Konkursi

 

JAUNIEŠU BIZNESA IDEJU KONKURSU KOMERCDARBĪBAS UZSĀKŠANAI ALŪKSNES NOVADĀ

NOLIKUMS-Biznesa-idejas

 

 

konkursa par īpašumu piedāvājumu apzināšanu Alūksnes pilsētā noteikumi Konkursa noteikumi / Pieteikums / Līguma paraugs

 

Alūksnes pilsētas mazo vokālistu konkurss “Cālis 2018” | Konkursa nolikums Pieteikuma anketa
ALŪKSNES NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETŅU PROJEKTU KONKURSS | Nolikums | 1. pielikums | 2.pielikums | 3. pielikums
Alūksnes novada mazo vokālistu konkurss “Skanīgākais putnēns – 2018” | Nolikums | Pieteikuma anketa
novadpētniecības konkurss “Šodiena jau rīt būs vēsture” | Nolikums | Pieteikuma veidlapa

 

 

 

izsludina konkursu apbūves tiesības iegūšanai Alūksnes ezera krastā plānotā projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide” īstenošanai.
Konkursa mērķis: konkursa kārtībā atklātā, caurskatāmā un nediskriminējošā veidā atrast piemērotāko zemes gabalu publiskas apbūves tiesībai pie Alūksnes ezera – Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros plānotā projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide” īstenošanai (skatīt: http://aluksnetourism.info/index.php/pasvaldiba/dokumenti/attistibas-programma/ Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2018.gadam (apstiprināts ar Alūksnes novada domes 26.04.2018. sēdes lēmumu Nr. 143) 8 lpp.).

 

KONKURSA NOLIKUMS

Konkurss apbūves tiesības iegūšanai Alūksnes ezera krastā plānotā projekta “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide” īstenošanai

 

LĪGUMA PARAUGS

Līgums par apbūves tiesības piešķiršanu

 

www.tsoydesign.com.ua

sweet-smoke.com.ua

www.alfaakb.com