Author Archive: Evita Aploka

Alūksnes Tourism – viena no deviņām ģimenei draudzīgām pašvaldībām Latvijā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētajā konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” Alūksnes Tourism kā viens no konkursa deviņām pašvaldībām finālistēm tika sumināts nominācijā “Par programmas “Draudzīga vieta bērnam” attīstību Latvijā”, kā arī saņēma divas speciālās konkursa atbalstītāju balvas. Konkurss “Ģimenei…
Lasīt visu

Izsludina pieteikšanos uz rūpnieciskās zvejas tiesībām

aģentūra “ALJA” izsludina pieteikšanos uz rūpnieciskās zvejas tiesībām Alūksnes novada ūdenstilpēs 2019. gadam, izņemot privātās ūdenstilpes. Iesniegums iesniedzams līdz 2018. gada 31. decembrim personīgi vai pastu aģentūrā “ALJA” Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā,…
Lasīt visu

No 1. janvāra sāks pāreju uz tiešiem maksājumiem par piegādāto siltumenerģiju

AS “Simone” kā siltumenerģijas ražotājs un piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) paziņo, ka sākot no 2019.gada 1.janvāra Alūksnes pilsētā AS „Simone” piegādātās siltumenerģijas lietotājiem – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (dzīvokļu) īpašniekiem, tiks uzsākta pāreja uz tiešo maksājumu sistēmu atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma…
Lasīt visu

Alūksnes novada domes 22.11.2018. sēdes darba kārtība

DOMES SĒDE SĒDE Nr. 16 22.11.2018., plkst. 10:00 Uzvaras ielā 1, Alūksnē Sēžu zāle Darba kārtībā: Par darba kārtību. Par piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3688 001 0097, “Odiņi”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu. Par bieži…
Lasīt visu

Domes 16.10.2018. ārkārtas sēdes darba kārtība

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE SĒDE Nr. 13 16.10.2018., plkst. 9:00 Mazā zāle   Darba kārtībā: Par kopīga projekta realizāciju ar Aizsardzības ministriju. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.09.2018. lēmumā Nr.363 “Par nekustamā īpašuma iegādi un aizņēmumu tā iegādei”. Par pašvaldības nozīmes…
Lasīt visu

Autotransporta direkcija neplāno atjaunot vakara reisu līdz Zabolovai

saņēmusi atbildi no Valsts SIA “Autotransporta direkcija” uz pašvaldības 12. septembra vēstuli par maršrutu Alūksne-Mārkalne-Zabolova, kurā pašvaldība informēja, ka Mārkalnes un Pededzes pagastu iedzīvotāji lūdz atjaunot maršruta Nr. 6697 Alūksne-Mārkalne-Zabolova reisa Nr.05 (kursē piektdienās pulksten 18.00 no…
Lasīt visu

Karjeras nedēļā skolu jaunieši apgūs karjeras vadības prasmes

No 8. līdz 12. oktobrim 47 pilsētās un novados notiks Karjeras nedēļa, kuru jau sesto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Tās laikā Latvijas lielākajās vidusskolās notiks diskusijas ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kā arī skolu…
Lasīt visu

RUDENS PASTAIGA

Mūsu grupas bērni ar aizrautību dodas rudenīgās pastaigās uz Alūksnes pilsētas parku, Jāņkalniņu. Tur mēs esam vērojuši dažādus kokus. Visvairāk bērnus priecē lielie ozoli Jāņkalniņā. Koki ir tik vareni un lieli, tie mums dod spēku un prieku. Tos mēs varam…
Lasīt visu

http://avtopoliv-gazonov.kiev.ua

https://220km.net

подробнее