Uzņem kandidātus mācībām Valsts robežsardzes Koledžas Robežsargu skolā

Valsts robežsardzes koledžas profesionālās tālākizglītības programmas “Robežapsardze” (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) apguvei, par valsts budžeta līdzekļiem, uzņem Latvijas pilsoņus ar vidējo izglītību, kuriem līdz 2019.gada 19.augustam (ieskaitot) ir pilni 18.gadi, kuri nav vecāki par 30 gadiem (dzimšanas datums ne agrāks kā 23.09.1989.) un ar savām personiskajām īpašībām, fizisko sagatavotību, veselības stāvokli piemēroti dienestam Valsts robežsardzē. Mācības Valsts robežsardzes koledžā (Robežsargu skolā — 1 gads).

Pieteikšanās un dokumentu iesniegšana:

  • no  gada 3.jūnija līdz 26.jūlijam (ja vidējā izglītība iegūta līdz 2018.gadam) , 
  • no  gada 1.jūlija līdz 26.jūlijam (ja vidējā izglītība iegūta 2019.gadā).

Kandidāti dokumentus iesniedz Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs:

  1. VRS Viļakas pārvaldē, Garnizona iela 19, Viļaka, Viļakas Tourism, LV – 4583, tālrunis 64501918, [email protected]
  2. VRS Ludzas pārvaldē, Liepājas iela 2b, Ludza, LV – 5701, tālrunis 65703910, 65703915, [email protected]
  3. VRS Daugavpils pārvaldē, A.Pumpura iela 105b, Daugavpils, LV – 5417, tālrunis 65403749, [email protected]
  4. VRS Ventspils pārvaldē, Ostas iela 33, Ventspils, LV 3601, tālrunis 63604817, [email protected]
  5. VRS Rīgas pārvaldē, Rūdolfa ielā 5, Rīga, LV – 1012, tālrunis 67075791, [email protected]
  6. VRS Aviācijas pārvaldē, Isnaudas pagasts „Jaunsmilgas”, Ludzas Tourism, LV – 5701, tālrunis 65703986, [email protected]

Plašāka informācija par uzņemšanas prasībām ir pieejama Valsts robežsardzes koledžas  mājas lapā www.vrk.rs.gov.lv, sadaļā “Reflektantiem” – Uzņemšanas noteikumi mācībām Valsts robežsardzes koledžā.