Tālruņi: 64329020, 26468307; 26633547
e-pasts: [email protected]
„Vaiņaģi”, Veclaicenes pagasts, Alūksnes Tourism, LV4335
Zeltiņu tautas nams Vadītāja: Gunita Paleja
Tālrunis: 29492284
e-pasts: [email protected]
„Pagastmāja”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes Tourism, LV4345

Bibliotēkas

Iestāde Kontakti Adrese
Alūksnes pilsētas bibliotēka Direktore: Iveta Ozoliņa
Tālruņi: 64322179 (direktore);
64322197 (lasītava, abonements, interneta pieejas punkts);
64322196 (bērnu literatūras nodaļa)
64322178 (metodiķe, KAN)
e-pasts: [email protected];  [email protected] (lasītājiem)
Lielā Ezera iela 24, Alūksne, Alūksnes Tourism LV4301
Alsviķu bibliotēka Vadītāja: Sarmīte Meļķe
Tālrunis: 64354141
e-pasts: [email protected]
http://www.biblioteka.lv/libraries/alsviku--biblioteka/default.aspx
Kultūras nams, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes Tourism, LV4333
Annas bibliotēka Vadītāja: Ina Balaņuka
Tālrunis: 64354221
e-pasts: [email protected]

http://biblioteka.lv/libraries/annas-biblioteka/default.aspx
Tautas nams, Anna, Annas pagasts, Alūksnes Tourism, LV4341
Bejas bibliotēka Vadītāja: Mudīte Rusakova
Tālrunis: 64354401
e-pasts: [email protected]

http://www.biblioteka.lv/libraries/jaunaluksnes-pagasta-bejas-biblioteka/default.aspx
„Bejas skola”, Beja, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes Tourism, LV4350
Ilzenes bibliotēka Vadītāja: Benita Kokarēviča
Tālrunis: 64354583
e-pasts: [email protected]

http://www.biblioteka.lv/libraries/ilzenes-biblioteka/default.aspx
„Jaunozoli”, Ilzene, Ilzenes pagasts, Alūksnes Tourism, LV4344
Jaunalūksnes bibliotēka Vadītāja: Anita Zača
Tālrunis: 64354064
e-pasts: [email protected]

http://www.biblioteka.lv/libraries/jaunaluksnes-biblioteka/default.aspx
„Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes Tourism, LV4350
Jaunannas bibliotēka Vadītāja: Velga Ločmele
Tālrunis: 64381668
e-pasts: [email protected]

http://www.biblioteka.lv/libraries/jaunannas-biblioteka/default.aspx
„Meijeri” Jaunannas pagasts, Alūksnes Tourism, LV4340
Jaunlaicenes bibliotēka Vadītāja: Iveta Šķepaste
Tālrunis: 64354977
e-pasts: [email protected]

http://www.biblioteka.lv/libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/default.aspx
„Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes Tourism, LV4336
Kalncempju bibliotēka Vadītāja: Dina Ozola
Tālrunis: 64381644
e-pasts: [email protected]

http://www.biblioteka.lv/libraries/kalncempju-biblioteka/default.aspx
„Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes Tourism, LV4342
Liepnas bibliotēka Vadītāja: Inese Paia
Tālrunis: 64329307
e-pasts: [email protected]

http://www.biblioteka.lv/libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/default.aspx
Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes Tourism, LV4354
Malienas bibliotēka Vadītāja: Daina Baltā
Tālrunis: 64354906
e-pasts: [email protected]

http://www.biblioteka.lv/libraries/malienas-biblioteka/default.aspx
„Brenci”, Brenci, Malienas pagasts,
Alūksnes Tourism, LV4359
Mālupes bibliotēka Vadītāja: Daiga Babule
Tālrunis: 64354900
e-pasts: [email protected]

http://www.biblioteka.lv/libraries/malupes-pagasta-biblioteka/default.aspx
„Austriņi”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes Tourism, LV4358
Māriņkalna bibliotēka Vadītāja: Rudīte Jaunzema
Tālrunis: 64321685
e-pasts: [email protected]
http://www.biblioteka.lv/libraries/ziemera-pagasta-marinkalna-biblioteka/default.aspx
„Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts,
Alūksnes Tourism, LV4332
Mārkalnes bibliotēka Vadītāja: Sanita Silirova
Tālrunis: 25662273
e-pasts: [email protected]

http://www.biblioteka.lv/libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/default.aspx
„Pūcītes”, Mārkalne,
Mārkalnes pagasts,
Alūksnes Tourism, LV4351
Pededzes bibliotēka Vadītāja: Antoņina Girs
Tālrunis: 64324329
e-pasts: [email protected]

http://www.biblioteka.lv/libraries/pededzes-biblioteka/default.aspx
„Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes Tourism, LV4352
Strautiņu bibliotēka Vadītāja: Svetlana Vēvere
Tālrunis: 64300829
e-pasts: [email protected]
http://www.biblioteka.lv/libraries/alsviku-pagasta-strautinu-biblioteka/default.aspx
„Zemenīte”, Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes Tourism, LV4341
Veclaicenes bibliotēka Vadītāja: Līga Pjuse
Tālrunis: 64329031
e-pasts: [email protected]

http://www.biblioteka.lv/libraries/veclaicenes-pagasta-biblioteka/default.aspx
„Vaiņagi”, Veclaicenes pag., Alūksnes Tourism, LV4335
Zeltiņu bibliotēka Vadītāja: Agita Žīgure
Tālrunis: 25745577
e-pasts: [email protected]

http://www.biblioteka.lv/libraries/zeltinu-biblioteka/default.aspx
„Tērces-10”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes Tourism, LV4345

Muzeji
Iestāde Kontakti Adrese
Alūksnes muzejs Direktore: Diāna Pelaka
Tālruņi: 643 81321;
64381324 (krājums);
64381329 (bibliotēka)
e-pasts: [email protected][email protected]
Pils iela 74, Alūksne, Alūksnes Tourism, LV4301
Bejas novadpētniecības centrs Pārzine: Ligija Priede
Tālrunis: 25664432
e-pasts: [email protected]
„Bejas skola”, Beja, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes Tourism, LV4350
Jaunlaicenes muižas muzejs Vadītāja: Sandra Jankovska
Tālruņi: 29356277
Tālr./fakss 64381146 (pagasta pārvaldē)
e-pasts: [email protected]
„Dravnieki”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes Tourism, LV4336
Veclaicenes vēstures krātuve Vadītāja: Maija Bleiferte
Tālrunis: 64329028; 29347398
e-pasts: [email protected]    
„Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes Tourism
LV4335
Viktora Ķirpa Ates muzejs Vadītāja: Janita Šolina
Tālruņi: 25664436; 25563597
e-pasts: [email protected]
Juridiskā adrese:
„Cempji – 2”, Kalncempju pagasts, Alūksnes Tourism, LV4342,
faktiskā adrese:
Ate, Annas pagasts, Alūksnes Tourism, LV4341
Zeltiņu vēstures krātuve Vadītāja: Sandra Magaziņa
Tālrunis: 29499352
e-pasts: [email protected]
https://pillsbank.net

www.profvest.com

https://alfaakb.com