Kultūras pasākumu mēneša plāns

Sporta pasākumi
10. aprīlī no 16.00 līdz 19.00 pie Alūksnes Kultūras centra orientēšanās sacensību “HORIZONTS” I kārta.
12. aprīlī no 16.30 līdz 18.30 Alūksnes Muižas parkā pretim Jaunajai pilij skriešanas seriāla „Alūksnes pavasaris” I kārta.
17. aprīlī no 16.00 līdz 19.00 „Lūšakrogā” orientēšanās sacensību “HORIZONTS” II kārta.
19. aprīlī no 16.30 līdz 18.30 Alūksnes Muižas parkā „Vējiņā” skriešanas seriāla „Alūksnes pavasaris” II kārta.
24. aprīlī no 16.00 līdz 19.00 “ABR Zāgadi” orientēšanās sacensību “HORIZONTS” III kārta.
26. aprīlī no 16.30 līdz 18.30 Pilssalas stadionā skriešanas seriāla „Alūksnes pavasaris” III kārta.

Alūksnē
1. aprīlī 19.00 Alūksnes Kultūras centrā 1. aprīļa lielkoncerts ar grupu “Musiqq” un MC orķestri. Ieeja: 15,00 līdz 35,00 EUR.
2. aprīlī 12.00 pie Alūksnes Kultūras centra Zaķu skrējiens un Lieldienu krāsainās izdarības. Ieeja: bez maksas.
5. aprīlī 18.30 Alūksnes Kultūras centrā filma “Turpinājums”. Ieeja: 3,00 EUR.
6. aprīlī 20.00 Alūksnes Kultūras centrā Alūksnes un Apes novadu deju kolektīvu skate. Ieeja: bez maksas.
8. aprīlī 15.00 Alūksnes Kultūras centrā grupas “Baltie lāči” koncertprogramma “Atvars”. Ieeja: 5,00; 6,00 un 7,00 EUR.
12. aprīlī 18.00 Alūksnes Kultūras centrā Alūksnes pilsētas sākumskolas 25 gadu jubilejas koncerts “Un atveras diena kā grāmata liela”.
13. aprīlī 12.00 Alūksnes Kultūras centrā Grāmatu svētki. Ieeja: bez maksas.
13. aprīlī 17.30 Alūksnes Kultūras centrā filma “Nameja gredzens”. Ieeja: 3,00 EUR.
14. aprīlī 16.00 Alūksnes Kultūras centrā koru sadziedāšanās koncerts “Ceļā uz Dziesmu svētkiem”. Ieeja: bez maksas.
15. aprīlī 17.00 Alūksnes Kultūras centrā “Autobuss debesīs”, “Sinfonietta Rīga”, diriģents Normunds Šnē. Ieeja: 22,00 un 30,00 EUR.
20. aprīlī 19.00 Alūksnes Kultūras centrā Liepājas teātra izrāde - Karls Šēnhers “Ragana”. Ieeja: 9,00 līdz 15,00 EUR.
25. aprīlī 18.30 Alūksnes Kultūras centrā spēlfilma “Kriminālās ekselences fonds”. Ieeja: 3,00 EUR.
26. aprīlī 17.00 Alūksnes Kultūras centrā Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu pavasara koncerts. Ieeja: bez maksas.
27. aprīlī Alūksnes Kultūras centrā Alūksnes un Apes novadu skolēnu deju kolektīvu skate. Ieeja: bez maksas.
28. aprīlī 16.00 Alūksnes Kultūras centra kamerzālē Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” izrāde “Pidžama sešiem”. Ieeja: 2,50 EUR.
28. aprīlī 19.00 Alūksnes Kultūras centrā grupas “Melo – M” Latvijas simtgades koncerttūre. Ieeja: 10,00 līdz 18,00 EUR.
29. aprīlī 12.00 Alūksnes Kultūras centrā Alūksnes Kultūras centra dāmu deju kopas “Sidraba pavediens” un draugu kolektīvu sadancis “Tikšanās Marienburgā”. Ieeja: bez maksas.
30. aprīlī 19.00 Alūksnes Kultūras centrā izrāde “Optimists” - priecīga vēsts divās daļās. Galvenajā lomā Gints Grāvelis. Ieeja: 6,00 līdz 12,00 EUR.

Alūksnes muzejā
Izstādes
Radio žurnālistes Ilonas Jahimovičas antīko spogulīšu izstāde “Spogulīt, spogulīt…”.
Dabas muzeja ceļojošā izstāde “Brīnumi ziedos”.
J. Medmana privātā mēbeļu kolekcija izstādē “19. gs. muižkungu guļamistaba”. Muižkungu guļamistaba veidota no 19.–20. gs. eklektikas un bīdermeijera stila interjera mēbelēm.

Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā ekspozīcija „Laikmetu mielasts”.
Vienotā vēstures un arheoloģijas ekspozīcija, kur pie lielā mielasta galda satiekas laika periodi no aizvēstures līdz Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai.
“Asaru senkapi”.
Arheoloģijas ekspozīcija, kurā apskatāmi tādi unikāli priekšmeti kā divasmens zobens, zirgveida piekariņš un citas senlietas, kas iegūtas Alsviķu apkārtnē un ir raksturīgas seno latgaļu kultūrai 12.-13.gs.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
Izcila, tautā populāra un mīlēta gleznotāja un portretista piemiņai veltīta ekspozīcija, kurā apskatāmi mākslinieka darbi un personīgās lietas.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas istaba”.
Ekspozīcija veidota represiju atcerei un atspoguļo Alūksnes novada iedzīvotāju likteņgaitas Sibīrijā un Tālajos Austrumos. Tajā apskatāmi dokumenti, priekšmeti, fotogrāfijas un atmiņu stāsti.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki”.
Daudzveidīgu tēlniecības darbu ekspozīcija, kurā apskatāmi gan profesionālu tēlnieku, L. Līces un G. Grundbergas darbi, gan padomju gados neatzītu autoru darbi.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Literatūras izstādes: vēstures romānu sērija “Mēs. Latvija. XX gadsimts” (03.-30.04. abonementā); “Tik dažādas grāmatas…” (03.–30.04. abonementā); “Esi laimīgs!” - literatūras un preses materiālu izstāde (03.-30.04. lasītavā); “Grāmatas mazākiem un lielākiem zēniem” (04.-18.04. bērnu literatūras nod.), “Tu mīļā, mīļā māmiņa…” (24.–30.04. bērnu lit. nodaļā).

Pasākumi, izstādes:
02.-15.04. Alūksnes Mākslas skolas pieaugušo gleznošanas studijas darbu izstāde (bērnu literatūras nodaļā);
16.04.–30.04. Alūksnes novada vidusskolas skolnieces Keitas Līdaces–Dobroļubovas zīmējumu izstāde (bērnu literatūras nodaļā);
13.04. plkst. 11.00 Grāmatu svētki (Alūksnes Kultūras centrā);
13.04. plkst. 10.00 Skaļās lasīšanas sacensības reģionālais fināls (Alūksnes Kultūras centra kamerzālē);
14.04. plkst. 14.30 Erudītu klubiņa nodarbība “Prāta sports” (bērnu literatūras nodaļā);
18.04. Galda etiķete. Svētku apģērbs. Tikšanās ar stilisti Antru Reismani (bērnu literatūras nodaļā);
19.04. plkst. 12.00 tikšanās ar rakstnieci Gundegu Repši (atbalsta VKKF);
23.04. Jauno grāmatu diena. Plkst. 12.00 jauno grāmatu apskats (abonementā).

Alsviķu pagastā
1. aprīlī 22.00 Alsviķu kultūras namā Lieldienu balle ar grupu “Blēži”. Līdzi var ņemt “groziņus”. Ieeja: 2,50 EUR.
4., 11., 25. aprīlī 9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās.
11. aprīlī 10.00 Alsviķu kultūras namā senioru kopas “Noskaņa” dalībnieku ikmēneša tikšanās.
21. aprīlī 19.00 Alsviķu kultūras namā A. Graubas asa sižeta, piedzīvojumiem pilna mākslas filma “Nameja gredzens”. Ieeja: 2 EUR.
28. aprīlī 19.00 Alsviķu kultūras namā Teātra vakars – Kolberģa tautas nama amatierteātra izrāde – R. Missūne “Par vīriešiem un kaķiem” un Alsviķu pagasta kultūras nama amatierteātra “Aplis” izrāde – R. Missūne “Dāvana tantei”, režisore Monika Upeniece. Ieeja: 1,50 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: “Es ticu tam, ka dzīve dota, Lai viņā ceļu spējam rast” - dzejniekam Leonīdam Breikšam - 110, aktierim Leonam Krivānam - 80, “Spēka dziesminiece ar atmodas gēnu” - dziedātājai Ievai Akurāterei - 60; tematiskā izstāde: “Nāc nākdama Lielā diena”; individuālas apmācības iesācējiem darbā ar informācijas tehnoloģijām – bibliotēku nedēļas ietvaros (23.-28.04.)
Strautiņu bibliotēkā literatūras izstādes: dzejniekam Leonīdam Breikšam - 110, dziedātājai Ievai Akurāterei - 60, rakstniekam Jaroslavam Hašekam – 135; tematiskās izstādes: „Zaļais dārzs uz palodzes”, “Gribu zināt visu”; konkurss skolēniem „Ko Tu zini par bibliotēku?”.

Annas pagastā
24. aprīlī 11.00 Annas bibliotēkā bibliotēku nedēļā kopā piedalīsimies Lursoft konkursā “Latvijas simtgade. Vietas” un veidosim Annas pagasta stāstu; izstādes: “Annas pagasta stāsts fotogrāfijās”, “Pavasaris dārzā”, “Viņš sapina stāstus no nekā…” - čehu rakstniekam Jaroslavam Hašekam - 135.

Ilzenes pagastā
1. aprīlī 13.00 SKIIM centrā “Dailes” Lieldienu zaķu skrējiens (jābūt zaķa ausīm). Pārsteiguma balvas “zaķīgākajiem” dalībniekiem. Būs arī olu kaujas un olu ripināšana.
1. aprīlī 14.30 SKIIM centrā “Dailes” koncerts “Man ir tikai viena sirds”. Piedalās Inga Deigele un ģitārists Vilmārs Miglavs.
1. aprīlī 22.00 SKIIM centrā “Dailes” atpūtas vakars ar grupu “Vilx”. Ieeja: 2,50 EUR.
27. aprīlī 20.00 SKIIM centrā “Dailes” uz koncertu un atpūtas pasākumu aicina pašdarbības kolektīvi. Ieeja: 2,00 EUR.
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstādes: “Tu nāc no rītausmas” (A. Atgāzei - 110), “Dzeja - tā ir saruna ar sevi” (G. Godiņam - 60), “Cilvēks un spārni” (literatūra par latviešu mākslu), novadpētniecības izstāžu cikls “Ilzene - manas mājas”.

Jaunannas pagastā
1. aprīlī 13.00 Jaunannas tautas namā muzikāla Lieldienu izrāde - ar līdzdarbošanos „Otiņas un Krāsiņas Lielā diena”. Ieeja: bez maksas.
1. aprīlī 19.00 Jaunannas tautas namā amatierteātra „Šūpoles” izrāde B. Juhņeviča „Pavasara neprāts”. Uzstāsies arī „Pipariņi”. Ieeja: EUR 1,50.
11. aprīlī 10.00 Jaunannas tautas namā senioru ikmēneša tikšanās – plānosim vasaras ekskursiju.
15. aprīlī 11.00 Jaunannas tautas namā Bērnu rīts – veidosim pavasara darbiņus kopā ar Vitu.
21. aprīlī 11.00 Jaunannas tautas namā pavasara ieskaņu koncerts „Mazie cāļi draudzējas”. Ieeja: bez maksas.
28. aprīlī no 9.00 Lielā Talka. Pulcēšanās pie Jaunannas tautas nama 8.45. Sīkāka informācija sekos.
Jaunannas bibliotēkā literatūras izstāde „Labas grāmatas ir kā gājputni - tās vienmēr atgriežas pie lasītājiem”; Lieldienām veltīta izstāde „Skaista nāca Lieldieniņa”.


Jaunalūksnes pagastā
No 3. līdz 30. aprīlim Bejas novadpētniecības centrā Mālupes Saieta nama rokdarbu pulciņa “Annele” darbu izstāde.
No 9. līdz 30. aprīlim Kolberģa tautas nama foajē izstāde “Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljona izveidošana”.
11. aprīlī 11.00 Kolberģa tautas namā izzinošs pasākums senioriem.
12. aprīlī 13.30 Bejas novadpētniecības centra Seno amatu darbnīcā cikla “Labs amatnieks latviešos arvien ticis godāts un cienīts” 4. nodarbība – ieskats ādu apstrādē un iepazīšanās ar aitkopību un kazkopību kopā ar Haiko Forsteru. Bejas NC apmeklējums - 1,00 EUR.
20. aprīlī 14.00 Bejas novadpētniecības centrā sadarbībā ar Bejas pamatskolu tematisks pasākums un izstāde “Dzejniecei, Bejas skolas skolotājai Aldonai Atgāzei - 110”.
21. aprīlī 14.00 Kolberģa tautas namā bērnu un jauniešu mūsdienu deju draudzības festivāls “Mēs vienoti savā Latvijā”. Pēc festivāla – diskotēka.
24. aprīlī 18.00 Kolberģa tautas namā Pavasara sadziedāšanās koncerts (piedalās Salo (Somija) pilsētas senioru koris un Kolberģa tautas nama jauktais koris “Ezerlāse”).
Bejas novadpētniecības centra pastāvīgās ekspozīcijas: Jaunalūksnes pagasta vēsture līdz 1945. gadam, Jaunalūksnes pagasts pēckara periodā (1945.-1988.), Bejas skolas vēsture 19.-21.gs., digitālā ekspozīcija “Latvijas Brīvības cīņas Alūksnes pusē”, Alūksnes muzeja un biedrības “Kultūras un izglītības centrs „Stili”” veidotā izstāde „Gleznotājam Leo Koklem – 90”; seno amatu darbnīcā var apgūt aušanas pamatprasmes; aplūkojams koka skulptūru dārzs Bejā.

Jaunlaicenes pagastā
1. aprīlī 12.00 Jaunlaicenes tautas namā Pavasara Saulgrieži “Oliņ, boliņ”. Lieldienu rītu sagaidīsim ar dziesmām, rotaļām, šūpošanos, olu kaujām un citām ēverģēlībām.
14. aprīlī 20.00 Jaunlaicenes tautas namā “Danču vakars tautiešiem”. Savam prātam tīkamu deju atradīs katrs – gan kautrīgs iesācējs, gan danču vakara pastāvīgie apmeklētāji. Jautra sadancošanās brīvā atmosfērā, kā vecos laikos! Par mūziku un danču ierādīšanu, kā vienmēr, gādās folkloras kopa “Ore”. Ieeja: 1,50 EUR.
20. aprīlī 17.00 Jaunlaicenes tautas namā cikla “Latvijai 100” ietvaros “Sarunas 10x10”, Tēma ''Cilvēks Jaunlaicenē''. Neformāla saruna ar Jaunlaicenes pārvaldes vadītāju Ivetu Vārtukapteini. Ieeja: bez maksas.
22. aprīlī 12.00 Jaunlaicenes tautas namā komandu spēle “Prāta spēle gudrajiem un atjautīgajiem”. Aicināti bērni un jaunieši vecumā no 8 līdz 16 gadiem. Komandā ne mazāk kā divi un ne vairāk kā pieci dalībnieki. Pieteikšanās līdz 18. aprīlim pa tālruni 29123994 vai e-pastu [email protected]
Jaunlaicenes muižas muzejā pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes muiža”, “Malēnieši Opekalna draudzē”; izglītojošā programma 8. klašu skolēniem “Teatralizētas krustabu izdarības pēc sentēvu rituālu motīviem” - krustabām veltīto tautasdziesmu pētījumu iepazīšana, krustabu rituālu izspēlēšana lomu spēlēs, nodarbības laiks - divas mācību stundas; pasākumi: kāzu un krustabu pasākumi, dzimšanas dienas pasākumi gan bērniem, gan pieaugušajiem, tematiskie pasākumi ģimenēm, draugiem, darba kolektīviem un domubiedriem.
Citas muzeja piedāvātās nodarbības un lekcijas skatīt: www.draugiem.lv/jaun.muz./

Kalncempju pagastā
1. aprīlī 11.00 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā pasākums “Ottes Lieldienas”. Ieeja: bez maksas.
14. aprīlī 14.00 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā Kalncempju un Zeltiņu pagastu senioru pēcpusdiena. Iepriekš pieteikties pa tālruni 26365885 (Zeltīte).
Kalncempju bibliotēkā literatūras izstāde: jubilāram aktierim Leonam Krivānam – 80.
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā Brigitas Ektermanes un Daigas Kalinkas gleznu izstāde (līdz 06.05.); izzinošas ekskursijas un izglītojošās programmas ar līdzdarbošanos visām vecuma grupām:
“Čaklā bitīte” - stāsts par bitēm un medu pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu grupām. Cienasts – maize un medus;
“Veļas diena” - sārma gatavošana, veļas mazgāšana ar koka veļas mazgājamo mašīnu, velēšana, gludināšana ar ogļu gludekli. Piedāvājums spēkā āra apstākļos. Programma piemērota dažādu vecumu auditorijai. Jaunākajiem apmeklētājiem tā papildināta ar multiplikācijas filmu par darbu norisi;
“Neba maize pati nāca” - stāsts par maizes ceļu no grauda līdz maizes kukulim, izmantojot muzeja krājuma priekšmetus. Programma piemērota dažādu vecumu apmeklētājiem. Jaunākajiem apmeklētājiem tā papildināta ar multiplikācijas filmu par darbu norisi;
“No linu pogaļas līdz kreklam” – stāsts par linu audzēšanu un apstrādi ar aktīvu līdzdarbošanos; Kāzu programma „Darbi lauku sētā” – atraktīva programma jaunlaulātajiem un kāzu viesiem ar līdzdarbošanos un kopā dziedāšanu.

Liepnas pagastā
1. aprīlī no 11.00 pie Liepnas tautas nama Lieldienu pasākumi ar šūpošanos, olu ripināšanu u.c. Plkst.13.00 Lieldienu foto orientēšanās bērniem līdz 15 gadiem.
23. aprīlī 15.30 Liepnas tautas namā rokdarbu pulciņa 5 gadu jubilejas izstādes “Mēs Latvijai” atklāšana, izstāde skatāma no 23.04. līdz 04.05.
28. aprīlī 19.00 Liepnas tautas namā vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts “Imanta Kalniņa dziesmu vakars”.
Liepnas bibliotēkā bibliotekārā stunda skolēniem „Bērnu medijpratība un interneta atkarība” (19.04.), Starptautiskajai bērnu grāmatu dienai veltīts radošs pasākums „Stāstu par grāmatiņu!” (11.04.); Bibliotēku nedēļa „Internets - tā nav spēle, tā ir dzīve!” (aicināti pagasta iedzīvotāji iepazīt datorus un interneta iespējas, 24.-28.04.).

Malienas pagastā
21. aprīlī 18.00 Malienas tautas namā viesosies Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris “Slieksnis” ar Marka Kamoleti komēdiju “Pidžama sešiem”. Ieeja: 1,50 EUR.

Mālupes pagastā
1. aprīlī 15.00 Mālupes Saieta namā Lieldienu pasākums visai ģimenei – radošās darbnīcas, olu kaujas, šūpošanās, 15.30 muzikāla Lieldienu izrāde bērniem ar līdzdarbošanos „Otiņas un Krāsiņas Lielā diena”.
No 1. līdz 10. aprīlim Mālupes Saieta namā izstāde „Jostas”.
8. aprīlī Mālupes Saieta namā no plkst. 10.00 līdz 14.00 nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākums „Satiec savu meistaru 2018”. Būs atvērta meistardarbnīca celu jostu aušanā.
10. aprīlī 18.00 Mālupes Saieta namā pasākums „Tikšanās pavasarī”.
18. aprīlī 15.30 Mālupes Saieta namā radošā nodarbība „Veco mēbeļu atjaunošana dekupāžas tehnikā”.
Mālupes bibliotēkā literatūras izstādes: „Pa Lieldienu zaķa pēdām”, “Neko, draugs, nenožēlo,
Un nesāc svēto tēlot… ” - čehu rakstniekam, „Šveika” autoram J. Hašekam – 135; tematiskā izstāde: „Ak pavasar, ak, pavasar, Tu visiem sirdis dullas dar!” - Vijas Isakas kolekcionēto figūriņu – pārīšu izstāde.

Mārkalnes pagastā
1. aprīlī 16.00 Mārkalnē „Saule danci ritināja Lielās dienas rītiņā” - Lieldienu aktivitātes pie pagasta šūpolēm.
1. aprīlī 18.00 Mārkalnes tautas namā muzikālā Lieldienu izrāde bērniem ar līdzdarbošanos „Otiņas un Krāsiņas Lielā diena”.
1. aprīlī 22.00 Mārkalnes tautas namā atpūtas vakars ar Andri no Litenes.
14. aprīlī 15.00 Mārkalnes Sabiedrības centrā radošā darbnīca „Pavasaris”.
14. aprīlī 17.00 Mārkalnes tautas namā Alūksnes Bērnu un Jauniešu centra apvienība “[Ne] miers” aicina uz koncertu „Gaidot pavasari”.
18. aprīlī 13.00 Mārkalnes tautas namā Mārkalnes pagasta senioru pēcpusdiena.
Aprīļa piektdienās 16.00 un 17.00 Mārkalnes tautas namā vingrošanas nodarbības projektā „Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”.
Mārkalnes bibliotēkā literatūras izstāde: „No Grāmatu svētkiem” (19.04.); Bibliotēku nedēļas pasākums - spēle bibliotēkā „Ko Tu zini par bibliotēku?” (17.21.04.); akcija „Dāvini grāmatu ar ierakstu Mārkalnes pagasta grāmatu plauktam - Latvijai 100!”.
Aprīlī Mārkalnes Sabiedrības centrā Bērnu zīmējumu izstāde.

Pededzes pagastā
13. aprīlī 11.00 Pededzes tautas namā “Latvijai 100” ekspozīcijas „Iemūžināts laiks - paletē stils, siluets un līnijas” atklāšana.
Pededzes bibliotēkā Lieldienu aktivitātes dažāda vecuma bibliotēkas apmeklētājiem “Dzīve nav pārsieta ar lentīti, bet tā vienalga ir dāvana” (03.04.); rokdarbu kompozīcija “Dvēseli saules gaismai atverot”, sagaidot pareizticīgo Lieldienas (09.04. plkst. 12.00); jauno grāmatu izstāde “Tad sakrāto varēs pārskatīt un stundas ar patiku pavadīt” (18.04. plkst. 13.00).

Veclaicenes pagastā
11. aprīlī 13.00 Veclaicenes klubiņā tikšanās ar Astru Plukšu „Kolumbijas iespaidi”.
14. aprīlī 11.00 Veclaicenes klubiņā māla meistarklase „Daba mostas”.
No 27. aprīļa līdz 30. maijam Veclaicenes tautas namā Latvijas un Igaunijas simtgadēm veltīta izstāde „Kādā krāsā ir draudzība?”. Izstādes autori no Repinas (Igaunija).
19. aprīlī 14.00 Veclaicenes klubiņā „Caur J. Prangeļa diapozitīviem ieskatīsimies Veclaicenes vakardienā”.
28. aprīlī 13.00 Veclaicenes pagastā pasākumu cikla “Latvija 100” ietvaros pasākums „Kāpsim, dziedāsim, iepazīsim mūsu puses 100 kalnus” - „Meduskalns un tā apkārtnes 9 kalni”. Kāpsim Meduskalnā, tad dosimies pa Raipala dabas taku (2,50 km) uz „Mišu muzeju”, tiksimies ar tā saimnieku Arti Krastu un baudīsim griķu putru.
29. aprīlī Veclaicenē Veclaicenes vēstures krātuves un tūrisma informācijas punkta organizēts pārgājiens no Kornetu muižas uz Veclaicenes muižu “Tēva dubļi sudraboti”. Sākums 10.00 Kornetos. Informācija pa tālruni 29347398 (Maija).
Aprīlī Veclaicenes vēstures krātuvē Agijas Pauģes zīmējumu izstāde “Ar vieglu roku”.

Zeltiņu pagastā
1. aprīlī 13.00 Zeltiņu tautas namā ar humora uzvedumu “Ir dzīve - teātris” viesosies Trapenes amatierteātris “Kurvis”. Muzikālās pauzēs si bemol mažorā izklaidēs Edgara Liepiņa līdzinieks Josifs Petjukevičs.
1. aprīlī no 13.00 līdz 15.00 Zeltiņu vēstures krātuvē “Zaķu izaicinājums maziem un lieliem”.
18. aprīlī 14.00 Zeltiņu vēstures krātuvē “Ceļojums Dabasmātes darbnīcā”.
22. aprīlī 14.00 Zeltiņu tautas namā nodarbība skolas vecuma bērniem par galda etiķeti un ģērbšanās kultūru svinīgos pasākumos. Nodarbību vadīs stila konsultante Antra Reismane. Pieteikšanās līdz 19. aprīlim pa tālruni 29492284.
4. maijā 18.00 Zeltiņu tautas namā dziedātāja Kaspara Markševica un mūzikas autora, talantīgā džeza ģitārista Āra Ozola sniegumā koncerts “Visam ir savs laiks”.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes: “Dzīvot ar smaidu”, “Gatavojoties pavasara dārza darbiem”; aicinājums 5.-12. klašu skolēniem piedalīties Letonikas spēlē “Valodas vingrotava 2018”; bibliotēku nedēļas aktivitātes (24.-28.04.): krustvārdu mīklu minētāju tikšanās (pieaugušajiem), olimpiskie starti skolēniem (ātrlasīšana, ātrrakstīšana, orientēšanās bibliotēkā, burāšana internetā, prāta vingrošana, sprints, lasīšanas maratons).
Zeltiņu vēstures krātuvē pastāvīgās ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”, „Novadnieku istaba”, „Mana skola Zeltiņos”, “Ziemeļu zvaigzne” (veltīta Edgaram Liepiņam); izstādes “Poga Latvijas mētelī”, no 25. aprīļa “Latvijas sardzē”, foto ekskursijas: “Gadsimtu vējos šūpojoties”, “Zeltiņi 2017”; ekskursijas uz padomju armijas raķešu bāzi Zeltiņos.

Ziemera pagastā
6. aprīlī 18.00 Māriņkalna tautas namā pasākums “Pie tējas tases”.
14. aprīlī 13.00 Māriņkalna tautas namā pasākums “Ziemeri laiku lokos”: vēsturisku fotogrāfiju un materiālu izstāde, viktorīna par Ziemera pagastu.
18. aprīlī 12.00 Māriņkalna tautas namā senioru pēcpusdiena.
29. aprīlī 22.00 Māriņkalna tautas namā balle kopā ar Ingu un Normundu. Ieeja: 3,00 EUR.
Māriņkalna bibliotēkā literatūras izstādes: “Lieldienās šūpoties, Lieldienās priecāties par pirmiem ziediņiem, par raibām oliņām”, “Mani gadi ir mana bagātība” - aktierim L. Krivānam – 80, “Tagad esmu sieviete ar stabilu pašapziņu” - dziedātājai I. Akurāterei – 60, “Ir pavasaris un gājputni atgriežas mājās”; pasākumi: “Mūsu 100 kalni, tos izzini un iepazīsti” – “Meduskalns un tā apkārtnes kalni” (kopā ar Veclaicenes kultūras darbiniekiem), “Ja es būtu grāmata…” - bibliotekārā stunda skolēniem.