Pededzes pamatskola

Pededzes pamatskola

„Rūķi”, Pededzes pagasts
Alūksnes Tourism LV-4352

Direktore: Selga BĪBERE 
Tālrunis: 64324339; 26596817
e-pasts: [email protected]

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Ar ozolu Tu paliksi šai zemē, 
Kā Tava piemiņa tas mūžos spēcīgs augs,
Ja kādreiz dvēseles ars sāpju lemess,
Pie sevis spēkus atgūt ozols sauks.
(L.Sāgameža – Nāgele)
 

Kā divas upes Virguļica un Pededze pagasta teritorijā satek vienā, tā divas kultūras latviešu un krievu saplūst pagastā un skolā, papildinot, kuplinot un iepriecinot ar daudzveidību. Koptas tiek abas kultūras. 

Pededzes pamatskolā 2017./2018.m.g. 6 klašu komplekti, 72 izglītojamie pamatskolā, 19 izglītojamie pirmsskolas programmā. Skolā strādā 16 skolotāji un 10 tehniskie darbinieki.

Skola īsteno šādas  izglītības programmas:
    Pamatizglītības programma, kods 21011111;
    Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
    Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015821.

 Skola un programmas 21011111 un 21015821 akreditētas līdz 2023.gada 14.maijam

Darbojas šādas interešu izglītības programmas: tautiskās dejas (5 kolektīvi), sporta pulciņš, teātra pulciņš, vokālais ansamblis, vizuālās mākslas pulciņš.
Skolā ir bibliotēka, datorklase ar interneta pieslēgumu, skolēnu atpūtas telpa, darbojas skolēnu līdzpārvalde.

Tradīcijas un pasākumi
     Zinību diena
     Izstāde „Rudens bagātības”
     Skolotāju diena
     Mārtiņdienas tirgus un Mārtiņdienas ķekatu gājiens
     Latvijas Republikas dzimšanas dienas pasākumi
     Ziemassvētki
     Valentīndiena
     Meteņi un Masļeņica
     Vecāku diena un gada sapulce
     Ģimenes dienas atskaites koncerts
     Pēdējais zvans
    9.klases izlaidums
Skolai ir savs logoscan0013 

un karogs, kurš atjaunots 2014.gadā.

Pie skolas izveidota Pasaku taka, kur laipni aicināti pavadīt brīvo laiku visi interesenti, iepriekš piesakoties pa telefonu 26596817.

 

Pededzes pamatskola piedalās projektā “Dienasgrāmata 2017”

Pededzes pamatskola  ir apstiprinājusi savu dalību Liepājas Universitātes Zinātnes un Inovāciju parks (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata  2017”,  kura mērķis ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura skolēnu dienasgrāmatas ar samazinātām izmaksām. Projekta laikā, skolēniem ir iespēja izveidot individuāla dizaina dienasgrāmatas.

Šobrīd skola darbojoties kopā ar skolēniem strādā pie sava dienasgrāmatas vāka dizaina. Skolēni var realizēt savas idejas skolas tēla veidošanā, un izvēloties vislabāko dizainu savai dienasgrāmatai, tā patīkami pārsteigs skolēnus, vecākus un skolotājus jaunajā mācību gadā. 
6.aprīlī skolā notika balsošana par dienasgrāmatas vāka dizainu. 
Uzvarētāji: dienasgrāmatas 1.-6.kl. vāka autors Kārlis Pēteris Melngailis, dienasgrāmatas 7.-9.kl. vāka autors Veronika Lavrova.

 

http://surrogacy1.co.uk/

узнать больше

pharmacy24.com.ua/dapoksetin-prodlenie-akta/dapoksetin-90-mg