Izsoles

pārdod par brīvu cenu – 1002 EUR – nekustamo īpašumu – dzīvokli “Dārziņi”-23, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 29379590. Ar objektu raksturojošiem dokumentiem un materiāliem var iepazīties un pieteikumus iesniegt administrācijas Kancelejā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā katru darba dienu no 9.00 līdz 11.00 un no 14.00 līdz 16.00, līdz 25.10.2018. plkst. 16.00.


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PELDU IELĀ 3, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMU “EŽUKALNS” UN “EZERIŅI”, MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “STRAUMES”, JAUNANNĀ, JAUNANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMAS “KAKTIŅI ZR 1”, ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMAS “MĀRSILI”, ALSVIĶU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMAS “MEDŅUKALNI”, ZELTIŅU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMAS “DAMBIS 1”, ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMU “VĀRPAS 8” UN “EZERIŅI”, ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI

SIA "Rūpe" kustamās mantas – kravas atkritumvedēja VOLVO FL, kravas atkritumvedēja RENAULT B120, kravas automašīnas GAZ 51 izsoles noteikumi

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “ATVASES”, JAUNLAICENĒ, JAUNLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “STRAUMES”, JAUNANNĀ, JAUNANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI