SIA Alūksnes nami

SIA “Alūksnes nami”
Rūpniecības ielā 4
Alūksnē, LV 4301


Šobrīd, saskaņā ar 2016. gada 15. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.160 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”, tiek īstenoti energoefektivitātes paaugstināšanas projekti daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Dārza ielā 27, Alūksnē un Laurencenes ielā 2, Alūksnē.


Tagad aktuālākā informācija pieejama arī šeit: http://www.aluksnesnami.lv/

Pieņemšana Dārza ielā 11, 102.telpā:
PIRMDIENĀS
13.00 līdz 17.00 - pieņem nekustamā īpašuma pārvaldnieks
15.30 līdz 17.30 - pieņem valdes loceklis

Armands MUSTS
Valdes loceklis
+371 28659051
[email protected]
Inita BRICE
Galvenā grāmatvede
+371 64321694
[email protected]
Māra KAULIŅA
Juriste
+371 26490044
[email protected]
Iveta ZAĶE
Kancelejas un personāla vadītāja - juriste
+371 64321694
[email protected]
Uldis BUMBURS
Būvdarbu vadītājs
+371 27867077
[email protected]
Uldis JAUNZEMS
Nekustamā īpašuma pārvaldnieks
+371 28324910
[email protected]
Olga VLADA
Informācijas ievadīšanas operatore
+371 64321456
[email protected]
Skaidrīte PŪPOLA
Lietvede - ražošanas dispečere
+371 29210846
[email protected]
Anna GAILIŠA
Biroja administratore
+371 64321456
[email protected]
VIESNĪCA +371 27880100
viesnī[email protected]
SIA „ALŪKSNES NAMI” +371 64321456
[email protected]

Tālruņi

Lietvede: 64321456
Grāmatvedība, juristi: 64321694
Avārijas gadījumos zvanīt pa tālruni: 29115430

ERAF projekti 

SIA „Alūksnes nami” sniedz šādus pakalpojumus:

Nekustamo īpašumu apsaimniekošana;
Būvniecība;
Telpu un autotransporta noma;
Santehniķa pakalpojumi.
Vispārējo celtniecības, santehnikas darbu un pakalpojumu izmaksas

SIA “Alūksnes nami” iepirkumi

„Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Dārza ielā 27, Alūksnē, Alūksnes novadā”

„Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Laurencenes ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā”

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā, atjaunošana”, kadastra Nr.3601 034 5767 002 

DEGVIELAS IEGĀDE SIA „ALŪKSNES NAMI” VAJADZĪBĀM

ARHĪVS

http://www.avtomaticheskij-poliv.com.ua/

https://agroxy.com

adulttorrent.org