Izsludina pieteikšanos uz rūpnieciskās zvejas tiesībām

aģentūra “ALJA” izsludina pieteikšanos uz rūpnieciskās zvejas tiesībām Alūksnes novada ūdenstilpēs 2019. gadam, izņemot privātās ūdenstilpes.

Iesniegums iesniedzams līdz 2018. gada 31. decembrim personīgi vai pastu aģentūrā “ALJA” Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV – 4301 vai elektroniski e-pastā [email protected]