Komisijas

pastāvīgās komisijas

 

Administratīvā komisija
Komisijas priekšsēdētāja Svetlana SOLDATOVA
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Gints TETEROVSKIS
Komisijas locekle Sabīne LAPIŅA
Komisijas loceklis Arturs UPĪTS
Komisijas locekle Modrīte VOSKA
Administratīvās komisijas NOLIKUMS
   
Licencēšanas komisija
   
Komisijas priekšsēdētāja Māra KOVAĻENKO
Komisijas priekšsēdētājas vietniece Everita BALANDE
Komisijas locekle Sanita BĒRZIŅA
Komisijas locekle Sanita RIBAKA
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS PASTĀVĪGĀS KOMISIJAS „LICENCĒŠANAS KOMISIJA” NOLIKUMS
   
Vēlēšanu komisija
   
Komisijas priekšsēdētājs  
Komisijas sekretārs  
Komisijas loceklis  
Komisijas loceklis  
Komisijas loceklis  
Komisijas loceklis  
Komisijas loceklis  
   
Pašvaldības iepirkuma komisija
   
Komisijas priekšsēdētājs Ingus BERKULIS
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Aiva EGLE
Komisijas locekle Viktorija AVOTA
Komisijas loceklis Juris BALANDIS
Komisijas locekle Sanita EGLĪTE
Komisijas locekle Valentīna FEDOTOVA
Komisijas locekle Evita ŅEDAIVODINA
Komisijas locekle Arita PRIŽAVOITE
Komisijas locekle Sandra SMILDZIŅA
Pašvaldības iepirkumu komisijas NOLIKUMS
   
Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija
   
Komisijas priekšsēdētāja Viktorija AVOTA
Komisijas locekle Māra KOVAĻENKO
Komisijas locekle Inese RANDA
Komisijas loceklis Sanita RIBAKA
PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA ATSAVINĀŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS
   
zemes lietu komisija
   
Komisijas priekšsēdētāja Agnese FORSTERE
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Sandra SMILDZIŅA
Komisijas locekle Ilze KALNIŅA
Komisijas locekle Ināra KAPULINSKA
Komisijas locekle Inese RANDA
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZEMES LIETU KOMISIJAS NOLIKUMS  
Apstādījumu aizsardzības komisija
   
Komisijas priekšsēdētāja Madara SILDEGA
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Āris KREICIS
Komisijas locekle Ingrīda RIBOZOLA
Komisijas locekle Zigmārs MAZULIS
APSTĀDĪJUMU AIZSARDZĪBAS KOMISIJAS NOLIKUMS
   
Dzīvokļu komisija
   
Komisijas priekšsēdētāja
Māra KAULIŅA
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Ingus BERKULIS
Komisijas locekle Inese ČIBALA
Komisijas locekle
Laila GORKIJA
   
DZĪVOKĻU KOMISIJAS NOLIKUMS
   
Pedagoģiski medicīniskā komisija
   
Komisijas priekšsēdētāja
Ineta BĒRZIŅA
Komisijas sekretāre
Eleonora ILSJĀNE
Komisijas locekle Vēsma KALĒJA
Komisijas locekle Ziedīte AIGARE
Komisijas locekle Irēna GREIVULE
Komisijas locekle Līga SMOĻAKA

 

   
Medību koordinācijas komisija
   
Komisijas priekšsēdētājs
Laimonis SĪPOLS
Komisijas loceklis
Igors Oskars SĪPOLS
Komisijas loceklis Ilgonis LOSĀNS
Komisijas loceklis Āris KREICIS
Komisijas loceklis Mārtiņš AUGSTKALNIETIS
Komisijas loceklis  

Medību koordinācijas komisijas NOLIKUMS

Komisijas sēžu protokoli, lēmumi
   
Alūksnes novada un Apes novada civilās aizsardzības komisija
   
Komisijas priekšsēdētājs Arturs DUKULIS
Komisijas loceklis Igors DOVGANS
Komisijas locekle Astrīda HARJU
Komisijas loceklis Ilmārs HAMANIS
Komisijas loceklis Aldis BRICIS
Komisijas loceklis Jānis HERCOGS
Komisijas locekle Rasma MUCENIECE
Komisijas locekle Maruta KAULIŅA
Komisijas loceklis Ardis TOMSONS
Komisijas locekle Indra TOMIŅA
Civilās aizsardzības komisijas NOLIKUMS