Author Archive: jurijs

Veikti uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu pārbūves sagatavošanās darbi

Alūksnē šoruden ir uzsākta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2. kārta” īstenošana. Tā ietvaros tiek izbūvēts ūdensvada sacilpojums Merķeļa industriālās ielas zonai, kā arī veikti primārie sagatavošanās darbi ielu pārbūvei.  Šī projekta mērķis…
Lasīt visu

Domes 25.10.2018. sēdes darba kārtība

25.10.2018., plkst. 10:00 Mazā zāle Darba kārtībā: 1. Par darba kārtību. 2. Par piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3688 005 0241, “Jaunpuriņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu. 3. Par piekritīga zemes starpgabala ar…
Lasīt visu

RUDENS DARBI 3.GRUPĀ

Ar vislielāko Sprīdīša apņēmību uzsākam jauno mācību gadu. Ieklausāmies un ņemam vērā  Gudrības mātes padomu “Klausies ar abām ausīm un skaties abām acīm”: No dabas veltēm veidojam Sprīdīša burtus iestādes pagalmā. “Mans tētis ir vislabākais TĒTIS pasaulē”, tā teica daudzi…
Lasīt visu

PĀRGĀJIENS „RUDENS PRIEKI”

12.oktobrī 16.00 pie Alūksnes pilsētas muzeja ēkas pulcējās „Sprīdīša” 2.grupas bērni, vecāki un skolotājas. Saulīte spīdēja koši, pils parks laistījās kļavu, ozolu un bērzu zeltā. Visi kopā devāmies meklēt lielo ozolu. Tur visus gaidīja pirmais uzdevums, kurš bija noslēpies dzeltenajā…
Lasīt visu

Alūksnē ierīkots pašapkalpošanās stends velosipēdu apkopei

Līdzās Alūksnes Tūrisma informācijas centram Pils ielā 25A ir radīta iespēja izmantot velosipēdu pašapkalpošanās stendu, kas ierīkots Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas projekta “Zaļais dzelzceļš/Green Railway” ietvaros. Velosipēdu pašapkalpošanās stends paredzēts nelielu remontdarbu veikšanai paša spēkiem – tajā pieejamas biežāk izmantotās velosipēdu…
Lasīt visu

RAŽĪGAIS SEPTEMBRIS

7. septembrī 10. grupas – Laimīgās zemes iemītnieki un viņu vecāki devās pārgājienā uz Tempļa kalna pussalu. Tēvu dienas priekšvakarā, neskatoties uz vecāku aizņemtību, ceļā devāmies kuplā skaitā. Paldies vecākiem par atsaucību un ieinteresētību. Iecerētajam ugunskuram katrs mazais Sprīdītis nesa…
Lasīt visu

DŽIMBAS DROŠĪBAS PROGRAMMA

Jaunajā mācību gadā arī mūsu pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” 5-6 gadus veciem bērniem, tiek organizētas Džimbas drošības programmas deviņu soļu nodarbības. Mūsu pirmsskolas izglītības iestāde ir pievienojusies Džimbas drošības programmai, lai veicinātu bērnu tiesību īstenošanu un mazinātu riskus bērnam piedzīvot…
Lasīt visu

Pieņem dokumentus pierobežas satiksmes atļauju noformēšanai

Valsts robežsardze informējusi Alūksnes novada pašvaldību, ka tie Alūksnes novada iedzīvotāji, kuri pašvaldībā iesnieguši pieteikumu vietējās pierobežas satiksmes atļaujas noformēšanai, var iesniegt dokumentus attiecīgajās Krievijas Federācijas institūcijās. Iedzīvotāji, kuri iepriekšējā periodā ir izteikuši vēlēšanos saņemt vietējās pierobežas satiksmes atļauju, tālākai…
Lasīt visu

PUTRA, KĀJAS APĀVUSI, PIE BĒRNIEM CIEMOS IET…

10. oktobrī iestādes laukumā pulcējās 4. un 5. grupas bērni, lai piedalītos “Starptautiskajā putras dienā”. Dalībniekus sagaidīja saimniece (skolotāja Ilze Holla). Viņa pastāstīja, ka bijusi veikalā un iegādājusies dažādus pārtikas produktus, ko salikusi auduma iepirkuma maisiņā, kuru var izmantot vairākkārt…
Lasīt visu

ailavita.com.ua

https://zaraz.org.ua

на сайте