Būvdarbu iepirkumi, kuriem nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras

Identifikācijas numurs
un izsludināšanas datums
Iepirkuma priekšmets,
paziņojums
Pieteikumu/Piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Iepirkuma
dokumentācija
Jautājumi /
atbildes
Informācija
par pieņemto lēmumu,
rezultāts
Līguma veidsStadija
JPP 2018/04

2018-12-28
DZIRNAVU TILTA, CEĻA POSMĀ JAUNANNA- EIZENTĀLE, JAUNANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, ATJAUNOŠANA 28.01.2019. plkst. 16.00. Nolikums.docx


Dokumenti.zip

Būvdarbi Aktīvs
ALNA-5/2018

2018-12-27
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā 5.kāpņu telpas (1.kārtas) atjaunošana 27.02.2019. plkst. 14.00. Nolikums.docx

BA.xlsx

Būvatļauja.pdf

Būvdarbi Aktīvs
JPP 2018/03

2018-12-11
DZIRNAVU TILTA, CEĻA POSMĀ JAUNANNA- EIZENTĀLE, JAUNANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, ATJAUNOŠANA 27.12.2018. plkst. 10.00. Nolikums.docx


Dokumenti.zip

Lēmums.pdf
Būvdarbi Izbeigts
ANP2018/53

2018-12-07
“Administratīvās ēkas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana (Vienotā klientu apkalpošanas centra ierīkošana)” 18.12.2018. plkst. 10.00. Nolikums.pdf

Nolikuma pielikumi.docx

Apliecinājuma karte.zip
Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem.pdf

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Būvdarbi Pabeigts
ZIPSK 2018/02

2018-10-03
„Granulu katlu uzstādīšana Ziemeru pamatskolā” 15.10.2018. plkst.10.00 Nolikums.doc
Tehniskie_noteikumi.doc

Pielikumi.zip


Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Būvdarbi Pabeigts
ALNA-4/2018

2018-09-28
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā 5.kāpņu telpas (1.kārtas) atjaunošana” 28.11.2018. plkst.14.00. NOLIKUMS.docx


Tehniskie dokumenti.zip

Lēmums.pdf
Būvdarbi Izbeigts
ZIPSK 2018/01

2018-09-19
"Granulu katlu uzstādīšana Ziemeru pamatskolā" 01.10.2018., plkst.10.00. Nolikums.doc

Tehniskie noteikumi.doc

Pielikumi.zip

Lēmums.pdf
Būvdarbi Izbeigts
PPP 2018/03

2018-08-15
“Pededzes pagasta pārvaldes administratīvās ēkas jumta seguma atjaunošana” 27.08.2018., plkst.12.00 Nolikums.doc


Tehniskie_dokumenti.zip

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Būvdarbi Pabeigts
PPP 2018/⁠⁠⁠02

2018-08-08
Pededzes pagasta pārvaldes administratīvās ēkas jumta seguma atjaunošana 20.08.2018. plkst.10.00. Nolikums.doc

Tāme.xls

APL karte.zip

Lēmums.pdf
Būvdarbi Pārtraukts
ANP2018/37

2018-07-19
“Ūdensapgādes sistēmas izbūve Merķeļa ielas industriālajā teritorijā” 30.07.2018. plkst. 14.00. Nolikums.pdf

Pielikumi.docx

Būvprojekts ar darbu apjomiem.zip

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Būvdarbi Pabeigts
ALNA-3/2018

2018-06-18
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā 5.kāpņu telpas (1.kārtas) atjaunošana” 03.07.2018. plkst. 14.00 NOLIKUMS.docx


Tehniskie dokumenti.zip

Lēmums.pdf
Būvdarbi Pārtraukts
APP 2018/3

2018-06-06
“Pašvaldības autoceļu“Alsviķu centra iekšējie ceļi” ceļa seguma atjaunošana (2.kārta) un “Strautiņi – Jaunpuntuži –Luki” ceļa seguma atjaunošana un ietves izbūve (2.kārta)” 20.06.2018. plkst. 14.00. Nolikums.docx


Būvprojekts.zip

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Būvdarbi Pabeigts
PA “ALJA”2018/1

2018-05-09
MAKŠĶERĒŠANAS VIETU IZVEIDE ALŪKSNES EZERA PIEKRASTĒ Līdz 22.05.2018., plkst. 9.00. Nolikums.docx


Tehniskā dokumentācija.zip

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Būvdarbi Pabeigts
Nr. JPP 2018/02

2018-04-18
"Brīvdabas estrādes "Dainas" teritorijas labiekārtošana" 02.05.2018. plkst.14.00 NOLIKUMS.docx

Darbu apjomi.xls
Paskaidrojuma raksts.zip


Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Būvdarbi Pabeigts
APP2018/1

2018-04-09
“PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU“ALSVIĶU CENTRA IEKŠĒJIE CEĻI” CEĻA SEGUMA ATJAUNOŠANA (2.KĀRTA) UN “STRAUTIŅI – JAUNPUNTUŽI –LUKI” CEĻA SEGUMA ATJAUNOŠANA UN IETVES IZBŪVE (2.KĀRTA)” Līdz 20.04.2018., plkst.10.00 Nolikums.docx


Būvprojekts.zip

Lēmums.pdf
Būvdarbi Pārtraukts
ANP2018/18

2018-04-03
Lietus kanalizācijas sistēmas izbūve un ielu seguma atjaunošana 16.04.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.pdf

Pielikumi.docx

Apliecinājuma kartes un darbu apjomi.zip

Lēmums.pdf
Būvdarbi Pārtraukts
ANP2018/17

2018-04-03
Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu izbūve aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” 16.04.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.pdf

Pielikumi.docx

Paskaidrojuma raksti un darbu apjomi.zip

Lēmums.pdf
Līgums 1.pdf
Līgums 2.pdf
Vienošanās pie līguma.pdf
Būvdarbi Pabeigts
ANP2018/14

2018-03-14
Lietus kanalizācijas sistēmas izbūve un ielu seguma atjaunošana 26.03.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.pdf

Pielikumi.docx

Apliecinājuma kartes un darbu apjomi.zip

Lēmums.pdf
Būvdarbi Pārtraukts
ANP2018/12

2018-03-02
Pašvaldības autoceļa “V383-Galdusalas” pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā 13.03.2018. plkst. 14.00. Nolikums.pdf

Pielikumi.docx

Būvprojekts.zip

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Vienošanās pie līguma.pdf
Būvdarbi Pabeigts
ANP2018/08

2018-02-15
Pašvaldības autoceļa “V383-Galdusalas” pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā 27.02.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.pdf

Pielikumi.docx

Būvprojekts.zip

Lēmums.pdf
Būvdarbi Izbeigts
ANP2018/07

2018-02-12
Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu izbūve aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” 23.02.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.pdf

Pielikumi.docx

Paskaidrojuma raksti un darbu apjomi.zip

Lēmums.pdf
Būvdarbi Izbeigts
ANP2018/04

2018-01-31
Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu izbūve aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” 12.02.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.pdf

NOLIKUMA_pielikumi.docx

Paskaidrojuma raksti ar darbu apjomiem.zip

Lēmums.pdf
Būvdarbi Izbeigts
cl24.com.ua

www.1cs.com.ua

http://farm-pump-ua.com/trenbolon-a.html