Izsoles

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “LAZDIŅAS”, JAUNLAICENĒ, JAUNLAICENES PAGASTĀ ALŪKSNES NOVADĀ DAĻAS NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMAS “MEDŅUKALNI”, ZELTIŅU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMAS “DAMBIS 1”, ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ TREŠĀS IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (DZĪVOKĻA) “UPMAĻI”–1, ALSVIĶU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (DZĪVOKĻA) “UPMAĻI”–3, ALSVIĶU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (DZĪVOKĻA) “UPMAĻI”–4, ALSVIĶU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA DZĒRVJU IELĀ 4, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

ZEMESGABALA „AITIŅAS”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

ZEMESGABALA „ĀBOLIŅI”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

ZEMESGABALA „MALIŅAS”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

ZEMESGABALA „AITIŅAS”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

ZEMESGABALA „SAULIĶI 2”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

ZEMESGABALA „REZERVES ZEMES FONDS”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

ZEMESGABALA „AITIŅAS”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

ZEMESGABALA „AITIŅAS”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

ZEMESGABALA „MALIŅAS”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

ZEMESGABALA „BEZ ADRESES”, MALIENAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

ZEMESGABALA „BEZ ADRESES”, MALIENAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI

GRUŽU – LAPU SAVĀCĒJA IZSOLES NOTEIKUMI;

PIETEIKUMS DALĪBAI GRUŽU – LAPU SAVĀCĒJA IZSOLĒ.


ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – ZARU UN CIRŠANAS ATLIEKU IZSOLES NOTEIKUMI;

PIETEIKUMS DALĪBAI KUSTAMĀS MANTAS – ZARU UN CIRŠANAS ATLIEKU IZSOLĒ.


ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – OZOLA, LIEPAS UN OŠA BEZŠĶIRAS ZĀĢBAĻĶU IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMS DALĪBAI KUSTAMĀS MANTAS – OZOLA, LIEPAS UN OŠA BEZŠĶIRAS ZĀĢBAĻĶU IZSOLĒ.


SIA “ALŪKSNES NAMI” 13.11.2018. plkst.16.00 biroja telpās Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā rīko nekustamā īpašuma dzīvokļa Apes ielā 8-26, Alūksnē, Alūksnes novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Dzīvokli (izremontēts 2 (divu) istabu dzīvoklis ar kopējo platību 56,4 m² ēkas 5 stāvā) iespējams apskatīt darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 16.00 iepriekš sazinoties pa tālruni 643 21456.
Izsoles sākumcena – 11 300 EUR
Izsoles nodrošinājums – 1130 EUR
Izsoles reģistrācijas maksa – 50 EUR
Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa jāieskaita SIA”ALŪKSNES NAMI” (reģ. Nr.40003410625) Rūpniecības iela 4, Alūksne, Alūksnes Tourism, LV-4301 AS “SEB banka”  kontā  LV13UNLA0025004345612 norādot iemaksas mērķi līdz 13.11.2018. plkst.16.00.
Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Rūpniecības ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā no plkst. 9.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 16.00

IZSOLES NOTEIKUMI


SIA “Rūpe” (reģ.Nr.53203000201) 21.11.2018. plkst.14.00 SIA “Rūpe” birojā Brūža ielā 6-1, Alūksnē, rīko kustamās mantas - kravas atkritumvedēja VOLVO FL, kravas atkritumvedēja RENAULT B120 - otro izsoli ar augšupejošu soli. Apskate darba dienās, iepriekš sazinoties pa mobilo tālr.26417304.
Otrās izsoles objektu sākumcenas:
-  kravas atkritumvedējam VOLVO FL, reģ. Nr. HE 994, 2008. g. –  7500,00 EUR;
-  ­kravas atkritumvedējam RENAULT B120, reg. Nr, PO 2640, 1999. g. – 2720,00 EUR.
Nodrošinājums - 10% apmērā no automašīnas sākumcenas, ieskaitāms SIA “Rūpe” AS „SEB Banka” konta Nr.  LV44UNLA0025004508402 vai AS “SWEDBANK” kontā Nr. LV26HABA0551034121530 līdz 20.11.2018.
Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Brūža ielā 6-1, Alūksnē, darba laikā līdz 21.11.2018. plkst.14.00.

SIA “Rūpe” kustamās mantas – kravas atkritumvedēja VOLVO FL, kravas atkritumvedēja RENAULT B120 otrās izsoles noteikumi


 

 

 

 

обращайтесь arbud-prom.com.ua

www.arbud-prom.com.ua

Узнайте про нужный web-сайт про направление продвижение сайта одесса www.progressive.ua