Administrācija

/strong>
Dārza ielā 11, Alūksnē, LV 4301Tālr.: 64381496, fakss: 64381150
e-pasts: [email protected]
www.aluksnetourism.info
darba laiks:

Pirmdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Otrdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Trešdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Ceturtdien 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Piektdien 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus!

Elektroniski parakstītus dokumentus var sūtīt
uz oficiālo e-pasta adresi: [email protected]
Iesniegumu pašvaldībai var nosūtīt, izmantojot www.latvija.lv elektronisko pakalpojumu
“E-iesniegums iestādei”. Šī pakalpojums ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.

Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments saņemts.

KANCELEJA
Dārza ielā 11, Alūksnē

 

Kancelejas vadītāja Viktorija AVOTA
Telefons: 64381499; 26670189
e-pasts: [email protected] 
304.kabinets

Lietvedības sekretāre Māra KOVAĻENKO
Telefons: 64381496
e-pasts: [email protected]
306.kabinets

Lietvede Jūlija KRŪZĪTE
Telefons: 64381496
e-pasts: julija.kruzite@aluksnetourism.info
306.kabinets

Domes sekretāre Everita BALANDE
Telefons: 64381506
e-pasts: [email protected]
306.kabinets

Sabiedrisko attiecību speciāliste Evita APLOKA
Telefons: 64381502; 26646749
e-pasts: @aluksnetourism.info
307.kabinets

Sabiedrisko attiecību speciālists Druvis MUCENIEKS

Telefons: 64381503; 26456644
e-pasts: [email protected]
309.kabinets

Komisiju sekretāre Inese ČIBALA

Telefons: 64381489
e-pasts: [email protected]
204.kabinets

Personāla speciāliste Velga RISBERGA
Telefons: 64381489
e-pasts: [email protected]
204.kabinets

Automobiļa vadītājs Vairis KLINTS

Automobiļa vadītājs Gunārs AVOTIŅŠ


JURIDISKĀ NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē


Nodaļas vadītāja Aiva EGLE

Telefons: 64381488
e-pasts: [email protected]uksne.lv
214.kabinets

Jurists Arturs UPĪTS
Telefons: 64381494; 26323749
e-pasts: [email protected]
214.kabinets

Juriste Ilze KALNIŅA
Telefons: 64381488; 29110122
e-pasts: [email protected]
214.kabinets


FINANŠU NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē

 

Nodaļas vadītāja Evita ŅEDAIVODINA
Telefons: 64381511
e-pasts: [email protected]
310.kabinets

Ekonomiste Valda SILICKA
Telefons: 64381511; 29168824
e-pasts: [email protected]
310.kabinets

Pašvaldības iepirkuma speciāliste Ilona KALNIŅA
Telefons: 64381495; 26385501
e-pasts: [email protected] 
305.kabinets

Pašvaldības iepirkuma speciālists-ekonomists Artūrs AIRE

Telefons: 64381495; 26385501
e-pasts: [email protected] 
305.kabinets


GRĀMATVEDĪBA
Dārza ielā 11, Alūksnē

 

Nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede Valentīna FEDOTOVA
Telefons: 64381504; 29197803
e-pasts: [email protected]
313.kabinets

Galvenā grāmatveža vietniece Daiga NEIBERGA
Telefons: 64381504
e-pasts: [email protected]
313.kabinets

Grāmatvede Ligita PLIENA
Telefons: 64381509
e-pasts: [email protected]
314.kabinets

Grāmatvede Gunta HERCOGA
Telefons: 64381509
e-pasts: [email protected]
314. kabinets

Nodokļu administratore Ināra KAPULINSKA
Telefons: 64381497
e-pasts: [email protected] 
Uzvaras ielā 1

Nodokļu administratore Mārīte JAUDZEMA
Telefons: 64381497
e-pasts: marite.jaudzema@aluksnetourism.info 
Uzvaras ielā 1

Nodokļu administratore Inga JAUNZEMA
Telefons: 64381497
e-pasts: inga.jaunzema@aluksnetourism.info 
Uzvaras ielā 1

Algu grāmatvede Silvija BONDARE
Telefons: 64381498
e-pasts: [email protected]
312.kabinets

Pamatlīdzekļu grāmatvede Sanita RIBAKA
Telefons: 64381508
e-pasts: [email protected]
316.kabinets

Grāmatvede – uzskaitvede Maija AKMENTIŅA
Telefons: 64381508
e-pasts: [email protected]
316.kabinets

Grāmatvede Egita KRILE
Telefons: 64381498
e-pasts: [email protected]
312.kabinets

Grāmatvede – kasiere Natālija AIRE
Telefons: 64381501
e-pasts: [email protected]
300.kabinets

Grāmatvede Inga LĪDAKA
Telefons: 64381501
e-pasts: [email protected]
300.kabinets

Grāmatvede Ieva BOLOVŅIKOVA
Telefons: 64381501
e-pasts: [email protected]
300.kabinets


PLĀNOŠANAS UN ATTĪSTĪBAS NODAĻA,
Dārza ielā 11, Alūksnē

 

Nodaļas vadītāja Arita PRIŽAVOITE
Telefons: 64381475
e-pasts: [email protected]
208.kabinets

Projektu vadītāja Santa SUPE
Telefons: 64381484
e-pasts: [email protected]
211.kabinets

Projektu vadītāja Inese ZĪMELE - JAUNIŅA
Telefons: 64381484
e-pasts: [email protected] 
211.kabinets

Projektu vadītāja Una TETERE - TETEROVSKA
Telefons: 64322979
e-pasts: [email protected]
309.kabinets

Projektu vadītāja Sanita ADLERE
Telefons: 29101022
e-pasts: [email protected]
317.kabinets

Teritoriālplānotāja Madara ZIŅĢE - BUMBURE
Telefons: 64381487, 26606818
e-pasts: [email protected]
202.kabinets

Projektu koordinatore Anda LEJASBLUSA
Telefons: 64320931
e-pasts: [email protected]
300.kabinets

Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra SALDĀBOLA
Telefons: 64381115 vai 25425222
e-pasts: [email protected]
111.kabinets


ĪPAŠUMU NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē


Nodaļas vadītājs Ingus BERKULIS

Telefons: 64381492
e-pasts: [email protected]
200.kabinets

Zemes ierīkotāja Inese RANDA
Telefons: 64381490
e-pasts: [email protected]
200.kabinets

Būvinženieris
 Rolands VEICS
Telefons: 64381492; 20234442
e-pasts: [email protected]
200.kabinets

Kartogrāfe Agnese FORSTERE
Telefons: 28305098
e-pasts: [email protected]
202.kabinets

Ainavu arhitekte Madara SILDEGA
Telefoni: 64381490; 22028275
e-pasts: [email protected]
200.kabinets


KULTŪRAS UN SPORTA NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē

 

Nodaļas vadītāja, kultūras darba speciāliste Sanita EGLĪTE
Telefons: 64381512
e-pasts: [email protected]
Uzvaras ielā 1

Kultūras darba speciāliste Valda ZELTIŅA
Telefons: 64381512
e-pasts: [email protected]
Uzvaras ielā 1

Sporta darba organizators Vilnis VEĻĶERIS
Telefons: 64381513
e-pasts: [email protected]
Uzvaras ielā 1


INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻA
Dārza ielā 11, Alūksnē

 

Nodaļas vadītājs Juris BALANDIS
Telefons: 64381483
e-pasts: [email protected]
Uzvaras ielā 1

Datorgrafiķis Jurijs DROZDOVS
Telefons: 64381491; 28669904
e-pasts: [email protected]
Uzvaras ielā 1

Datorsistēmu un datortīklu administrators Ģirts UDRASS
Telefons: 64381491; 25662289
e-pasts: [email protected]
Uzvaras ielā 1

Datorsistēmu tehniķis Leonīds ĻUBIMOVS
Telefons: 26662891
e-pasts: [email protected]
Uzvaras ielā 1

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!
https://monaliza.kiev.ua

fashioncarpet.com.ua/detskie-kovry.html

www.best-cooler.reviews/