Citi dokumenti

Informācija par SIA "AP Kaudzītes" tarifiem

Alūksnes novada izglītības iestāžu tīkla darba grupas ziņojums

SIA "AP Kaudzītes" sadzīves atkritumu pakalpošanas tarifi

Tempļakalna parka attīstības stratēģija 2016. – 2026. (.pdf)

ALŪKSNES MUIŽAS PARKA ATTĪSTĪBAS DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2016.-2025. GADAM (.pdf)

Alūksnes pilsdrupu attīstības stratēģija 2016. – 2026. (.pdf)

Šaursliežu dzelzceļa GULBENE – ALŪKSNE stacijas “ALŪKSNE” ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016.-2025.gadam (.pdf)

Pilssalas stadiona izmantošanas noteikumi (.pdf)

Alūksnes muižas parka izpēte un atjaunošanas koncepcija (.pdf)

īpašumā un valdījumā esošo neapbūvēto zemju izmantošanas iespēju izvērtējums

Par kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību, kurās pieder kapitāla daļas, pārraudzību (.pdf)

ALŪKSNES NOVADA INVESTĪCIJU PIESAISTES STRATĒĢIJA (.pdf)

Alūksnes pilsdrupu konservācijas un restaurācijas projekts (.zip)

mežu apsaimniekošanas plāns 2015.-2019.gadam
LĒMUMS      PLĀNS (.pdf)

Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā (.pdf)

Noteikumi Nr.3/2014 "Par kārtību, kādā tiek atsavināti un iznomāti pašvaldības nekustamie īpašumi" (.docx)

Valsts Pārraudzības biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu projekta "Pilssalas attīstība" 3.kārtas objekta Tempļakalna ielas gājēju tilta būvniecībai (.pdf)

Noteikumi Nr. 3/2018 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu Alūksnes pilsētas teritorijās, kas apzīmētas ar aizlieguma zīmi Nr. 301 “Iebraukt aizliegts” un papildzīmi Nr. 849 “Pārējā papildinformācija”, kurā noteikts uzraksts “Izņemot ar atļauju”” (.pdf)Pilssalas attīstības koncepcija

Pilssalas attīstības plāns

Pilssalas attīstības plāna shēmas


Livonijas ordeņa pilsdrupu Dienvidu torņa būvprojekts

_______________________________________________________________________________________________________________________________

SIA "Alūksnes putnu ferma" plānotās mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

SIA „Alūksnes putnu ferma” plānotās mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA AKTUĀLĀ REDAKCIJA

PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA IESNIEGŠANU VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

 

купить протеин

www.etalon.com.ua

https://pills24.com.ua