Izsoles

 

ZEMESGABALA „BEZ ADRESES” PEDEDZES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts


ZEMESGABALA „OTTESSILS” ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts


ZEMESGABALA „BEZ ADRESES”, MALIENAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums

PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 12.06.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabala “Bez adreses”, kadastra apzīmējums 3672 002 0266, Malienas pagastā, Alūksnes novadā, 1.01 ha platībā, ieguva Alūksnes rajona Malienas pagasta Agras Briltes zemnieka saimniecība “JAUNRUTKI”, reģistrācijas Nr.54101035131, “Jaunrutki”, Malienas pag., Alūksnes nov., LV-4359.


ZEMESGABALA „VRZ”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 22.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes reformas pabeigšanas zemi  - neapbūvētu zemes gabalu “VRZ”, kadastra apzīmējums 3644 004 0207,  3.15 ha platībā, Annas pagastā, Alūksnes novadā, ieguvusi juridiskā persona  - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaungrēveles”.


ZEMESGABALA „BEZ ADRESES”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums
PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 27.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Bez adreses”, kadastra apzīmējums 3656 001 0151, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 1.47 ha platībā, ieguva Alūksnes rajona Mārkalnes pagasta I.Dorofejeva zemnieka saimniecība "TVAIKONĪTIS", reģistrācijas Nr. 44101034562,  "Kolberģis" 40-22, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., LV-4350.


ZEMESGABALA „BEZ ADRESES”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums


ZEMESGABALA „VECAVOTI”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums
PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 27.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabala “Vecavoti”, kadastra apzīmējums 3656 003 0167, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, daļu 0.3343 ha platībā, ieguva Alūksnes rajona Mārkalnes pagasta I.Dorofejeva zemnieka saimniecība "TVAIKONĪTIS", reģistrācijas Nr. 44101034562,  "Kolberģis" 40-22, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., LV-4350.


ZEMESGABALA „BEZ ADRESES”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums
PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 27.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Bez adreses”, kadastra apzīmējums 3656 003 0170, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 0.3039 ha platībā, ieguva Alūksnes rajona Mārkalnes pagasta I.Dorofejeva zemnieka saimniecība "TVAIKONĪTIS", reģistrācijas Nr. 44101034562,  "Kolberģis" 40-22, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., LV-4350.


ZEMESGABALA „VAKARI”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums
PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 27.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabala “Vakari”, kadastra apzīmējums 3656 011 0050, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, daļu 7.56 ha platībā, ieguva fiziska persona.


ZEMESGABALA „VAKARI”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums
PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 27.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabala “Vakari”, kadastra apzīmējums 3656 011 0051, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, daļu 2.32 ha platībā, ieguva fiziska persona.


ZEMESGABALA „MIEZĀJI”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums
PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 27.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabala “Miezāji”, kadastra apzīmējums 3656 014 0051, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, daļu 1.70 ha platībā, ieguva Alūksnes rajona Malienas pagasta Agras Briltes zemnieka saimniecība "JAUNRUTKI", reģistrācijas Nr.54101035131, "Jaunrutki", Malienas pag., Alūksnes nov., LV-4359.


ZEMESGABALA „BEZ ADRESES”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums
PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 27.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “Bez adreses”, kadastra apzīmējums 3656 014 0072, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 0.58 ha platībā, ieguva fiziska persona.


ZEMESGABALA „KRUSTAKALNS”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums
PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 27.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabala “Krustakalns”, kadastra apzīmējums 3656 010 0154, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, daļu 0.82 ha platībā, ieguva Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaunsupes”, reģistrācijas Nr. 54103075641,  "Blāzmas", Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., LV-4350.


ZEMESGABALA „PALMAS 1”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums
PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 27.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabala “Palmas 1”, kadastra apzīmējums 3656 009 0142, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, daļu 1.26 ha platībā, ieguva fiziska persona.


ZEMESGABALA „VRZ ŠĶILDERI”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums
PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 27.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “VRZ Šķilderi”, kadastra apzīmējums 3656 008 0139, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 0.96 ha platībā, ieguva fiziska persona.


ZEMESGABALA „STARPGABALS”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums


ZEMESGABALA „VRZ” ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts
PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 27.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu “VRZ”, kadastra apzīmējums 3656 001 0102, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 1.10 ha platībā, ieguva Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta zemnieku saimniecība "DUNĀJI", vienotais reģistrācijas Nr.43201006212, juridiskā adrese: “Dunāji”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes nov., LV-4350.


Zemesgabala BEZ NOSAUKUMA Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 21.05.2019. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīga neapbūvēta zemesgabala BEZ NOSAUKUMA, kadastra Nr.3694 003 0064, daļu 1,0 ha platībā, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā,  ieguvusi fiziska persona – Normunds MŪRNIEKS.


Zemesgabala „TĪRUMI” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 21.05.2019. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu neapbūvētu zemesgabalu „TĪRUMI”, kadastra Nr.3694 003 0065, 3,47 ha platībā, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā,  ieguvusi fiziska persona – Normunds MŪRNIEKS.


Zemesgabala „ZELMEŅI” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 21.05.2019. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīga neapbūvēta zemesgabala „ZELMEŅI”, kadastra Nr.3694 003 0071, daļu 2,56 ha platībā, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā,  ieguvusi juridiska persona – Alūksnes rajona Zeltiņu pagasta Aivara Mūrnieka zemnieku saimniecību “JAUNLAIMIŅI”.


Zemesgabala „LAUKMALES” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 21.05.2019. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīga neapbūvēta zemes zemesgabala „LAUKMALES”, kadastra Nr.3694 002 0319, daļu 4,37 ha platībā, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā,  ieguvusi fiziska persona – Normunds MŪRNIEKS.


Zemesgabala „TĪRUMIŅI” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 21.05.2019. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu neapbūvētu zemesgabalu „TĪRUMIŅI”, kadastra Nr.3694 002 0119,  0,65 ha platībā Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā,  ieguvusi fiziska persona – Valentīna ČEVERE.


Zemesgabala „STŪRĪŠI” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 21.05.2019. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā nomas tiesības uz rezerves zemes fonda zemesgabala „STŪRĪŠI”, kadastra Nr.3694 001 0011,  daļu 2,7 ha platībā, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, ieguvusi juridiska persona – Zeltiņu pagasta K.Pakalnieša zemnieku saimniecību “SKAPARI”.


Zemesgabala „MEDŅI-1” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 21.05.2019. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīga neapbūvēta zemesgabala „MEDŅI-1”, kadastra Nr.3694 003 0080,  daļu 0,9 ha platībā, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā,  ieguvusi fiziska persona – Armands RONIS.


Zemesgabala „JAUNOZOLI” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 21.05.2019. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīga neapbūvēta zemesgabala „JAUNOZOLI”, kadastra Nr.3694 002 0267, daļu 4,67 ha platībā, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā,  ieguvusi fiziska persona – Dace MŪRNIECE.


Zemesgabala „BIEZIŅI” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 21.05.2019. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā nomas tiesības uz neapbūvēta pašvaldībai piekritīga zemesgabala „BIEZIŅI”, kadastra Nr.3694 005 0128,  daļu 2,75 ha platībā Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā,  ieguvusi fiziska persona – Marija MEDVIDE.


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “TAKAS”, MĀRKALNĒ, MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ TELPU GRUPAS NR. 7 NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI
| Līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Mārkalnes pagasta pārvaldes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 28.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz nekustamo īpašumu “TAKAS”, Mārkalnē, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3676 505 0009, telpu grupa nr.7, ieguvusi fiziska persona – Vasilijs GOLOVKA.


ZEMESGABALA „STRADI” PEDEDZES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts
  Pededzes pagasta pārvaldes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 15.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz  neapbūvētu pašvaldībai piekritīgu zemesgabalu  „Stradi”, kadastra apzīmējums 3680 007 0244, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, 1.0ha  ieguvusi fiziska persona – Inese VOLŠTEINE.


ZEMESGABALA „KALNAPEDEDZE 6” PEDEDZES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts
  Pededzes pagasta pārvaldes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 15.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz  neapbūvētu pašvaldībai piekritīgu zemesgabalu  „Kalnapededze 6”, kadastra apzīmējums 3680 001 0060, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, 1.7ha  ieguvusi  fiziska persona – Jurijs SKALOVS.


ZEMESGABALA „KAIJAS” PEDEDZES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts
  Pededzes pagasta pārvaldes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 15.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz  neapbūvētu pašvaldībai piekritīgu zemesgabalu  „Kaijas”, kadastra apzīmējums 3680 007 0230, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, 3.4ha  ieguvusi juridiska persona – SIA “VEIKSMĪGA NĀKOTNE”.


ZEMESGABALA „BEZ ADRESES” PEDEDZES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts
  Pededzes pagasta pārvaldes  nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 15.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz  neapbūvētu zemesgabalu zemes reformas  pabeigšanai „Bez adreses”, kadastra apzīmējums 3680 007 0231, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, 2.0ha  ieguvusi juridiska persona – SIA “VEIKSMĪGA NĀKOTNE”.


ZEMESGABALA „ZAĻUMI” MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Mārkalnes pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 14.05.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvēta zemesgabala „Zaļumi”, kadastra apzīmējums 3676 007 0142, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, 1,80 ha platībā, ieguvusi juridiska persona – ZS „Tvaikonītis”.


ZEMESGABALA „VĀRNENIEKI” MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Mārkalnes pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 14.05.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piederošu zemi – neapbūvētu zemesgabalu „Vārnenieki”, kadastra apzīmējums 3676 005 0151, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, 1,82 ha platībā, ieguvusi fiziska persona – Ervīns KOEMECS.


ZEMESGABALA „PAGASTA ZEME” MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Mārkalnes pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 14.05.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvētu zemesgabalu „Pagasta zeme”, kadastra apzīmējums 3676 005 0182, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, 0,80 ha platībā, ieguvusi fiziska persona – Ervīns KOEMECS.


ZEMESGABALA „KRŪMĀJI” MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Mārkalnes pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 14.05.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvētu zemesgabalu „Krūmāji”, kadastra apzīmējums 3676 008 0117, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, 8,99 ha platībā, ieguvusi juridiska persona – ZS „Tvaikonītis”.


ZEMESGABALA „JANKAS” MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Mārkalnes pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 14.05.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvētu zemesgabalu „Jankas”, kadastra apzīmējums 3676 005 0058, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, 0,20 ha platībā, ieguvusi fiziska persona – Ivo CĒSNIEKS.


ZEMESGABALA „ZVIRGDUPES” JAUNLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Nomas līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 10.05.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvēta zemesgabala „Zvirgzdupes”, kadastra apzīmējums 3660 001 0118, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, daļu 1,75 ha platībā, ieguvusi juridiska persona – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kindel”.


ZEMESGABALA „SKARAS” ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Nomas līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 10.05.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz rezerves fonda zemi – neapbūvēta zemesgabala „Skaras”, kadastra apzīmējums 3696 008 0140, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, daļu 2,1 ha platībā, ieguvusi fiziska persona – Jolanta Dravniece.


ZEMESGABALA „AITIŅAS” ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Nomas līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 10.05.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz rezerves fonda zemi – neapbūvēta zemesgabala „Aitiņas”, kadastra apzīmējums 3696 008 0149, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, daļu 4,3 ha platībā, ieguvusi juridiska persona – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AB LAND”.


Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē nekustamā īpašuma “Kampji”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, domājamās daļas


ZEMESGABALA „PAGASTA ZEME” ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Nomas līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 08.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes reformas pabeigšanas zemi  - neapbūvēta zemes gabala “Pagasta zeme”, kadastra apzīmējums 3644 004 0223, daļu 3.24 ha platībā, Annas pagastā, Alūksnes novadā, ieguvusi juridiskā persona  - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaungrēveles”, reģ.Nr. 43201015770.


ZEMESGABALA „STARPGABALI PAŠVALDĪBAI PIEKRITĪGIE” ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Nomas līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 08.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgo zemi  - neapbūvētu zemes gabalu “Starpgabali pašvaldībai piekritīgie”, kadastra apzīmējums 3644 004 0234, 0.1 ha platībā, Annas pagastā, Alūksnes novadā, ieguvusi fiziska persona  - Līga Romanova.


ZEMESGABALA „PAPARZE” ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Nomas līguma projekts
PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 08.05.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes reformas pabeigšanas zemi  - neapbūvēta zemes gabala “Paparze”, kadastra apzīmējums 3644 004 0245, daļu 7.64 ha platībā, Annas pagastā, Alūksnes novadā, ieguvusi juridiskā persona  - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaungrēveles”, reģ.Nr. 43201015770.


 

обращайтесь arbud-prom.com.ua

www.arbud-prom.com.ua

Узнайте про нужный web-сайт про направление продвижение сайта одесса www.progressive.ua