Izsoles

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “ROMEŠKALNS”, VECLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – KRAVAS ATKRITUMU VEDĒJA DAF CF75, REĢISTRĀCIJAS Nr. HE3826, TREŠĀS IZSOLES NOTEIKUMI

ZEMESGABALA „PAEGĻI”, MĀLUPES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMILĪGUMS

ZEMESGABALA „PABĒRZI”, MĀLUPES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMILĪGUMS

Mālupes pagasta pārvaldei piederošās kustamās mantas – vieglās automašīnas VW SHARAN atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumiPIETEIKUMS

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “KAMPJI”, ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, DOMĀJAMĀS DAĻAS IZSOLE

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – OZOLA, LIEPAS UN OŠA BEZŠĶIRAS ZĀĢBAĻĶU IZSOLES NOTEIKUMI  |  PIETEIKUMS

ZEMESGABALA „SLIŠIŅI 3”, kadastra apzīmējums 3656 010 0271, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Nomas līgums | Izsoles rezultāts

ZEMESGABALA „ŠALKAS”, kadastra apzīmējums 3656 006 0101, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Nomas līgums | Izsoles rezultāts

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “LIEPIŅAS”, ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “SILI”, ALSVIĶU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PILS IELĀ 58, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (DZĪVOKĻA) “DĀRZIŅI”–23, JAUNLAICENĒ, JAUNLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ TREŠĀS IZSOLES NOTEIKUMI

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – KRAVAS ATKRITUMU VEDĒJA DAF CF75, REĢISTRĀCIJAS Nr. HE3826, OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMU “EGLAINĒ–3”, PEDEDZES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

RŪPNIECISKĀS ZVEJAS TIESĪBU NOMAS LŪKUMĪŠA EZERĀ IZSOLES NOTEIKUMI