Izglītības pārvalde

Izglītības pārvalde
Pašvaldības administratīvās ēkas Dārza ielā 11, Alūksnē, pārbūves laikā - Alūksnes novada vidusskolā, Kanaviņu ielā 14, Alūksnē

(Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301)

Vadītāja Gunta KUPČA
tālruņi 64381479; 26320623; fakss: 64381479
e-pasts: [email protected]

Izglītības metodiķe izglītības satura, organizatoriskajos un bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Silva ZARIŅA
Tālrunis: 64381493

 Izglītības metodiķe skolu metodiskā darba un tālākizglītības jautājumos Baiba Lietapure
Tālrunis: 64381521,
e-pasts: [email protected]

Izglītības metodiķe, interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, audzināšanas darba, brīvā laika organizācijas jautājumos Inga Meirāne
Tālrunis: 64381521,
e-pasts: [email protected]

Lietvedības sekretāre Eleonora Ilsjāne
Tālrunis: 64381470,
e-pasts: [email protected]

Atbalsta personāls:

Pils iela 21, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

Tālrunis: 64321675

E-pasts: [email protected]

Izglītības psihologi (1. - 12. klašu izglītojamie, pedagogi, vecāki) - Vēsma Kalēja, Daiga Sliņķe, Ingrīda Rateniece

Speciālās izglītības skolotāji (1. - 9. klašu izglītojamie, pedagogi, vecāki) - Ineta Bērziņa, Dagmāra Melece (E.Glika AVĢ)

Skolotāji logopēdi (1. - 6. klašu izglītojamie, pedagogi, vecāki) - Ziedīte Aigare, Laima Aigare, Līga Smoļaka (arī 5 un 6 gad b.), Diāna Nāgele (tikai 5 un 6 gad. b. PII "Sprīdītis")

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanas kārtība (1. pielikums | 2. pielikums)

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Izglītības pārvaldes nolikums 

Pasākumu plāns Alūksnes un Apes novadu pedagogiem maijs

www.ry-diplomer.com/kupit-diplom-povara

www.profvest.com/2017/12/coin-maker-hyip-otzivi-obzor.html

profvest.com