Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība2016. gada 11. augustā, plkst.10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā:

  1. Par izmaiņām nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
  2. Par piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3642 006 0286 “Centrs 2”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.

br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

www.topobzor.info/huawei-honor-5c-v-metallicheskom-korpuse/

Этот популярный веб портал на тематику как вылечить бесплодие www.ivf-lab.com
www.oncesearch.com