Administrācija

KANCELEJA

Sakarā ar administratīvās ēkas Dārza ielā 11, Alūksnē, pārbūvi
NO 2019. GADA 21. JANVĀRA
KANCELEJA
īslaicīgi atradīsies Alūksnes Kultūras centrā (koru zālē), Brūža ielā 7, Alūksnē.

Pašvaldības juridiskā adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Tālruņi: 64381496, 29453047
e-pasts: [email protected]
www.aluksnetourism.info

darba laiks:

Pirmdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Otrdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Trešdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Ceturtdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Piektdien 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus!

Elektroniski parakstītus dokumentus var sūtītuz oficiālo e-pasta adresi: [email protected]
Iesniegumu pašvaldībai var nosūtīt, izmantojot www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu “E-iesniegums iestādei”.

Šī pakalpojuma ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.

Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments saņemts.

KANCELEJA
Remontdarbu laikā - Alūksnes Kultūras centra Kora zālē, Brūža ielā 7, Alūksnē

 

Kancelejas vadītāja Viktorija AVOTA
Telefons: 64381499; 26670189
e-pasts: [email protected]fo

Lietvedības sekretāre Māra KOVAĻENKO
Telefons: 64381496; 29453047
e-pasts: [email protected]

Lietvede Jūlija KRŪZĪTE
Telefons: 64381496
e-pasts: julija.kruzite@aluksnetourism.info

Domes sekretāre Everita BALANDE
Telefons: 64381506
e-pasts: [email protected]

Sabiedrisko attiecību speciāliste Evita APLOKA
Telefons: 64381502; 26646749
e-pasts: @aluksnetourism.info

Sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita PĀSA
Telefons: 64381502; 26456644
e-pasts: sanita.pasa@aluksnetourism.info

Komisiju sekretāre Inese ČIBALA
Telefons: 64381489; 29299934
e-pasts: [email protected]

Personāla speciāliste Velga RISBERGA
Telefons: 64381502
e-pasts: [email protected]

Automobiļa vadītājs Vairis KLINTS

Automobiļa vadītājs Gunārs AVOTIŅŠ


JURIDISKĀ NODAĻA
Remontdarbu laikā - "SEB bankas" ēkā, Brūža ielā 1, 2. stāvā, Alūksnē 


Nodaļas vadītāja Aiva EGLE

Telefons: 64381488; 29123933
e-pasts: [email protected]uksne.lv

Jurists
Telefons: 64381494
e-pasts: @aluksnetourism.info

Juriste Ilze KALNIŅA
Telefons: 64381488; 29110122
e-pasts: [email protected]


FINANŠU NODAĻA
Remontdarbu laikā Finanšu nodaļas vadītāja un ekonomiste - Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunajā korpusā, Glika ielā 10, 4. stāvā (ieeja no Jāņkalniņa puses), iepirkumu speciālisti - Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74, 1. stāvā, Alūksnē

 

Nodaļas vadītāja Evita ŅEDAIVODINA
Telefons: 64381511; 26166753
e-pasts: [email protected]

Ekonomiste Valda SILICKA
Telefons: 64381511; 29168824
e-pasts: [email protected]

Pašvaldības iepirkuma speciāliste Ilona KALNIŅA
Telefons: 64381495; 26385501
e-pasts: [email protected] 

Pašvaldības iepirkuma speciālists-ekonomists Artūrs AIRE
Telefons: 64381495; 26385501
e-pasts: [email protected] 


GRĀMATVEDĪBA
Remontdarbu laikā - Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunajā korpusā, Glika ielā 10, 4. stāvā (ieeja no Jāņkalniņa puses),  nodokļu administratori un dzīvesvietas deklarēšanas speciālists - Uzvaras ielā 1, 2. stāvā, Alūksnē

 

Nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede Valentīna FEDOTOVA
Telefons: 64381504; 29197803
e-pasts: [email protected]

Galvenā grāmatveža vietniece Daiga NEIBERGA
Telefons: 64381504
e-pasts: [email protected]

Grāmatvede Ligita PLIENA
Telefons: 64381509
e-pasts: [email protected]

Grāmatvede Vita Kleščenko
Telefons: 64381509
e-pasts: vita.kleščenko@aluksnetourism.info

Nodokļu administratore Ināra KAPULINSKA
Telefons: 64381497; 25778897
e-pasts: [email protected] 
Uzvaras ielā 1

Nodokļu administratore Mārīte JAUDZEMA
Telefons: 64381497; 25778897
e-pasts: marite.jaudzema@aluksnetourism.info 
Uzvaras ielā 1

Nodokļu administratore Inga JAUNZEMA
Telefons: 64381497; 25778897
e-pasts: inga.jaunzema@aluksnetourism.info 
Uzvaras ielā 1

Algu grāmatvede Silvija BONDARE
Telefons: 64381498
e-pasts: [email protected]

Pamatlīdzekļu grāmatvede Sanita RIBAKA
Telefons: 64381508
e-pasts: [email protected]

Grāmatvede – uzskaitvede Maija AKMENTIŅA
Telefons: 64381508
e-pasts: [email protected]

Grāmatvede Egita KRILE
Telefons: 64381498
e-pasts: [email protected]

Grāmatvede – kasiere Natālija AIRE
Telefons: 64381501
e-pasts: [email protected]

Grāmatvede Inga LĪDAKA
Telefons: 64381501
e-pasts: [email protected]

Grāmatvede Ieva BOLOVŅIKOVA
Telefons: 64381501
e-pasts: [email protected]


PLĀNOŠANAS UN ATTĪSTĪBAS NODAĻA,
Remontdarbu laikā - Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74, 1. stāvā (bijušajā kinozālē), Alūksnē

 

Nodaļas vadītāja Arita PRIŽAVOITE
Telefons: 64381475; 26668502
e-pasts: [email protected]

Projektu vadītāja Santa SUPE
Telefons: 64381484; 28636042
e-pasts: [email protected]

Projektu vadītāja Inese ZĪMELE-JAUNIŅA
Telefons: 64381484; 28636042
e-pasts: [email protected]

Projektu vadītāja Una TETERE-TETEROVSKA
Telefons: 64322979; 26056867
e-pasts: [email protected]

Projektu vadītāja Sanita ADLERE
Telefons: 29101022
e-pasts: [email protected]

Teritorijas plānotāja Ieva SILBAUMA
Telefons: 64320931, 26606818
e-pasts: [email protected]

Projektu koordinatore Anda LEJASBLUSA
Telefons: 64320931; 26531767
e-pasts: [email protected]

Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra SALDĀBOLA
Darba vieta atrodas Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē
Telefons: 25425222
e-pasts: [email protected]


ĪPAŠUMU NODAĻA
Remontdarbu laikā - Alūksnes Jaunajā pilī, Pils ielā 74, 1. stāvā (Fortepiano telpā), Alūksnē


Nodaļas vadītājs Ingus BERKULIS

Telefons: 64381492; 28686707
e-pasts: [email protected]

Zemes ierīkotāja Inese RANDA
Telefons: 64381490; 26647519
e-pasts: [email protected]

Būvinženieris Rolands VEICS
Telefons: 64381492; 20234442
e-pasts: [email protected]

Kartogrāfe Agnese FORSTERE
Telefons: 28305098
e-pasts: [email protected]

Ainavu arhitekte Madara SILDEGA-MIERIŅA
Telefoni: 64381490; 22028275
e-pasts: [email protected]


KULTŪRAS UN SPORTA NODAĻA
Uzvaras ielā 1, 1. stāvā, Alūksnē

 

Nodaļas vadītāja, kultūras darba speciāliste Sanita EGLĪTE
Telefons: 64381512; 26335234
e-pasts: [email protected]

Kultūras darba speciāliste Valda ZELTIŅA
Telefons: 64381512; 26601466
e-pasts: [email protected]

Sporta darba organizators Vilnis VEĻĶERIS
Telefons: 64381513; 29273114
e-pasts: [email protected]


INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻA
Uzvaras ielā 1, 2. stāvā, Alūksnē

 

Nodaļas vadītājs Juris BALANDIS
Telefons: 64381483; 29297655
e-pasts: [email protected]

Datorgrafiķis Jurijs DROZDOVS
Telefons: 64381491; 28669904
e-pasts: [email protected]

Datorsistēmu un datortīklu administrators Ģirts UDRASS
Telefons: 64381491; 25662289
e-pasts: [email protected]

Datorsistēmu tehniķis Leonīds ĻUBIMOVS
Telefons: 26662891
e-pasts: [email protected]

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!
https://monaliza.kiev.ua

fashioncarpet.com.ua/detskie-kovry.html

www.best-cooler.reviews/