Vakances pašvaldībā

Ziemeru pamatskola
aicina pieteikties darbā bioloģijas, ģeogrāfijas, ķīmijas skolotājus

Prasības:

 • Atbilstoša izglītība;
 • Augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • Spēja patstāvīgi plānot savu darbu;
 • Teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Pozitīva un radoša attieksme pret veicamo darbu.

CV un motivācijas vēstuli iesniegt līdz 2018.gada 3.augusta plkst.15.00 personīgi Ziemeru pamatskolā vai e-pastā [email protected].
Kontaktpersona Ilze Andronova,
t.26630322


ALŪKSNES TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
reģistrācijas kods 90009899170
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto VADĪTĀJA VIETNIEKA amatu

Galvenie darba pienākumi: veidot un attīstīt konkurētspējīgu tūrisma produktu, nodrošināt un vadīt Alūksnes novada kultūrvēsturisko objektu darbību un to iekļaušanu aktīvajā tūrisma apritē, t.sk.

 • organizēt un nodrošināt jaunatklātā kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma objekta darbību;
 • organizēt inovatīvu aktivitāšu, tematisko pasākumu, tikšanās vakaru plānošanu, īstenošanu un piedāvāšanu sabiedrībai;
 • organizēt ekskursiju nodrošināšanu Alūksnes pilsētas un novada kultūrvēsturiskajos tūrisma objektos;
 • sadarboties ar Latvijas un starptautiskajām tūrisma attīstību veicinošām organizācijām, tajā skaitā nozaru struktūrās strādājošajiem;
 • veicināt Alūksnes pilsētas un novada atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī, popularizējot tūrisma galamērķa piedāvājumu.

Prasības pretendentam:

 • otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība;
 • vēlama pieredze tūrisma vai pietuvinātas jomas darbā;
 • atbildība, iniciatīva, labas komunikācijas, sadarbības un prezentēšanas prasmes;
 • attīstītas analītiskās spējas, prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un organizēt darbu;
 • labas svešvalodu – angļu un krievu valodas zināšanas;
 • pamatzināšanas dokumentu aprites un glabāšanas jomā.

Pieredze vadošā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV) līdz 2018.gada 19.jūlijam plkst.16.00 var nosūtīt pa e-pastu [email protected], pa pastu vai nogādāt personīgi – Alūksnes Tūrisma informācijas centrā, Pils ielā 25A, Alūksnē, LV-4301.
Kontaktpersona Iveta VEĻĶERE, tālr.25779965.


Ziemeru pamatskola
aicina pieteikties darbā Jaunlaicenes mācību punktā
pirmsskolas izglītības skolotāju

Prasības:

 • Atbilstoša izglītība;
 • Augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • Spēja patstāvīgi plānot savu darbu;
 • Teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Pozitīva un radoša attieksme pret veicamo darbu.

CV un motivācijas vēstuli iesniegt līdz 2018.gada 23.jūlija plkst.15.00 personīgi Ziemeru pamatskolā vai e-pastā [email protected].
Kontaktpersona Ilze Andronova,
t.26630322(reģistrācijas Nr. 43203003117)
Aicina darbā: SILTUMTĪKLU OPERATORS/TEHNIĶIS (darba vieta Alūksne)

Amata galvenie darba pienākumi:
1. Apkalpot siltumapgādes iekārtas
- sekot katliekārtu un tās aprīkojuma tehniskajam stāvoklim
- veikt katlu un iekārtu remonta darbus
- apkalpot un uzraudzīt darbojošos katlus un katlu iekārtas saskaņā ar ekspluatācijas
noteikumiem;

 1. Veikt atslēdznieka pamatdarbus, kuri nepieciešami drošai un nepārtrauktai katlu un katlu iekārtu ekspluatācijai;
 2. Sekot katliekārtas un tās aprīkojuma tehniskajam stāvoklim
 3. Nodrošināt katliekārtu nepārtrauktu un drošu darbību
 4. Veikt citus ar ražošanu saistītos uzdevumus

Prasības amata ieņēmējam:

 1. Vēlamas siltumtehnikas un elektriķa zināšanas- vēlamas atbilstošas kvalifikācijas apliecinoši dokumenti
 2. Spēja organizēt savu darbu;
 3. Patstāvīgi veikt uzticētos darba pienākumus;
 4. Spēja uzņemties atbildību;
 5. Augsta atbildības sajūta;

Mēs piedāvājam:

 1. Stabilu darba vietu un atalgojumu, kā arī sociālās garantijas
 2. Veselības apdrošināšanu
 3. Iespēju attīstīties un pilnveidoties profesionāli

Kontaktinformācija: valdes loceklis, Mārtiņš Kaļva, [email protected], 28665428, pieteikšanās termiņš: 01.09.2018.


Ziemeru pamatskola
aicina pieteikties darbā virtuves strādnieku uz 1 slodzi

Prasības:

 • Augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • Spēja patstāvīgi plānot savu darbu;
 • Labas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Prasme veikt pārtikas produktu pirmapstrādi, kopt un tīrīt virtuves aprīkojumu;
 • Zināšanas par veselības un drošības noteikumiem.

CV un motivācijas vēstuli iesniegt līdz 2018.gada 23.jūlija plkst.15.00 personīgi Ziemeru pamatskolā vai e-pastā [email protected].
Kontaktpersona Ilze Andronova, t.26630322


Ziemeru pamatskola
aicina pieteikties darbā skolotāja palīgu uz 1 slodzi

Prasības:

 • Augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • Pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
 • Teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Prasme aprūpēt mazus bērnus un organizēt viņu ikdienas darbību;
 • Ētikas normu ievērošana.

CV un motivācijas vēstuli iesniegt līdz 2018.gada 23.jūlija plkst.15.00 personīgi Ziemeru pamatskolā vai e-pastā [email protected].
Kontaktpersona Ilze Andronova,t.26630322


Ziemeru pamatskola
aicina pieteikties darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

Prasības:

 • Atbilstoša izglītība;
 • Augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • Spēja patstāvīgi plānot savu darbu;
 • Teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Pozitīva un radoša attieksme pret veicamo darbu.

CV un motivācijas vēstuli iesniegt līdz 2018.gada 23.jūlija plkst.15.00 personīgi Ziemeru pamatskolā vai e-pastā [email protected].
Kontaktpersona Ilze Andronova, t.26630322


Ziemeru pamatskola
aicina pieteikties darbā fizikas un matemātikas skolotāju

Prasības:

 • Atbilstoša izglītība;
 • Augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • Spēja patstāvīgi plānot savu darbu;
 • Teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Pozitīva un radoša attieksme pret veicamo darbu.

CV un motivācijas vēstuli iesniegt līdz 2018.gada 3.augusta plkst.15.00 personīgi Ziemeru pamatskolā vai e-pastā [email protected].
Kontaktpersona Ilze Andronova, t.26630322


Ziemeru pamatskola
aicina pieteikties darbā medicīnas māsu uz 0,15 slodzi

Prasības:

 • Atbilstoša izglītība;
 • Augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • Spēja patstāvīgi plānot savu darbu;
 • Teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Pozitīva attieksme pret veicamo darbu.

CV un motivācijas vēstuli iesniegt līdz 2018.gada 3.augusta plkst.15.00 personīgi Ziemeru pamatskolā vai e-pastā [email protected].
Kontaktpersona Ilze Andronova, t.26630322


SIA „Rūpe” (reģ. Nr. 53203000201)
aicina darbā operatoru atdzelžošanas stacijā

Galvenie pienākumi, atbilstoši darba instrukcijām veikt atdzelžošanas stacijas iekārtas darba procesu nodrošināšanu un uzraudzību.

Prasības:

 • Elektriķa vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Datorprasmes labā lietotāja līmenī;
 • Spēja strādāt komandā;
 • Atbildības sajūta;
 • Pozitīva attieksme;
 • Vēlme apgūt jaunas zināšanas.

CV iesniegt Brūža ielā 6-1, Alūksnē līdz 24.07.2018.


Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes, Reģ.nr.90011733825
struktūrvienība Sociālās aprūpes centrs „Alūksne” aicina pieteikties darbā
MEDICĪNAS MĀSU vai ĀRSTA PALĪGU

 

Prasības pretendentam:

 • Atbilstoša profesionālā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā.
 • Vēlama pieredze medicīnas māsas vai ārsta palīga darbā.
 • Labas komunicēšanas prasmes ar klientiem (senioriem).
 • Spēja patstāvīgi plānot darbu un pieņemt lēmumus.
 • Augsta pienākuma un atbildības sajūta.
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku.

Pretendentiem iesniegt motivācijas vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV), kurā norādītas personas, pie kurām vērsties pēc rekomenendācijām, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, līdz 2018.gada 20.jūlijam plkst.15:00, nosūtot elektroniski [email protected], pa pastu vai nogādājot personīgi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē, Lielā Ezera ielē 11, Alūksnē, LV-4301.
Kontaktpersona Inese Gaspare: 64335009, 29428751.


Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde, Reģ.nr. 90011733825
izsludina pretendentu pieteikšanos uz sociālā darbinieka amata vietu

 Galvenie amata pienākumi:
- Identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju, lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām;
- Risināt sociālos gadījumus, apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
- Organizēt vai sniegt klientam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
- Apsekot klientu dzīvesvietā saistībā ar bērna tiesību ievērošanu un citos gadījumos pēc nepieciešamības;

Prasības pretendentiem:
- Augstākā (otrā līmeņa profesionālā), akadēmiskā izglītība vai pēdējo kursu students sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
- Prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus, atbildes vēstules un nepieciešamos klienta lietas dokumentus;
- Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
- Prasme pielietot normatīvos aktus;
- Labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku;
- Labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Pretendentiem iesniegt motivācijas vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV), kurā norādītas personas, pie kurām vērsties pēc rekomenendācijām, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, līdz 2018.gada 20.jūlijam plkst.15:00, nosūtot elektroniski [email protected], pa pastu vai nogādājot personīgi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē, Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, LV-4301.
Kontaktpersona Inese Gaspare: 64335009, 29428751.


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA reģistrācijas kods 90000018622
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto PROJEKTU VADĪTĀJA amatu

Galvenie darba pienākumi:

 • finanšu piesaiste novada attīstības projektiem;
 • gatavot projektu pieteikumus un organizēt projektu ieviešanu;
 • dokumentēt projektu rezultātus, gatavot pārskatus;
 • uzraudzīt projekta īstenošanas gaitu ieviešanas laikā.

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība;
 • pieredze projektu vadībā un ieviešanā, darbā ar ESF, ERAF projektiem;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office standartprogrammas);
 • papildizglītība projektu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV) līdz 2018.gada  19.jūlijam  plkst.16.00 var nosūtīt  pa e-pastu [email protected], pa pastu vai nogādāt personīgi – , Dārza ielā 11, Alūksnē, LV - 4301, 306.kabinets.

Kontaktpersona Janīna ČUGUNOVA, t.26118815.


AS “Simone” (reģistrācijas Nr. 43203003117) ir Alūksnes pilsētas siltumapgādes uzņēmums, kas aicina pievienoties komandai
Amata nosaukums: Apkures iekārtu operators
(profesijas kods: 818213)

 Darba mērķis: veikt ūdenssildāmo katlu, kas kvalificējami kā karsējami spiedieniekārtu kompleksi, katliekārtu apkalpošanu un ekspluatāciju.

Amata galvenie darba pienākumi un tiesības:

 • Strādāt ar tehnisko dokumentāciju;
 • Apkalpot un uzraudzīt darbojošos katlus un katlu iekārtas saskaņā ar ekspluatācijas
 • noteikumiem;
 • Sekot katliekārtas un tās aprīkojuma tehniskajam stāvoklim;
 • Ziņot par katlu darbības bojājumiem;
 • Veikt katlu un katlu iekārtu remonta darbus;
 • Veikt katlu iekšējo un ārējo sildvirsmu attīrīšanas darbus;
 • Veikt atslēdznieka pamatdarbus, kuri nepieciešami drošai un nepārtrauktai katlu un katlu iekārtu ekspluatācijai;
 • Uzturēt kārtībā darba vietu;
 • Sniegt priekšlikumus par tehnoloģisko procesu uzlabošanu darba uzdevumu veikšanai;
 • Veikt citus ar ražošanu saistītos uzdevumus saskaņā ar valdes locekļa un siltumenerģijas un siltumtehnikas inženiera norādījumiem.

 Papildu nosacījumi:

 •  Augsta darba izpildes kvalitāte un laba sadarbība uzņēmuma ietvaros;
 • Darbs veicams gan individuāli, gan komandā;
 • Aizvietot un/vai apmācīt kolēģus, ja tas nepieciešams.

Atbildība:

 •  Nodrošināt, lai visi uzticētie pienākumi tiktu veikti savlaicīgi un saskaņā ar uzņēmuma vadības norādījumiem un prasībām;
 • Par pareizu, savlaicīgu un precīzu šajā amata aprakstā un darba līgumā noteikto pienākumu izpildes norisi un radītajām sekām;
 • Par darba kārtības noteikumu, darba aizsardzības normatīvu, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu, vides aizsardzības prasību un citu noteikumu, nolikumu un instrukciju ievērošanu;
 • Par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem;
 • Par konfidencialitātes ievērošanu, kas saistīta ar pieejamo informāciju, veicot amata pienākumus.

Prasības amata ieņēmējam:

 •  Spēja organizēt savu darbu;
 • Patstāvīgi veikt uzticētos darba pienākumus;
 • Spēja strādāt komandā;
 • Spēja uzņemties atbildību;
 • Augsta atbildības sajūta;
 • Gatavība sadarboties;
 • Laba komunikāciju prasme;
 • Izturība stresa situācijās un elastība problēmu risināšanā.

Nepieciešamā izglītība un iemaņas:

 •  Izglītība - vidējās pakāpes profesionālā;
 • Vēlams - augstspiediena katlu iekārtu operatora apliecība;
 • Prasmes vadīt traktortehniku - traktortehnikas C kategorija;
 • Elektriķa pamatzināšanas;
 • Valsts valodas zināšanas.

 Mēs piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas
 • Veselības apdrošināšanu
 • Iespēju attīstīties un pilnveidoties profesionāli

Darba vieta: Alūksne
Kontaktinformācija: valdes loceklis Mārtiņš Kaļva, [email protected], 28665428