Izsoles

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PILS IELĀ 58, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ RAKSTISKAS IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “LIEPIŅAS”, ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “TAKAS”, MĀRKALNĒ, MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ TELPU GRUPAS NR. 6 NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – 4 ŪDENS VELOSIPĒDU, 3 LAIVU, 2 DIVVIETĪGU KAJAKU, 2 VIENVIETĪGU KAJAKU IZSOLES NOTEIKUMI

 ZEMESGABALA „KAZIŅAS” VECLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “ROMEŠKALNS”, VECLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – KRAVAS ATKRITUMU VEDĒJA DAF CF75, REĢISTRĀCIJAS Nr. HE3826, TREŠĀS IZSOLES NOTEIKUMI

ZEMESGABALA „PAEGĻI”, MĀLUPES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMILĪGUMS | Paziņojums par lēmumu

ZEMESGABALA „PABĒRZI”, MĀLUPES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMILĪGUMS | Paziņojums par lēmumu

Mālupes pagasta pārvaldei piederošās kustamās mantas – vieglās automašīnas VW SHARAN atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumiPIETEIKUMS

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “KAMPJI”, ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, DOMĀJAMĀS DAĻAS IZSOLE

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – OZOLA, LIEPAS UN OŠA BEZŠĶIRAS ZĀĢBAĻĶU IZSOLES NOTEIKUMI  |  PIETEIKUMS

ZEMESGABALA „SLIŠIŅI 3”, kadastra apzīmējums 3656 010 0271, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Nomas līgums | Izsoles rezultāts

ZEMESGABALA „ŠALKAS”, kadastra apzīmējums 3656 006 0101, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Nomas līgums | Izsoles rezultāts