Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2015.gada 21.janvāris, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

  1. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
  2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
  3. Par līguma termiņa noteikšanu.
  4. Par dalību maksas noteikšanu.
  5. Par projektu "Copes lietas".
  6. Par Alūksnes novada Sociālā dienesta sniegtā higiēnas pakalpojuma - dušas izmantošana, maksas noteikšanu.
  7. Par dienas aprūpes centra pakalpojuma maksas noteikšanu.
  8. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14/2011 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā"" izdošanu.
  9. Par Zeltiņu pagasta pārvaldes iesnieguma izskatīšanu par līdzekļu piešķiršanu.
  10. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.aktualizēto Rīcības plānu un Investīciju plānu 2015.-2017.gadam.

br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

granit-sunrise.com.ua/bruschatka

Наш интересный портал про направление глазные капли https://tokyozakka.com.ua
bestseller.reviews/prime-relax-and-have-fun-with-the-20-best-comedies-of-all-times/