“Cālis” svinēs savus 70

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “Cālis” savu dzimšanas dienu svin visjaukākajā gadalaikā – pavasarī, kad dabā viss mostas un gaiss mums vēsta par kaut kā jauna sākumu un turpinājumu.

Šogad PII “Cālis” svinēs savu 70. dzimšanas dienu! Tam par godu 10. maijā pulksten 17.00 PII “Cālis” zālē notiks koncerts, uz kuru GAIDĪTI VISI, kas jūt savu piederību “Cālim” – bijušie iestādes darbinieki, audzēkņi, viņu vecāki.

“Cāļa” lepnums ir te strādājošie darbinieki, audzēkņi un viņu vecāki, jo tieši pozitīvā sadarbība ar vecākiem dod veiksmīgu rezultātu bērnu audzināšanas procesā un ikdienas iecerēto darbu realizācijā, jo kopīgais pedagogu un vecāku uzdevums ir bērnu izglītošana, audzināšana, bērnu iekļaušana mūsu mainīgajā, aktīvajā dzīvē.
Iestādei ir izveidojušās savas tradīcijas svētku svinēšanā, kas nes prieku gan bērniem, gan darbiniekiem – Zinību diena, Tēvu diena, Olimpiskā diena un Latvijas Veselības nedēļas MOOVE WEEK, Latvijas proklamēšanas diena, vecvecāku pēcpusdiena, ģimeņu pēcpusdiena, bērnu talantu diena, kas katru gadu tiek organizēta savādāk, sporta diena, Latviešu tradīciju svētki.

Alūksnes PII “Cālis” ir viens no trīs pilsētā esošajām pirmsskolas izglītības iestādēm, kas strādā kopš 1949. gada 5. maija, kad tas savu darbību uzsāka kā Alūksnes pilsētas mazbērnu novietne Raiņa bulvārī 1, tajā darbojās viena grupa ar 20 bērniem. 1950. gada mazbērnu novietni pārcēla uz citu ēku – Raiņa bulvārī 3, kur darbojās trīs grupas ar 35 bērniem.

Ar 1963. gada 15. februāri, pamatojoties uz Gulbenes rajona Izpildu komitejas lēmumu, mazbērnu novietnei tiek piešķirta ēka Pionieru ielā 7, tagadējā Lielā Ezera ielā 7, kur darbojās trīs grupas, aptverot 55 bērnus.

Kopš 1995. gada 1. oktobra bērnudārzs tiek nosaukts par “Cāli”. Ar 1997. gada 10. aprīli iestāde tiek reorganizēta par speciālo bērnudārzu, paredzot tajā trīs grupas 40-45 bērniem ar runas traucējumiem. Šādā statusā bērnudārzs sāk strādāt 1997. gada 1. septembrī.

1998. gada 19. februārī ar Alūksnes pilsētas domes lēmumu apstiprina speciālā bērnudārza nolikumu, kurā paredz uzņemt vienā grupā bērnus ar smagām saslimšanām, ar stājas un kustību traucējumiem vecumā no pusotra līdz trīs gadu vecumam, bet divās grupās – bērnus ar valodas traucējumiem vecumā no trīs līdz piecu gadu vecumam.

2001. gada 15. februārī Alūksnes pilsētas domes sēdē apstiprina Alūksnes speciālās pirmsskolas iestādes „Cālis” nolikumu. Izglītības iestāde ir pilsētas domes dibināta iestāde speciālās izglītības programmas īstenošanai pirmsskolas vecuma bērniem ar runas (2 grupas), kustību traucējumiem, bieži un ilgstoši slimojošiem bērniem (1 grupa).

Pašlaik iestādē darbojas divas jaukta vecuma grupas: jaunākā vecuma grupa “Podziņas” un vecākā vecuma grupa “Gaismiņas”. Katrā grupā 25 bērni un ikdienā ar viņiem strādā trīs pedagogi, kā arī pedagoga palīgs. Kopā iestādē strādā 10 pedagogi, astoņi tehniskie darbinieki, sezonas kurinātājs, iestādes vadītāja un atbalsta personāls – izglītības psihologs.
PII “Cālis” iet kopsolī ar laiku, gan iekārtojot, pārveidojot grupu vidi, labiekārtojot āra rotaļu laukumus, gan domājot par jaunajām pirmsskolas izglītības vadlīnijām – kompetencēs balstītu bērnu izglītošanu.

Savu svētku nedēļu vēlamies pavadīt baudot svētkus, tāpēc tiks rīkoti “dārza svētki” bērniem kopā ar vecākiem, notiks oficiālais pasākums iestādes darbiniekiem un mūsu ciemiņiem – visiem, kuri vēlās būt kopā ar mums šajā skaistajā 70 gadu “Cāļa” dzimšanas dienā – 10. maijā pulksten 17.00 laipni lūgti PII “Cālis” zālē: bijušie iestādes darbinieki, audzēkņi, viņu vecāki. Gaidīsim! Uz tikšanos “Cālī”!

PII “Cālis” vadītāja Agita Pakalniete