Noderīga informācija

domes 15.11.2018. ārkārtas sēdes darba kārtība

15.11.2018., plkst. 9:30 Uzvaras ielā 1, Alūksnē Sēžu zāle Darba kārtībā: 1. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 16. oktobra lēmumā Nr.369 “Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu”. 2. Par projektu „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27…
Lasīt visu

Finanšu komitejas 15.11.2018. sēdes darba kārtība

15.11.2018., plkst. 10:00 Uzvaras ielā 1, Alūksnē Sēžu zāle Darba kārtībā: 1. Par darba kārtību. 2. Par piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3688 001 0097, “Odiņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu. 3. Par papildu līdzekļu piešķiršanu…
Lasīt visu

Tautsaimniecības komitejas 12.11.2018 sēdes darba kārtība

12.11.2018., plkst. 10:00 Uzvaras ielā 1, Alūksnē Sēžu zāle Darba kārtībā: Par darba kārtību. Par izmaiņām nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts – grants un…
Lasīt visu

Sakopj teritorijas pie topošajām Dabas mājām Veclaicenē

8. novembrī Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” norisinājās talka, kuras ietvaros tika sakoptas teritorijas pie topošajām Dabas mājām Palpiera un Eniķu ezeru krastos. turpina darbu pie projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības…
Lasīt visu

Merķeļa iela jau šomēnes kļūs par vienvirziena ielu

Jau no nākamās pirmdienas, 12. novembra, Merķeļa iela posmā no Uzvaras līdz Brīvības ielai, Alūksnē, kļūs par vienvirziena ielu, kā tas ir paredzēts ielas pārbūves projektā.  Kā jau esam informējuši, šoruden Alūksnē ir uzsākta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Alūksnes…
Lasīt visu

Demontētās plāksnes privātai lietošanai pašvaldība nenodod

Šonedēļ Alūksnes novada pašvaldībā vērsušies vairāki iedzīvotāji, kas vēlējušies savām vajadzībām no pašvaldības saņemt plāksnes, kas demontētas administratīvās ēkas laukumā būvdarbu laikā. informē, ka šāda plākšņu nodošana privātpersonām no pašvaldības puses nenotiek.  Līgumā, kas ir noslēgts starp…
Lasīt visu

https://surrogacycmc.com

www.avtomaticheskij-poliv.kiev.ua

https://best-cooler.reviews