Attīstības programma

 

“Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētais Investīciju plāns 2015.-2018.gadam”
(Apstiprināts ar Alūksnes novada domes 22.11.2018. sēdes Lēmumu Nr. 439)

Alūksnes novada attīstības programma 2011. - 2017.

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētais Rīcības plāns 2015.-2017.gadam
(apstiprināts ar Alūksnes novada domes 29.01.2015. sēdes lēmumu Nr. 16)

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētais Investīciju plāns 2015.-2018.gadam
(apstiprināts ar Alūksnes novada domes 26.04.2018. sēdes lēmumu Nr. 143)

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētais Investīciju plāns 2015.-2017.gadam
(apstiprināts ar Alūksnes novada domes 25.05.2017. sēdes lēmumu Nr.158 un veiktajiem grozījumiem,
kas apstiprināti ar 28.06.2017. lēmumu Nr.183)

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētais Investīciju plāns 2015.-2017.gadam
(apstiprināts ar Alūksnes novada domes 25.05.2017. sēdes lēmumu Nr.158)

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2017.gadam
(apstiprināts ar Alūksnes novada domes 28.09.2017. sēdes lēmumu Nr.367)

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2017. gadam
(apstiprināts ar Alūksnes novada domes 19.09.2016. sēdes lēmumu Nr.300)

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētais Investīciju plāns 2015.-2017.gadam
(apstiprināts ar Alūksnes novada domes 21.04.2016. sēdes lēmumu Nr.126)

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. aktualizētais Investīciju plāns 2015.-2017.gadam
(apstiprināts ar Alūksnes novada domes 28.01.2016. sēdes lēmumu Nr. 31)

Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017. Investīciju plāns 2015.-2017.gadam
Pielikums investīciju plānam
(apstiprināts 29.01.2015.)

1. pielikums - Alūksnes novada apdzīvojuma struktūra

2. pielikums - Alūksnes novada tūrisma karte

3. pielikums - Informācija par 2009. un 2010.gadā Alūksnes novadā ekspluatācijā pieņemtajām pašvaldības būvēm

4. pielikums - Uzņēmēju anketu apkopojums

5. pielikums - Alūksnes novada ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits un nodarbinātās personas nozaru griezumā pēc NACE klasifikatora 2009.gada septembrī

6. pielikums - Siltumapgādes un pašvaldības ēku apkures sistēmu raksturojums

7. pielikums - Ūdenssaimniecības sistēmu raksturojums

8. pielikums - Iedzīvotāju aptaujas anketu (2010.gada februāris) apkopojums

9. pielikums - Lauksaimniecības un mežsaimniecības uzņēmumu skaits 2010.gada decembrī

10. pielikums - Alūksnes novada iedzīvotāju 2010.gada jūnija ideju forumu kopsavilkums - iedzīvotāju sapņi un idejas kopējam darbam

11. pielikums - iesniegtie un realizācijā esošie projekti 2011.gada 30.jūnijā

12. pielikums - Alūksnes novada investīciju plāns 2011. – 2013.gadam

13. pielikums - Ražošanai piemēroto brīvo ēku un teritoriju īss raksturojums

14. pielikums - Nepieciešamie remontdarbi pašvaldības ielām prioritārā secībā

15. pielikums - Alūksnes novada domes lēmumi saistībā ar attīstības programmas izstrādi

https://pillsbank.net

progressive.ua

https://best-products.reviews