PUTRA, KĀJAS APĀVUSI, PIE BĒRNIEM CIEMOS IET…

10. oktobrī iestādes laukumā pulcējās 4. un 5. grupas bērni, lai piedalītos “Starptautiskajā putras dienā”.

Dalībniekus sagaidīja saimniece (skolotāja Ilze Holla). Viņa pastāstīja, ka bijusi veikalā un iegādājusies dažādus pārtikas produktus, ko salikusi auduma iepirkuma maisiņā, kuru var izmantot vairākkārt un nepiesārņot apkārtējo vidi. Bērni tika aicināti uz rotaļu “Kas manā maisiņā?”, kuras gaitā viņi izņēma no iepirkuma maisiņa dažādus produktus, pētīja un minēja to nosaukumus. Rezultātā tika noskaidrots, ka no aplūkotajiem pārtikas produktiem var vārīt putru. Tika skandēts skaitāmpants par putras vārīšanu.

Saimniece (skolotāja Sanita Apšusala) aicināja bērnus padomāt, kas vēl bez pārtikas produktiem nepieciešams putras vārīšanai. Tika noskaidrots, ka svarīga lieta ir kausi un karotes. No auduma maisiņa katrs bērns izņēma koka un plastmasas karotes, kuras salīdzināja pēc lieluma un izgatavotā materiāla. Saimniece bērnus aicināja uz rotaļu ar dziedāšanu “Vāru, vāru putriņu”.

Darbošanās ar karotēm turpinājās pie nākamās saimnieces (skolotāja Jolanta Apsīte), kura iepazīstināja bērnus ar pārtikas marķējumiem “Zaļā ekolapiņa”, “Latvijas ekoprodukts”, “Zaļā brīvība”, “Kvalitatīvs produkts” , aicināja bērnus būt par čakliem palīgiem un sanest ar karotēm zirņus lielajā putras katlā. Bērni izvēlējās kartiņas ar sagatavotajiem pārtikas marķējumiem, sadalījās 4 komandās. Tā tik bija darbošanās! Pēc saimnieces aicinājuma tika iekārtota karošu un pārtikas produktu izstāde uz lielā saimes galda.

Tālākajā gaitā pēc izvietotajām norādēm tika meklēts paslēptais putras katls. Saimnieces ( skolotāju palīgi Iveta Tumševica un Sarma Ozola) bija parūpējušās par putras vārīšanu, vietas sagatavošanu putras ēšanai un nepieciešamajiem sadzīves priekšmetiem ( šķīvīši, karotes, salvetes).
Paldies virtuves darbiniecēm par izvārīto garšīgo biezputru!

4.grupas skolotāja Ilze HOLLA