Jaunumi

Domes 25.10.2018. sēdes darba kārtība

25.10.2018., plkst. 10:00 Mazā zāle Darba kārtībā: 1. Par darba kārtību. 2. Par piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3688 005 0241, “Jaunpuriņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu. 3. Par piekritīga zemes starpgabala ar…
Lasīt visu

Alūksnē ierīkots pašapkalpošanās stends velosipēdu apkopei

Līdzās Alūksnes Tūrisma informācijas centram Pils ielā 25A ir radīta iespēja izmantot velosipēdu pašapkalpošanās stendu, kas ierīkots Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas projekta “Zaļais dzelzceļš/Green Railway” ietvaros. Velosipēdu pašapkalpošanās stends paredzēts nelielu remontdarbu veikšanai paša spēkiem – tajā pieejamas biežāk izmantotās velosipēdu…
Lasīt visu

Pieņem dokumentus pierobežas satiksmes atļauju noformēšanai

Valsts robežsardze informējusi Alūksnes novada pašvaldību, ka tie Alūksnes novada iedzīvotāji, kuri pašvaldībā iesnieguši pieteikumu vietējās pierobežas satiksmes atļaujas noformēšanai, var iesniegt dokumentus attiecīgajās Krievijas Federācijas institūcijās. Iedzīvotāji, kuri iepriekšējā periodā ir izteikuši vēlēšanos saņemt vietējās pierobežas satiksmes atļauju, tālākai…
Lasīt visu

Informatīvs seminārs Alūksnē par dabas skaitīšanu

Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Alūksnes  novada pašvaldību 1.novembrī plkst. 14:00 Brūža ielā 7, (Alūksnes kultūras centrā “Uzņēmējdarbības atbalsta centrs” ) aicina uz bezmaksas informatīvo semināru par biotopu inventarizāciju, kas tiek veikta projekta “Dabas skaitīšana” ietvaros. Paredzamais semināra ilgums –…
Lasīt visu

Ar 5. novembri mainās SEB bankas Alūksnes filiāles darba laiks

Augot klientu pieprasījumam pēc vienkāršākiem risinājumiem, lai veiktu savus finanšu darījumus, SEB banka turpina paplašināt attālināti pieejamo finanšu pakalpojumu klāstu. Piemēram, jau šobrīd klientiem ir iespēja pieteikties vairākiem pakalpojumiem internetbankā, ātrākiem un ērtākiem naudas paskaitījumiem klienti izmanto mobilo lietotni, savukārt…
Lasīt visu

Pleskavas ielā vispirms novērsīs defektus

Pleskavas ielas pārbūvējamā posma asfaltseguma virsējās kārtas ieklāšana, ko bija plānots veikt šonedēļ, pašlaik ir atlikta līdz brīdim, kad būs novērsti defekti apakškārtā, tā vienojās ar būvdarbu veicēju. Oktobra sākumā objektā tika veikts reciklēšanas process ceļa seguma…
Lasīt visu

Finanšu komitejas 18.10.2018. sēdes darba kārtība

18.10.2018., plkst. 10:00 Mazā zāle Darba kārtībā: 1. Par darba kārtību. 2. Par piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3656 009 0136 īpašumā “Retāji”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu. 3. Par piekritīga zemes starpgabala…
Lasīt visu

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība

Juridiskās palīdzības administrācija informē par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām, nosacījumiem un kārtību.             Valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās un noteikta veida administratīvajās lietās (bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas ietvaros) var saņemt persona, kura:…
Lasīt visu

Miķeļdiena Liepnas tautas namā

 Miķeļdiena asociējas ar rudens gadatirgiem, bet  tas nebūtu pareizi, jo tie pēc savas būtības  ir ražas svētki ar tiem raksturīgām tradīcijām, ticējumiem, paražām, rotaļām un ēdieniem.  Liepnas tautas nams ir viena no vietām, kur sagaidām rudeni ar ražas izstādi, degustāciju,…
Lasīt visu

https://www.profvest.com

У нашей организации авторитетный портал про направление биоармирование https://botoxclub.com.ua/uslugi/bioarmirovanie/
http://botoxclub.com.ua