Vakances pašvaldībā

KALNCEMPJU pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90009200153
izsludina pretendentu pieteikšanos uz palīgstrādnieka (sezonas) amatu
(1.0 slodze uz noteiktu laiku)
Galvenie darba pienākumi:
sakopšanas darbi pagasta pārvaldes pieguļošajās teritorijās.

Prasības pretendentam:

• vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
• pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
• augsta pienākuma un atbildības sajūta;
• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• nepieciešamas iemaņas darbā ar zāles pļaušanas tehniku;
• motorzāģa, krūmgrieža apliecība;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, CV, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas līdz 2018.gada 3. maijam plkst.12.00 iesniegt personīgi Kalncempju pagasta pārvaldē „Cempji 2”, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā vai sūtīt uz e-pastu: [email protected]
Kontaktpersona: Vēsma ČUGUNOVA, tel.26375360


Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „PŪCĪTE”
Reģistrācijas kods 90009902292
aicina pieteikties darbā uz vakanto SKOLOTĀJA PALĪGA amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie darba pienākumi: iesaistīties grupas pedagoģiskajā procesā, palīdzot pirmsskolas izglītības skolotājam , palīdzēt bērniem higiēnas iemaņu un sadzīves prasmju apguves procesā;

veikt grupu telpu uzkopšanu.

Prasības pretendentam:

-  vidējā, vidējā profesionālā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar augstāko pedagoģisko izglītību);
-  vēlama pieredze darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem;
-   teicamas darba plānošanas prasmes un spēja veikt darbu patstāvīgi;
-   pozitīva attieksme pret bērniem un veicamo darbu;
-   augsta pienākuma un atbildības sajūta;
-   teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Pieteikuma vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2018.gada 14.maijam  plkst.13:00 personīgi Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „PŪCĪTE”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā vai elektroniski uz e-pastu : [email protected]

Kontaktpersona: Ligita Belova, mob.t.29475430 vai tālrunis 64354009


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA „SPODRA”
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto
BŪVINŽENIERA amatu


Galvenie darba pienākumi
: uzraudzīt un organizēt Alūksnes pilsētas inženierbūvju (ielu, ietvju, ielu grāvju) un inženiertīklu (lietus kanalizācijas, ielas apgaismojuma) ikdienas uzturēšanu; vadīt, koordinēt un piedalīties inženierbūvju attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un ieviešanā; sniegt konsultācijas, nodarboties ar inženierbūvju, tai skaitā inženiertīklu, projektēšanas, būvniecības, apkalpošanas un remontu darbu koordinēšanu

 Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība būvniecības nozarē (var būt pēdējo kursu students);
 • būvprakses sertifikāts tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • prasme izstrādāt tāmes un tehniskās specifikācijas;
 • ar būvniecības procesiem saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
 • teicamas prasmes darbā ar datorprogrammu AutoCad vai analogu programmu;
 • teicamas saskarsmes, komunikācijas un organizatora prasmes;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV) līdz 2018.gada 28.maija plkst.16.00 var nosūtīt uz e-pastu [email protected], pa pastu vai nogādāt personīgi – aģentūrā „SPODRA”, Ojāra Vācieša ielā 2A, Alūksnē, LV 4301.
Kontaktpersona Guntis KOZILĀNS,  tālrunis 29195915.


PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA „SPODRA”
izsludina pretendentu pieteikšanos uz 3 vakantajām
uzkopšanas darbu meistara (sezonas) amata vietām

Galvenie darba pienākumi:
Zāles pļaušanu, koku un krūmu atvašu nogriešana Alūksnes pilsētas teritorijā.

Prasības pretendentam:
- vidējā vai profesionālā vidējā izglītība;
- pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
- augsta pienākuma un atbildības sajūta par veicamo darbu;
- labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
- nepieciešamas iemaņas darbā ar zāles pļaušanas tehniku;
- motorzāģa, krūmgrieža operatora apliecība;
- B kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību.

CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2018. gada 2. maijam plkst. 16.00 personīgi pašvaldības aģentūrā „SPODRA”, Ojāra Vācieša ielā 2A, Alūksnē, LV 4301 vai sūtīt uz e-pastu: [email protected].
Kontaktpersona Guntis KOZILĀNS, t.29195915.ANNAS pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90009200115
aicina pieteikties darbā uz palīgstrādnieka (sezonas) amatu
(1 slodze)

Galvenie darba pienākumi:
sakopšanas darbi pagasta pārvaldes un tās struktūrvienību pieguļošajās teritorijās

Prasības pretendentiem:
- vidējā vai profesionālā vidējā izglītība;
- pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
- augsta pienākuma un atbildības sajūta par veicamo darbu;
- labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
- nepieciešamas iemaņas darbā ar zāles pļaušanas tehniku;
- motorzāģa, krūmgrieža apliecība;
- B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2018. gada 11. maijam plkst. 12.00 personīgi Annas pagasta pārvaldē „Smiltīs”, Annas pagastā, Alūksnes novadā vai sūtīt uz e-pastu: [email protected]
Kontaktpersona: Vēsma ČUGUNOVA, tel.26375360


VECLAICENES PAGASTA PĀRVALDE
 (reģistrācijas kods 90009201924)
aicina darbā uz noteiktu laiku senioru deju kolektīva „Korneti” vadītāju uz 0,15 slodzi

Pienākumi:
- organizēt un vadīt deju kolektīva darbu,
- veikt vadītāja darbu mēģinājumos un pasākumos,
- nodrošināt deju kolektīva komplektēšanu; programmu sagatavošanā,
- nodrošināt deju kolektīva komplektēšanu.

Prasības:
- prasme organizēt savu darbu,
- prasme strādāt komandā,
- labas saskarsmes iemaņas,
- pārzināt deju horeogrāfiju.

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2018.gada 27. aprīlim, plkst.14.00  var nosūtīt pa e-pastu [email protected], pa pastu vai nogādāt personīgi – Veclaicenes pagasta pārvaldei, „Vaiņagos”, Kornetā, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, Alūksnes novadā, LV-4332.

Kontaktpersona: Iveta Vārtukapteine, tālrunis:  64381299, vai mob. 29379590


(reģistrācijas Nr. 43203003117)
aicina darbā:
SILTUMTĪKLU OPERATORS/TEHNIĶIS
(darba vieta Alūksne)

Amata galvenie darba pienākumi:

- Apkalpot siltumapgādes iekārtas (siltumenerģijas skaitītāji, cirkulācijas sūkņi, u.c.)
- Veikt atslēdznieka pamatdarbus, kuri nepieciešami drošai un nepārtrauktai katlu un katlu iekārtu ekspluatācijai
- Sekot katliekārtas un tās aprīkojuma tehniskajam stāvoklim
- Organizēt lietotājam uzstādīto siltumskaitītāju ekspluatācijas kontroli un metroloģiskas pārbaudes.
- Nodrošināt katliekārtu nepārtrauktu un drošu darbību
- Veikt citus ar ražošanu saistītos uzdevumus.

 

Prasības amata ieņēmējam:
- Siltumtehnikas un elektriķa zināšanas- vēlamas atbilstošas kvalifikācijas apliecinoši dokumenti
- Spēt apkalpot un regulēt iekārtu automātikas blokus, spēja izprast siltumtehnikas darbības principus
- Spēja organizēt savu darbu
- Patstāvīgi veikt uzticētos darba pienākumus
- Spēja uzņemties atbildību
- Augsta atbildības sajūta.

Mēs piedāvājam:

- Stabilu darba vietu un atalgojumu, kā arī sociālās garantijas
- Veselības apdrošināšanu
- Iespēju attīstīties un pilnveidoties profesionāli.

Kontaktinformācija: valdes loceklis, Mārtiņš Kaļva, [email protected], 28665428, pieteikšanās termiņš: 01.06.2018.JAUNALŪKSNES PAGASTA PĀRVALDE
(reģistrācijas kods 90009489889)
izsludina pretendentu pieteikšanos uz
Bejas novadpētniecības centra pārziņa amatu


Darba pamatpienākumi:
- plānot, vadīt un nodrošināt novadpētniecības centra darbu, atbilstoši muzeju darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
- veikt novadpētniecības centra krājuma komplektēšanu, uzskaiti, dokumentēšanu un inventarizēšanu;
- izstrādāt un vadīt muzejpedagoģiskās programmas, ekskursijas, izstādes, tematiskos pasākumus dažādām auditorijām, lai izglītotu sabiedrību un popularizētu novadpētniecības centra krājumu;
- veidot bukletus, informatīvos materiālus, reklamēt novadpētniecības centra krājumu un tā darbību presē, sociālajos tīklos;
- veikt apmeklētāju uzņemšanu un apkalpošanu;
- veikt pētniecības darbu atbilstoši novadpētniecības centra misijai un saistībā ar tā krājumu;
- organizēt iestādes telpu un apkārtnes labiekārtošanas darbus;
- organizēt Jaunalūksnes pagasta teritorijā piemiņas vietu sakopšanu.


Prasības:
- augstākā izglītība;
- izpratne par materiālās kultūras vēsturi;
- augsta atbildības sajūta, precizitāte un pozitīva attieksme pret darbu;
- labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
- prasme sagatavot ekskursiju vadīšanas plānu un tekstu;
- labas datora lietošanas un lietvedības prasmes;
- vēlamas svešvalodu zināšanas;
- darba pieredze muzejā, kultūras vai izglītības iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Iesniedzamie dokumenti:
- pieteikums (motivācijas vēstule);
- īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Dokumentus iesniegt līdz 2018.gada 26.aprīlim plkst.16:00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldē, „Dālderos”, Kolberģī, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, personīgi vai nosūtot uz e-pastu [email protected] ar norādi “Pieteikums vakancei”.

Kontaktpersona Violeta Kļaviņa, tālr. 26232039.

 

AS “SIMONE” (reģistrācijas Nr. 43203003117) aicina darbā Tehniskās daļas vadītāju (darba vieta Alūksne)

Amata galvenie darba pienākumi:

 • Organizēt, plānot un kontrolēt uzņēmuma siltumtīklu ekspluatāciju, rekonstrukcijas un modernizācijas darbu izpildi;
 • plānot un organizēt tīklu drošības un efektivitātes paaugstināšanu, organizatorisko un tehnisko pasākumu plāna izstrādi un izpildi;
 • koordinēt jauno klientu siltumenerģijas pieslēguma procesu;
 • organizēt  lietotājam uzstādīto siltumskaitītāju ekspluatācijas kontroli un metroloģiskas pārbaudes.
 • Vadīt un koordinēt katlumāju darbību;
 • Nodrošināt katliekārtu nepārtrauktu un drošu darbību

Prasības amata ieņēmējam:

 • Augstākā tehniskā izglītība, vēlams siltumenerģijas nozarē
 • Darba pieredze līdzīgā amatā
 • sertifikāts siltumapgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā un/vai projektēšanā tiks uzskatīts par priekšrocību
 • valsts valodas zināšanas
 • Spēja organizēt savu darbu;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
 • Patstāvīgi veikt uzticētos darba pienākumus;
 • Spēja uzņemties atbildību;
 • Augsta atbildības sajūta;

Mēs piedāvājam:

 • stabilu darba vietu
 • motivējošu atalgojumu un sociālās garantijas
 • Veselības apdrošināšanu
 • Iespēju attīstīties un pilnveidoties profesionāli

Kontaktinformācija: valdes loceklis, Mārtiņš Kaļva, 28665428

 

Smiltenes novada dome (Reģ. Nr. 90009067337) izsludina konkursu uz vakanto
ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS NODAĻAS
VADĪTĀJA(-AS) amatu

Galvenie amata pienākumi:

 • Plānot, vadīt un organizēt Attīstības un plānošanas nodaļas darbu;
 • Organizēt un vadīt novada pašvaldības attīstības plāna izstrādi, koordinēt attīstības plāna realizēšanu;
 • Koordinēt un/vai vadīt novada pašvaldības attīstības plāna identificēto projektu vai programmu sagatavošanu un ieviešanu, kā arī citu aktuālu projektu izstrādi, finansējuma piesaisti;
 • Sniegt Domei un pašvaldības vadībai priekšlikumus par investīciju piesaisti no nacionālajām un starptautiskajām finanšu institūcijām, Eiropas Savienības programmām un fondiem atbilstoši novada plānā noteikto aktivitāšu realizēšanai;
 • Organizēt projektu iesniegumu sagatavošanu finansējuma saņemšanai;
 • Piedalīties novada pašvaldības būvniecības projektu, labiekārtojumu un apzaļumošanas projektu ideju sagatavošanā, darba uzdevumu sagatavošanā;
 • Organizēt novada teritorijas plānojumu, lokālplānojumu, detālplānojumu un to grozījumu izstrādi;
 • Organizēt novada attīstības programmas izstrādi;
 • Organizēt plānošanas dokumentu monitoringa veikšanu.
 • Organizēt novada pašvaldības īpašumā esošās infrastruktūras ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu;
 • Organizēt ģeotelpiskās informācijas analīzes;
 • Gatavot tematiskās kartes un kartoshēmas;
 • Koordinēt uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumus pašvaldībā.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība vides zinātņu, dabas zinātņu, sociālo zinātņu vai inženierzinātņu nozarēs;
 • Vismaz 2 gadu praktiskā darba pieredze vadošā amatā (par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pašvaldībā);
 • Praktiskā darba pieredze plānošanas dokumentu izstrādē, projektu sagatavošanās;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī, labas angļu un krievu valodu zināšanas;
 • Prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru, telpiskās plānošanas programmām Arc GIS, Autocad, Corel Draw;
 • Spējas orientēties politiskajā, ekonomiskajā un sociālajā attīstībā, lai veicinātu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un vides kvalitātes uzlabošanu;
 • Izpratne par ilgtspējīgas attīstības principiem un pārējiem attīstības plānošanas principiem;
 • Pieredze dokumentu izstrādāšanā, noformēšanā un lietvedībā, spēja pielietot praktiskajā darbībā saistošos normatīvos aktus;
 • Augsta precizitāte, atbildības sajūta, komunikācijas prasmes un analītiskas spējas;
 • Spēja prezentēt un aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • Motivācijas vēstule;
 • Izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas.

Dokumentus lūdzam iesniegt Smiltenes novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, slēgtā aploksnē ar norādi “Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja amata konkursam” personīgi, pa pastu vai pa e-pastu [email protected] līdz 2018.gada 30.aprīlim. Tel. informācijai 64707571, 64707586.