Izsoles

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “ATVASES”, JAUNLAICENĒ, JAUNLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “STRAUMES”, JAUNANNĀ, JAUNANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMU “EGLAINE–3”, PEDEDZES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMAS “DAMBIS 1”, ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMU “VĀRPAS 8” UN “EZERIŅI”, ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMU “VALSTS MEŽS 36560090095”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PILS IELĀ 58, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ RAKSTISKAS IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “LIEPIŅAS”, ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “TAKAS”, MĀRKALNĒ, MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ TELPU GRUPAS NR. 6 NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Paziņojums par nomas tiesību iegūšanu

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – 4 ŪDENS VELOSIPĒDU, 3 LAIVU, 2 DIVVIETĪGU KAJAKU, 2 VIENVIETĪGU KAJAKU IZSOLES NOTEIKUMI

 ZEMESGABALA „KAZIŅAS” VECLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “ROMEŠKALNS”, VECLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI | Papildu informācija

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – KRAVAS ATKRITUMU VEDĒJA DAF CF75, REĢISTRĀCIJAS Nr. HE3826, TREŠĀS IZSOLES NOTEIKUMI

 

 

обращайтесь arbud-prom.com.ua

www.arbud-prom.com.ua

Узнайте про нужный web-сайт про направление продвижение сайта одесса www.progressive.ua