Suņu īpašniekiem jāievēro to turēšanas nosacījumi

Alūksnes novada Pašvaldības policija atgādina suņu īpašniekiem, ka dzīvniekiem jābūt reģistrētiem, vakcinētiem un čipētiem, kā to nosaka normatīvie akti. Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, par suņa turēšanu pilsētā un novada ciemu teritorijā jāmaksā arī pašvaldības nodeva.

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”. Minētie noteikumi nosaka, ka suņa īpašniekam jānodrošina tā mikročipēšana (mikroshēmas implantēšana) un reģistrēšana datubāzē līdz dzīvnieka sešu mēnešu vecuma sasniegšanai.
Mikročipēšanu veic veterinārārsts. Suni valsts vienotā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē var reģistrēt pie veterinārā ārsta, Lauksaimniecības datu centrā vai, izmantojot Lauksaimniecības datu centra e-pakalpojumu mājas lapā www.ldc.gov.lv. Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums – vienreizēja maksa 3,50 eiro. Apmaksu jāveic pēc LDC sagatavotā rēķina.

– No iedzīvotājiem regulāri saņemam sūdzības par klaiņojošiem mājdzīvniekiem, tādēļ atgādinām suņu saimniekiem, ka par savu mīluļu turēšanu atbilstoši jārūpējas – tiem ir jābūt čipētiem, vakcinētiem un reģistrētiem. Suņa īpašniekam jāvar uzrādīt attiecīgos faktus apliecinošus dokumentus. Gadījumos, kad saņemam sūdzības par klaiņojošiem suņiem, pārbaudām, vai saimnieks ir veicis visas normatīvos aktos paredzētās darbības un, ja nav, vainīgo saucam pie administratīvās atbildības. Cilvēkus, kuri pamana klaiņojošus suņus, aicinu vērsties ar iesniegumu Pašvaldības policijā, – uzsver Alūksnes novada Pašvaldības policijas priekšnieks Ardis Tomsons.

A. Tomsons suņu īpašniekiem atgādina arī to, ka pilsētās un ciemos, ejot ar suni pastaigā, dzīvnieks jāved pavadā, kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi. Bez pavadas pilsētās un ciemu teritorijas ārpus norobežotas teritorijas suns var atrasties zaļajā zonā un mežā īpašnieka uzraudzībā un tādā attālumā, kādā suņa saimnieks vai cilvēks, kas to izvedis pastaigā, spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.

Iegādājoties vai kā citādi iegūstot savā īpašumā mājdzīvnieku, tā saimnieks uzņemas atbildību par to, ka nepieļaus dzīvnieka klaiņošanu. Viens no mājdzīvnieka īpašnieka pienākumiem, kas suņu saimniekiem, izvedot pastaigā savus mīluļus, tomēr nereti aizmirstas, ir ekskrementu savākšana. Tādēļ dodoties pastaigā ar suni, tā saimniekam ir jābūt līdzi inventāram mājdzīvnieka ekskrementu savākšanai.

Suņu īpašniekiem Alūksnes pilsētas un novada ciemu teritorijās jāmaksā arī pašvaldības nodeva par suņa turēšanu. Nodeva nav jāmaksā, ja suni tur lauku viensētā atrodas ārpus ciema robežas. To paredz pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13/2018 “Par nodevām”.

Nodeva par suņa turēšanu daudzdzīvokļu mājā ir 10 EUR/gadā, bet privātīpašumā (izņemot daudzdzīvokļu māju) – 5 EUR gadā. No nodevas par pirmo kalendāra gadu ir atbrīvoti tie suņu īpašnieki, kas suni īpašumā ieguvuši no dzīvnieku patversmes, un tie, kas suni sākuši turēt tad, ja līdz gada beigām ir atlicis mazāk par 6 mēnešiem. 50% atlaide no nodevas summas ir personām no 65 gadu vecuma par viena suņa turēšanu, kā arī par kastrēta vai sterilizēta suņa turēšanu.

– Nodevu persona var samaksāt bankā, pastā vai internetbankā, pārskaitot attiecīgo summu uz pašvaldības norēķinu kontu, maksājuma uzdevumā norādot, par kādu suni maksājums tiek veikts. Ja suņa īpašnieks nav samaksājis pašvaldības nodevu, pašvaldības policijai ir pamats saukt šo personu pie administratīvās atbildības par saistošo noteikumu neievērošanu, – skaidro A. Tomsons.

Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste